Špecializované segmenty - ManpowerGroup Slovensko │ personálna agentúra s centrálou v Bratislave

Viete v čom sme najlepší?

Podnikáte so segmentom kde sme „doma“?

V rámci personálnych služieb sa venujeme väčšine segmentom. Nižšie segmenty sú tie, kde máme najväčšie skúsenosti.

Segment Automotive

Výrobní pracovníci, ale aj manažéri v odbore.

Svetový automotive, a spolu s ním aj slovenský, je v súvislosti s dynamikou technologického pokroku, ale i vplyvom pandémie Covid-19, plný nových výziev. Automobilky a celý automotive priemysel potrebuje dosahovať veľmi dobré výsledky, aby mohol zostať konkurencieschopným a plne sa sústrediť na investovanie do svojho budúceho rozvoja.

Kvalifikovaná, motivovaná pracovná sila je základom, na ktorom stojí úspech každej firmy, predstavuje jej úspešné fungovanie i budúci rozvoj. Venovať pozornosť výberu vhodných zamestnancov, či ide o operátorov výroby, špecializovaných pracovníkov alebo riadiacich pracovníkov je preto kľúčové. Spoluprácou s Manpower získavate partnera, ktorý posunie váš biznis vpred.

Kontaktujte nášho Manpower experta pre Automotive

Erika Zigó
Business Development Manager

[email protected]
+421 918 943 205

ManpowerGroup Slovensko
Fraňa Mojtu 259/19
949 01 Nitra

Lenka Majchráková
Business Development Manager

[email protected]
+421 918 943 205

ManpowerGroup Slovensko
Národná 678/15
010 01  Žilina

V oblasti Automotive práve obsadzujeme pozície Zobraziť voľné pozície

Segment Logistika a Maloobchod

Nová budúcnosť Logistiky a Maloobchodu

Segmenty logistiky a retailu v poslednom desaťročí prudko rástli a vďaka postupujúcej digitalizácii a automatizácii prešli i významným technologickým vývojom. Vďaka poskytovaniu HR riešení našim klientom z týchto odvetví sme v Manpower zdokonaľovali naše pracovné postupy a nadobúdali cenné poznatky a skúsenosti s náborom šitým na mieru pre potreby každého jednotlivého obchodného partnera. Pandemickou situáciou spôsobené zmeny bežnú prevádzku logistiky a maloobchodu dočasne narušili, ale vzhľadom na neustálu potrebu distribúcie tovarov a služieb sa oba segmenty postupne prispôsobujú okolnostiam a predpokladáme opätovný reštart toku tovarov a služieb a ďalší dynamický rozvoj, aj keď v upravených podmienkach a za využívania čoraz progresívnejších technológií.

Čo je v aktuálnej situácii najdôležitejšie? My v Manpower odpovedáme: zostať flexibilným a aktívnym. Podporíme vašu schopnosť pružne reagovať na potreby trhu. Obráťte sa na nás a operatívne posilnite rady vašich zamestnancov v čase, keď to potrebujete a v takom počte, aký vaša situácia práve vyžaduje. Sami rozhodnete, či potrebujete juniora alebo skúseného odborníka, priamo do kmeňového stavu alebo na leasing. Vďaka našim hlbokým znalostiam požiadaviek trhu sme pripravení stať sa vaším partnerom, nech už patríte k SME segmentu alebo k nadnárodnej korporácii. Spoluprácou s Manpower získate konkurenčnú výhodu, ktorá posunie váš biznis vpred.

Kontaktujte nášho Manpower experta pre Logistiku a Maloobchod

Lenka Majchráková

Business Development Manager
+421 918 695 465
[email protected]

ManpowerGroup Slovensko
Národná 678/15
010 01 Žilina

Erika Zigó
Business Development Manager

[email protected]
+421 918 943 205

ManpowerGroup Slovensko
Fraňa Mojtu 259/19
949 01 Nitra

V oblasti Logistika a Maloobchod práve obsadzujeme pozície Zobraziť voľné pozície

Segment SSC

Nová budúcnosť CSC

V uplynulých rokoch sme mali, na základe spolupráce s našimi klientmi, možnosť aktívne sa podieľať na rozvoji a raste sektora Shared Service Centers (centier zdieľaných služieb) na Slovensku a mohli sme z prvej ruky sledovať ako sa stáva dôležitou súčasťou našej ekonomiky. Z našej doterajšej praxe vieme, že práve SSC sú častým kariérnym štartovacím bodom pre mnohých absolventov vysokých, či stredných škôl bez predchádzajúcich pracovných skúseností, ale s výhodou dobrej jazykovej vybavenosti. SSC poskytujú našim kandidátom zo Slovenska i zahraničia odlišnú, globalizovanú firemnú kultúru a dobre platenú prácu. V súčasnosti sektor SSC, rovnako ako ostatné ekonomické odvetvia, čelí novým výzvam vzhľadom na udržanie svojej globálnej konkurencieschopnosti: zavádzanie nových technológií a foriem práce pre udržanie nízkonákladovosti a efektivity je alfou a omegou dnešných dní. To sa nezaobíde bez kvalifikovaných odborníkov, ochotných a túžiacich rásť kontinuálnym získavaním nových zručností.

Preto je mimoriadne dôležité venovať pozornosť výberu vhodných talentov s potrebnými schopnosťami. Spoluprácou s Manpower získavate skúseného partnera, ktorý posunie váš biznis vpred.

Kontaktujte nášho Manpower experta pre SSC

Matúš Kaleta

Country Sales & Client Relations Manager
+421 907 883 442
[email protected]

ManpowerGroup Slovensko

Landererova 12
811 09 Bratislava

V oblasti SSC práve obsadzujeme pozície Zobraziť voľné pozície

Segment Zdravotníctvo

Nová budúcnosť Zdravotníctva

V Manpower si s plnou vážnosťou uvedomujeme, že trh práce v oblasti zdravotníctva sa na Slovensku už dlhší čas potýka s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl. Ten súvisí najmä s odlivom pracovníkov do zahraničia, ktorý je často spôsobený neatraktívnou výškou ponúkanej mzdy, nedostatočným materiálnym a technickým vybavením nemocníc, demografickými a systémovými zmenami, či úrovňou vzdelávania.

K vyhľadávaniu talentov a obsadzovaniu pozícií v tomto segmente pristupujeme s prihliadnutím na jeho špecifickosť a náročnosť. V našej databáze archivujeme a aktívne hľadáme ľudí, ktorí sú tejto náročnej profesii oddaní a je pre nich súčasne prácou i poslaním, veď ide o záchranu toho najcennejšieho, čo máme: zdravia a ľudských životov. S obsadzovaním pozícií v zdravotníctve, od kvalifikovaného personálu až po špecializovaných odborníkov máme viacročné skúsenosti, a to z obdobia pred pandémiou i počas jej trvania.

V spolupráci s vami sme pripravení naše znalosti zdieľať: presvedčte sa o našom individualizovanom prístupe a využite naše skúsenosti vo svoj prospech. Získame pre vaše nemocnice, kliniky, ambulancie, zdravotnícke a sociálne zariadenia, centrá starostlivosti, ordinácie, či laboratóriá tie najlepšie talenty, ktorými môžete posilniť svoje tímy.

Kontaktujte nášho Manpower experta pre Zdravotníctvo

Ján Hullman

Sales Manager
+421 908 286 407
jan.hullman@manpower.sk

ManpowerGroup Slovensko

Landererova 12
811 09 Bratislava

V oblasti Zdravotníctvo práve obsadzujeme pozície Zobraziť voľné pozície

Segment IT

Nová budúcnosť IT

Moderná doba, ale i aktuálna situácia s pandémiou, kedy sa väčšina sveta premiestnila do online priestoru, prajú IT segmentu. S rozvojom technológií už niekoľko rokov za sebou pozorujeme nárast záujmu o skúsených odborníkov v rôznych oblastiach v rámci IT segmentu. Dopyt po špecialistoch neustále stúpa, a preto sa obsadzovanie týchto pozícií stáva výzvou pre mnohé spoločnosti, ktoré držia krok s dobou a napredujú.

V Manpower sme si vedomí toho, že v dnešnej dobe, kedy dopyt po IT talentoch stúpa, nie je ľahké nájsť kandidáta, ktorý by vyhovoval vašim požiadavkám. Ponúkame vám preto naše služby, vďaka ktorým nielen že ušetríte čas, ale v pomerne krátkej dobe zaplníte prázdnu stoličku vo vašej spoločnosti. Naši zamestnanci sú odborníkmi v obsadzovaní IT pozícií a čerpajú z dlhoročných skúseností našej spoločnosti. Ku každému kandidátovi pristupujeme individuálne, s cieľom objaviť talent, ktorý najlepšie spĺňa požiadavky našich klientov.

Znalosti trhu, vždy aktuálne prieskumy a proaktívny prístup Manpower vám pomôže posilniť tím tými najlepšími talentami.

Kontaktujte nášho Manpower experta pre IT

Ján Hullman

Sales Manager
+421 908 286 407
jan.hullman@manpower.sk

ManpowerGroup Slovensko

Landererova 12
811 09 Bratislava

V oblasti IT práve obsadzujeme pozície Zobraziť voľné pozície