Späť na všetky články Doba čítania článku 6 minút

Ako vyriešiť nedostatok talentov: Čo zamestnanci chcú (2020)

57 % firiem v SR nemôže obsadiť svoje voľné pracovné miesta

Spoločnosť ManpowerGroup zverejnila výsledky prieskumu Nedostatok talentov 2020, ktorý je súčasťou globálneho prieskumu Talent Shortage, ktorý je najväčšou štúdiou ľudského kapitálu svojho druhu.

“Normou sa stalo niečo nevídané. Na trhu práce celosvetovo panuje nervozita. Nedostatok talentov dosahuje rekordné rozmery, nezamestnanosť je najnižšia za niekoľko desaťročí. Hlas “spotrebiteľa” – zamestnanca a uchádzača – je silnejší ako kedy bol, a úloha firiem je pod stále silnejúcim drobnohľadom. Pre budúcnosť potrebujeme nové riešenia,” hovorí Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.

Opýtali sme sa 24 419 zamestnávateľov naprieč šiestimi priemyselnými odvetviami v 44 krajinách:

 • Ako náročné, v porovnaní s minulým rokom, je obsadiť pracovné pozície?
 • Aké profily zamestnancov sa najťažšie hľadajú a prečo?

A aby sme zistili, “Čo zamestnanci chcú”, hovorili sme so 14 000 ľuďmi v 15 krajinách, čo nám umožnilo zistiť a pochopiť, čo zamestnancov k ich firmám priviedlo a čo ich tam drží.

Situácia v Slovenskej republike

57 % zamestnávateľov v Slovenskej republike nemôže dlhodobo nájsť dostatok vhodných uchádzačov. Z hľadiska veľkosti zamestnávateľa sú rozdiely priepastné. Najväčší problém majú veľké firmy: 83 % slovenských zamestnávateľov s viac ako 250 zamestnancami uvádza, že nemôžu obsadiť svoje voľné pracovné miesta, u stredne veľkých firiem (50–250 zamestnancov) to je 68% a u malých firiem (10–49 zamestnancov) 46 %. Najmenší problém obsadiť pracovné pozície (35 %) hlásia mikrofirmy do 10 zamestnancov.

Medzinárodné porovnanie

Globálny priemer dosahuje v rámci celej histórie prieskumu od roku 2006 rekordnú úroveň – 54 % firiem sa potýka s nedostatkom talentov, čo je dané najmä meniacimi sa štruktúrami pozícií a novými potrebami zručností. Celosvetovo majú najväčšie prí problémy s obsadením voľných pracovných pozícií zamestnávatelia v Japonsku (88 %), Rumunsku (86 %), na Tchaj-wane a v Grécku (77 %). V Japonsku sa situácia zhoršuje najmä nedostatkom pracovnej sily, starnutím populácie, a tiež pre bariéry z dôvodu pracovnej imigrácie z iných krajín.

Najhoršie obsaditeľné pozície a odbory v SR

Umelá inteligencia sa v oblasti automatizácie rýchlo rozvíja a technológie dnes skôr definujú ako nahrádzajú žiadané pracovné pozície. Vysoký dopyt po obchodných zástupcoch, marketingových špecialistoch, asistentkách a vodičoch je daný stále sa zväčšujúcim objemom online predaja a logistiky. Tieto pracovné pozície sa však za posledných 10 rokov zmenili a menia sa aj naďalej, a zároveň si vyžadujú nové zručnosti.

Pretrvávajúcim trendom na trhu práce stále zostáva rastúci nedostatok vhodných pracovníkov aj na nekvalifikované pracovné miesta, ako napríklad sú robotníci v stavebníctve, skladníci alebo personál v ubytovaní a stravovaní.

„Nedostatok vhodných talentov znižuje schopnosť firiem vyhovieť zákazníkom, predlžuje dodacie lehoty tovru a služieb, a tým sa zároveň znižuje firemná produktivita a konkurencieschopnosť,“ upozorňuje Zuzana Rumiz.

Čo zamestnanci chcú: počas celej svojej kariéry

Vyššia mzda, flexibilita a zaujímavá práce: to je základ spoločný všetkým. Každý zamestnanec chce samozrejme niečo o trochu iné. Vplyv na to má vek, pohlavie a etapa, v ktorej sa v rámci svojej kariéry nachádza:

Generácia Z (vek 18–24)

Najdôležitejšie sú peniaze, a to najmä pre ženy

Generácia Z je ambiciózna, dychtí po peniazoch a kariére. Napriek tomu sú túžby mužov a žien odlišné. Ženy zmieňujú dôležitosť mzdy dvakrát častejšie ako svoju ďalšiu prioritu (rozvoj zručností), kým podľa mužov sú zručnosti a kariéra takmer rovnako dôležité ako mzda.

Mileniáli (vek 25–34)

Pre ženy je flexibilita zásadná a pre mužov príjemná

Mileniáli majú pred sebou kariérny ultramaratón a v tomto behu na dlhé trate chcú dosiahnuť životnú rovnováhu. Pre ženy je flexibilita nutnosťou. Väčšina žien sa stará o domácnosť a deti, pričom sa snažia zvládnuť všetko súčasne. Pre ňu je flexibilita skrátka zásadná, kým pre neho zostáva príjemnou.

Generácia X (vek 35–54)

Flexibilita = dobrý pocit

Pre mužov je flexibilita rovnako dôležitá ako pre ženy. Chcú flexibilný začiatok a koniec pracovnej doby, možnosť pracovať čiastočne na diaľku a chcú sa podieľať na rodičovskej dovolenke. V USA je 52 miliónov pracujúcich rodičov, v EÚ je 65,4 miliónov domácností s deťmi, a zároveň narastá objem starostlivosti o seniorov: z flexibility sa pre obe pohlavia stáva viac ako podmienka pre duševnú hygienu.

Baby Boomers (vek 55+)

Milujú lídrov a tímy

Ich prioritami sú vedenie a práca v tíme. Šéf, pre ktorého pracujú, a tiež ľudia, s ktorými pracujú, sú pre nich veľmi dôležití. Starší zamestnanci chcú odovzdať svoje skúsenosti: tí, nad 65 rokov, sú najviac motivovaní cieľom. Učiť sa nové zručnosti je pre nich menej dôležité: členovia tejto generácie chcú rásť ako osobnosti, nielen ako zamestnanci.

Ako dať zamestnancom to, čo chcú

„Talenty si môžu klásť podmienky a zamestnávatelia sú nútení dopyt po zamestnancoch prispôsobiť ponuke. Firmy musia chápať potreby a želania ľudí, aby mohli pritiahnuť, zaujať a udržať tie najlepšie z talentov v silnom konkurenčnom prostredí. Ak to urobia správne a ideálne hneď na prvýkrát, investícia sa im vráti a tie správne talenty sa mi podarí aj dlhodobo udržať a rozvíjať,” dodáva Zuzana Rumiz.

 • Buďte kreatívni, čo sa odmeňovania týka
 • Mzda je dôležitá, ale kvalita života tiež. Odmeňujte zamestnancov tak, aby mohli naplniť svoje potreby, nech už sú v akomkoľvek štádiu svojej kariéry.
 • Zvažujte nielen vhodnosť na pozíciu, ale aj potenciál
 • Pomôžte zamestnancom pochopiť, čo potrebujú, aby uspeli, a budete mať motivovanejších a spokojnejších pracovníkov.
 • Budujte kultúru vzdelávania
 • Dajte zamestnancom výzvy, po ktorých túžia, a podporu, ktorú potrebujú, aby mohli rásť a uspieť.
 • Vytvorte flexibilitu pre „Jeden život“
 • Nech sa už ľudia v životnom cykle svojej kariéry nachádzajú kdekoľvek, flexibilita podporuje pocit pohody a produktivitu.
 • Komunikujte jasnejšie svoje “Prečo”
 • Buďte explicitní a autentickí, keď ide o cieľ a poslanie vašej firmy, a uistite sa, že aj vedenie s týmto zameraním súznie.

„Takmer polovica firiem vo svete nemôže nájsť zamestnancov s potrebnými zručnosťami – to je bezmála dvakrát viac ako pred desiatimi rokmi. Spolu s rastúcou rýchlosťou technologického vývoja, digitalizácie a automatizácie chce väčšina zamestnávateľov počty zamestnancov zvýšiť alebo aspoň udržať . Žiadané zručnosti a pracovné roly sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a potreba Revolúcie zručností, ktorú sme predpovedali pred štyrmi rokmi, je tak i naďalej hlavnou výzvou súčasnosti.Vo svete, kde rastie význam technológií, sú ľudia stála žiadaní. Ak firmy chcú nájsť, pestovať a udržať tie najlepšie talenty, naviac vo veľmi silnom konkurenčnom prostredí, potrebujú vedieť, čo zamestnanci chcú. Musia pozmeniť svoje požiadavky na pracovnú silu tak, aby zodpovedali potrebám a prianiam žiadaných talentov, a rozšíriť teritórium, z ktorého si talenty privádzajú. Organizácie musia zmeniť svoje správanie. Rast hodnoty spoločnosti je možný len vtedy, ak ide ruka v ruke so starostlivosťou o zamestnancov, zákazníkov a komunity. To obnáša i zodpovednosť pomáhať ľuďom získavať nové zručnosti, prispôsobovať sa budúcim potrebám firiem a stať sa tvorcami talentov,“ hovorí Zuzana Rumiz.

Detailnejšie informácie o motivácii jednotlivých generácií a strategickému prístupu k ľudskému kapitálu nájdete v brožúre prieskumu.

Dokumenty na stiahnutie