ManpowerGroup Index trhu práce Q2 2023

ManpowerGroup-Index-trhu-prace-Q2-2023

  • 29 % slovenských zamestnávateľov očakáva nárast počtu zamestnancov a zamestnankýň, 18 % predpokladá pokles a 46 % neočakáva žiadnu zmenu, zvyšných 7 % sa nevyjadrilo
  • Na základe týchto dát predstavuje čistý index trhu práce na Slovensku očistený o sezónne výkyvy, pre druhý štvrťrok 2023, hodnotu +10 %.
  • Najvyšší čistý index práce je v Bratislave (+12 %) a na západnom Slovensku (+12 %) a najnižší na východnom Slovensku (+4 %).
  • Najviac nových pracovných príležitostí očakávajú hlavne firmy, ktoré podnikajú v oblasti komunikačných služieb s čistým indexom na úrovni +47%, energetiky a sieťových odvetí (+39%), spotrebného tovaru a služieb (+20%)
  • Celosvetovo najsilnejšie náborové plány majú organizácie v Paname (+41 %), Kostarike (+38 %) a Guatemale (+38 %); najslabšie v Maďarsku (+2 %), Grécku (+7 %) a Poľsku (+8 %).

Bratislava (21. marec 2023) – Európa prekonala zimné mesiace bez toho, aby sa naplnili najvážnejšie obavy z energetickej krízy. Slovenské firmy tak v najbližších mesiacoch plánujú opäť vytvárať viac pracovných miest, a to najmä v odvetviach, ktoré ešte v predchádzajúcom štvrťroku plánovali prepúšťanie. Ukazujú to výsledky pravidelného štvrťročného prieskumu ManpowerGroup Slovensko, vykonaného na vzorke 510 zamestnávateľov.

Čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, dosahuje úroveň +10%. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom ide o nárast indexu o štyri percentuálne body. Medziročne index trhu práce narástol o dva percentuálne body. Vlaňajší prieskum trhu práce na druhý kvartál sa pritom realizoval ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine. Firmy sa však stále spamätávali z pandémie.

Ťažko predvídateľná situácia najmä v krajinách v blízkosti Ukrajiny pretrváva,  no po období vyčkávania a zmrazovaní náboru mnohé firmy pociťujú, že potrebujú posilniť zamestnanecké rady.

Globálne výsledky nepriniesli v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom výrazne výkyvy. Čistý index trhu práce ostal nezmenený, na úrovni +23%. Medziročne globálny čistý index trhu práce klesol o šesť percentuálnych bodov.

„Slovenskí zamestnávatelia boli v uplynulých mesiacoch zdržanlivejší, čakali, ako sa bude ďalej vyvíjať ekonomická situácia a energetická kríza. V súčasnosti väčšia časť trhu obnovuje nábory, pretože firmy si uvedomujú, že bez dostatku kvalifikovaných ľudí nemôžu ďalej napredovať,“ uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz.

„Pod tlakom na zvýšenie energetickej nezávislosti, čoraz viac firiem investuje do budovania ekologických riešení, čo stimuluje vznik nových pracovných miest v takzvanej zelenej ekonomike,“ dodáva Z. Rumiz.

POROVNANIE PLÁNOV NÁBORU PODĽA ODVETVIA

Firmy, ktoré pôsobia v oblasti komunikačných služieb, plánujú vytvoriť najviac nových pracovných miest (čistý index trhu práce +47%). V porovnaní s minulým štvrťrokom, keď bol index záporný (-15%) je to nárast o 62 percentuálnych bodov. Medziročne ide o nárast o 27 percentuálnych bodov.

Nových ľudí plánujú vo väčšej miere naberať aj spoločnosti v sektore energetiky a sieťových odvetví (+39%), v ktorom ešte v predchádzajúcom štvrťroku plánovalo viac firiem prepúšťať ako prijímať nových ľudí. Index trhu práce v tomto sektore narástol o 53 percentuálnych bodov.

REGIONÁLNE POROVNANIE

Zamestnávatelia vo všetkých regiónoch, plánujú prijímať viac ľudí ako prepúšťať. Najviac firiem predpokladá nábor nových ľudí v Bratislave s čistým indexom trhu práce +12%, a na západnom Slovensku (+12%). Oba regióny sú v porovnaní s minulým štvrťrokom stabilné, v porovnaní s vlaňajškom však Bratislava zaznamenala pokles o 10 percentuálnych bodov. Západné Slovensko naopak zlepšenie o 6 percentuálnych bodov.

Firmy na strednom Slovensku sú opatrne optimistické (+5%), podobne ako na východnom Slovensku (+4%)

POROVNANIE PODĽA VEĽKOSTI FIRIEM

Najviac zamestnancov a zamestnankýň plánujú prijímať veľké firmy. U organizácií, ktoré zamestnávajú nad  250 ľudí, dosahuje čistý index trhu práce +17%. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je to nárast o 10 percentuálnych bodov. Malé firmy do 10 zamestnancov sú v plánoch náboru hneď za veľkými firmami (+14%), čo je niekoľkoročný rekord. Práve malé firmy v posledných rokoch plánovali naberať ľudí len veľmi mierne, či dokonca chceli redukovať počet zamestnancov, a to najmä počas pandémie. 

GLOBÁLNY VÝVOJ NA TRHU PRÁCE

  • Zamestnávatelia na celom svete naďalej očakávajú, že v druhom štvrťroku budú prijímať viac pracovníkov ako prepúšťať. Globálny, sezónne očistený čistý index trhu práce dosahuje +23 %.
  • Najoptimistickejšie sú organizácie v Paname (+41 %), Kostarike (+38 %) a Guatemale (+38 %), najmenej optimistické v Maďarsku (+2 %), Grécku (+7 %) a Poľsku (+8 %).
  • Spomedzi najväčších svetových ekonomík má pozitívne náborové plány na najbližšie mesiace USA (+30 %), Francúzsko (+26 %), Veľká Británia (+21 %) a Nemecko (+19 %).
  • Z regionálneho hľadiska majú v nasledujúcom štvrťroku najsilnejšie náborové plány zamestnávatelia v Severnej Amerike (+30 %), nasleduje Južná a Stredná Amerika (+27 %) a Ázia a Tichomorie (+27 %), zatiaľ čo najslabšie náborové plány, hoci stabilné, majú zamestnávatelia v Európe, na Blízkom východe a v Afrike (+18 %).
  • V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa predpovede zlepšili v 22 krajinách, pričom najväčšie medzikvartálne zmeny nastali v Európe – najmä v Českej republike (+14 %), Nórsku (+10 %) a Holandsku (+10 %).

NEDOSTATKU KVALIFIKOVANÝCH ĽUDÍ ČELÍ VÄČŠINA SLOVENSKÝCH FIRIEM

Hoci firmy v sektore komunikačných služieb plánujú najväčšie nábory, práve tento sektor čelí najvýraznejšiemu nedostatku kvalifikovaných ľudí. Až 87% firiem v tejto oblasti sa v prieskume vyjadrilo, že čelia ťažkostiam pri hľadaní pracovníkov a pracovníčok.

Sektorom s druhým najvyšším nedostatkom kvalifikovaných ľudí, je doprava, logistika a automotive, 73% firiem uviedlo, že čelia ťažkostiam pri hľadaní ľudí.

Problémy s obsadzovaním pozícií má podľa prieskumu aj 68% firiem v sektoroch spotrebný tovar, obchod a služby, financie a nehnuteľnosti, ťažký a spracovateľský priemysel, ako aj sektor informačných technológií.

Najnáročnejšie je nájsť ľudí s technickým a inžinierskym vzdelaním, v tesnom závese je IT kvalifikácia, personalistické zručnosti a marketingové a obchodné zručnosti. Spomedzi mäkkých zručností uvádzajú zamestnávatelia ako najväčšiu výzvu nájsť ľudí so schopnosťou riešiť problémy. Druhou najžiadanejšou mäkkou zručnosťou je spoľahlivosť a sebadisciplína, nasleduje kreativita a originalita, a kritické a analytické myslenie.

Vzhľadom na potrebu rozvíjať požadované zručnosti, 60% zamestnávateľov investuje do školenia svojich zamestnancov a zamestnankýň, takmer polovica hľadá talenty na plný úväzok a 39% investuje do technológií.

V snahe získať a udržať si talenty, 49% firiem ponúka svojim zamestnancom možnosť vybrať si, kde a kedy budú pracovať. Takmer tretina pristupuje ku zvyšovaniu miezd a 28% percent ponúka vstupné bonusy.

*Ak nie je uvedené inak, všetky dáta sú sezónne očistené. Vzorec, s ktorým sa dáta očisťujú od sezónnych výkyvov sa z kvartálu na kvartál zdokonaľuje a s novým vzorcom sa prepočítavajú aj dáta za predchádzajúce kvartály, zohľadňujúc tak viac dát, ktoré máme k dispozícii.

Preskúmajte všetky dáta: