• banner 1980x250 bez textu
  • banner 1980x250 bez textu
  • Viac než 65 rokov pomáhame ľuďom začať novú kariéru
  • V Manpower hovoríte s ľuďmi, ktorí sa o Vás zaujímajú
 Igor Bednar fb  

"Moja práca je kombináciou práce v kancelárii, rokovaní, poznávaní nových obchodných partnerov, nových technológií a pod.. To je to čo ma asi najviac baví na profesii, ktorú vykonávam, pretože každý obchodný prípad je iný."

 

"My work is a combination of the office work, negotiations, getting to know new business partners, new technologies and etc. This is what I probably enjoy most  about the job that I perform, because each business case is different."

 
     
Od augusta 2014 pracujem v spoločnosti, ktorá vyrába zariadenia na ultrazvukové zváranie a delenie plastov.

Spoločnosť sídli v USA a v Prahe má zastúpenie pre Európu.

Pracujem na pozícii obchodno-technického zástupcu pre Slovenskú republiku.

Mojou náplňou je oslovovanie potenciálnych zákazníkov, prezentácia spoločnosti u vybraných firiem a hľadanie riešenia pri spájaní, alebo delení plastových komponentov.

Moja práca je kombináciou práce v kancelárii, rokovaní, poznávaní nových obchodných partnerov, nových technológií a pod. To je to čo ma asi najviac baví na profesii, ktorú vykonávam, pretože každý obchodný prípad je iný.

Moja práca je zmysluplná hlavne v tom, že predávam technické riešenia spoločnosti a tým pádom prácu iných ľudí – svojich kolegov.

Mojou motiváciou je spokojnosť zákazníkov a samozrejme ekonomický profit našej spoločnosti.

 

I work in a company that produces equipment for ultrasonic welding and plastics division since August 2014.

The company is headquartered in the United States and has its representation for Europe in Prague.

I work as the business-technical representative for the Slovak Republic.

Reaching of potential customers, presenting the company with the selected companies and search for solutions for splicing, or the division of plastic components belongs among my major tasks.

My work is a combination of the office work, negotiations, getting to know new business partners, new technologies and etc. This is what I probably enjoy most about the job that I perform, because each business case is different.

My work is meaningful mainly because I transfer the company’s technical solutions, and thus the work of other people – my colleagues.

My motivation is the satisfaction of our customers and of course the economic profit of our company.

NEVIETE SI RADY A POTREBUJETE PORADIŤ? SME TU PRE VÁS.

MANPOWER

Lazaretská 8

811 08 Bratislava

 ico mail manpower@manpower.sk
 ico tel +421 257 106 900
fb BUĎTE V KONTAKTE