Späť na všetky články Doba čítania článku 5 minút

Ako si udržať talenty vo firme: 3 základné trendy

Pandemické udalosti roku 2020 upevnili dôležitosť významu oddelení ľudských zdrojov, ktoré napomáhajú rastu a rozvoju spoločností. Práve v uplynulom roku bola ich úloha výraznejšia, než kedykoľvek predtým. Globálna…

Pandemické udalosti roku 2020 upevnili dôležitosť významu oddelení ľudských zdrojov, ktoré napomáhajú rastu a rozvoju spoločností. Práve v uplynulom roku bola ich úloha výraznejšia, než kedykoľvek predtým. Globálna pandémia a spoločenské hnutia vo svete, upozorňujúce na nerovnosti príležitostí vo svete práce, pomohli firmám zamerať sa na to, čo je pre ich zamestnancov najdôležitejšie: zdravie, kvalifikácia a transparentnosť. Spoločnosti, ktoré túžia nielen pritiahnuť tie správne talenty, ale si ich aj udržať, začínajú tieto témy implementovať do svojich stratégií udržateľnosti talentov, a to je práve agenda HR tímov.

Majorita vedúcich pracovníkov (71%) jednoznačne súhlasí, že oddelenie ľudských zdrojov hrá hlavnú úlohu pri vytváraní kultúry spoločnosti. Až 7 z 10 personalistov využíva stratégiu získavania spätnej väzby od zamestnancov a zbiera informácie pre mapovanie celkovej spokojnosti zamestnancov, v rámci tzv. „employee experience“. 1 To, ako sú zamestnanci spokojní vo svojom zamestnaní, teda aká je ich zamestnanecká skúsenosť, sa odzrkadlí v spokojnosti a skúsenosti zákazníkov, teda priamo súvisí s „customer experience“.

Formuje sa nový vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom: taký, v ktorom zamestnávateľ preberá väčšiu zodpovednosť za zdravie a pohodu zamestnancov. Firmy začínajú k zamestnancom pristupovať ako k spotrebiteľom. Firmy v dnešnej dobe disponujú množstvom údajov o svojich zamestnancoch – od emailu cez využívanie počítača, až po analýzu výkonu. Zamestnanci si síce postupne zvykli, že sú monitorovaní, od zamestnávateľa však na oplátku očakávajú transparentný a komunikatívny prístup.

Ako môžu HR tímy dnes a v budúcnosti podporovať rast svojich firiem?

  1. Téma: zdravie

Tak, ako sa pozornosť HR tímov doteraz koncentrovala na dodržiavanie protiepidemických opatrení, napr. odstupy, rúška, či meranie teploty na pracovisku v záujme zachovania zdravia a bezpečia zamestnancov, aktuálne sa pridáva tiež dôraz na emocionálnu pohodu zamestnancov. Nejde však len o udržanie súčasných zamestnancov, ale aj o získanie nových vhodných talentov. Je potvrdené, že u zamestnancov, ktorí v práci pociťujú napätie, je 6x vyššia pravdepodobnosť, že budú radšej pracovať v takých firmách, ktoré priorizujú zdravie a pohodu. 2

 

Profesionálny koučing posúva podporu zdravia a pohody zamestnancov na inú úroveň. Globálna účtovnícka firma PwC nedávno začala svojim zamestnancom poskytovať profesionálnych koučov, s ktorými sa môžu rozprávať o tom, či pociťujú stres a v čom vidia príčiny tohto stavu.3 Vďaka podobným aktivitám sa zamestnávateľom naskytá príležitosť nielen vypočuť, ale aj porozumieť potrebám svojich zamestnancov, čím následne získajú potrebné informácie, na základe ktorých týmto potrebám môžu vyhovieť.

 

  1. Téma: Zvyšovanie kvalifikácie/rekvalifikácia

Odhaduje sa, že až o 65 percentách pracovných pozícií, ktoré bude vykonávať generácia Z, ešte nemáme žiadne informácie, skrátka, ešte neexistujú. 4 Vďaka tomu, ako rýchlosťou napreduje rozvoj technológií, si aj dnešné pracovné roly neustále vynucujú potrebu rekvalifikácie, a to často veľkého počtu zamestnancov. Nutnosť rozvíjať nové zručnosti a budovať rôznorodé tímy plné talentov umocnil príchod pandémie COVID-19, kedy boli najmä tie firmy, ktoré predtým otáľali, prakticky z noci na deň prinútené rýchlo sa prispôsobiť digitálnej transformácii.

Spoločnosť Walmart je dobrým príkladom. Vo februári 2016 začala s interným rekvalifikačným programom The Walmart Academy, s cieľom poskytnúť potrebné kurzy a školenia 8 tisíckam nových manažérov. Neskôr rozšírila tento dosah na všetkých pracovníkov, a to je obrovské číslo – 2,2 milióna zamestnancov.  V súčasnosti má tento maloobchodný gigant 201 akadémií vo Walmart Supercenters. V roku 2019 začali s online školeniami. Miera odchodovosti zamestnancov sa znížila o 10%. Spoločnosť tiež tvrdí, že vďaka zvyšovaniu kvalifikácie zamestnancov, sa im podarilo povýšiť až 215 000 zamestnancov, a to v priebehu jedného roka. 5

 

„Či už ide o mäkké alebo technické zručnosti, zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia súvisí s túžbou zamestnancov neustále sa vzdelávať,“ hovorí Marceline Beijer, Global Brand Leader at Talent Solutions RPO, v spoločnosti ManpowerGroup. „Učiť zamestnancov novým a relevantným zručnostiam môže viesť k pocitom spokojnosti, ba dokonca šťastia, keďže zamestnanci si uvedomujú, že ich zručnosti budú naďalej potrebné. Vzdelávanie má pozitívny vplyv tak na vašich zamestnancov, ako aj na vašu spoločnosť, a to nielen v roku 2021, ale aj počas nasledujúcich rokov.“

 

  1. Téma: Transparentnosť dát

V roku 2021 zamestnanci požadujú väčšiu informačnú transparentnosť. Nielen pokiaľ ide o ich individuálny pocit pohody a produktivity, ale aj v zmysle environmentálnych a sociálnych problémov na úrovni spoločnosti.

Aby boli firmy schopné vybudovať si u zamestnanca dôveru a predchádzať fluktuácii, HR tímy musia byť pripravené odpovedať na otázky ohľadne transparentnosti dát. Napríklad, HR tímy sú zodpovedné za zhromažďovanie informácii týkajúcich sa zdravia zamestnancov vo firme, aby dokázali efektívne predísť šíreniu pandémie. A keďže nové technológie určené na monitorovanie a zlepšovanie výkonu zamestnancov sa stále zdokonaľujú, personalisti sa stávajú zodpovednými aj za tieto údaje.

 

Empatický a etický prístup je v tomto prípade rozhodujúci.

 

Keďže zamestnanci, zákazníci a aj komunity očakávajú, že sa firmy budú správať ako globálni občania a správcovia životného prostredia, stáva sa nevyhnutným i empatické vedenie.

Rozmanitosť a inklúzia sú kľúčom k vytváraniu ideálnych podmienok pre budúcnosť práce.

„Zároveň je to jedna z ďalších oblastí, v ktorej by sa mali vzdelávať i samotní lídri,“ hovorí Beijer.

Zamestnanci si budú pamäť, či bol prístup ich firiem k ich zdraviu a bezpečnosti dostatočne empatický. Spoločnosti, ktoré sa v roku 2021 zameriavajú na dôveru a transparentnosť, pocit pohody svojich zamestnancov a zlepšovanie ich zručností, si nielen zachovajú svojich existujúcich zamestnancov, ale navyše získajú potenciál prilákať aj nové talenty v období po pandémii.

 

1 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/11/the-future-of-human-resources-2020.html

2 https://www.mercer.com/our-thinking/career/global-talent-hr-trends.html

3 https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/how-us-companies-are-planning-for-a-safe-return-to-the-workplace#

4 ManpowerGroup Skills Revolution Study, 2018

5 https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/summer2020/pages/upskilling-benefits-companies-and-employees.aspx