Pracujete na diaľku? Osvojte si tieto zdravé návyky - ManpowerGroup Slovensko │ personálna agentúra s centrálou v Bratislave

Späť na všetky články Doba čítania článku 4 minút

Pracujete na diaľku? Osvojte si tieto zdravé návyky

Pri práci doma je dôležité udržať si rovnováhu – striedaním práce a odpočinku. 7 praktických tipov pre členov vzdialeného tímu a ich manažérov.

7 praktických tipov pre členov vzdialeného tímu a ich manažérov

 

 

  1. Dýchajte. Doprajte odpočinok svojim očiam. Dožičte si oddych na čerstvom vzduchu.
Nejde o žiadne mimoriadne aktivity, ale často sa stáva, že ak pracujete doma, môžete na ne pozabudnúť. Zvlášť, ak sa cítite izolovane. Lídri môžu pomôcť rozvíjať zdravý tím aktívnym podporovaním prospešných návykov. Tu sú spôsoby, ako zlepšovať zdravotný stav tímu spolupracovníkov pracujúcich z domu.

 

  1. Priorizujte duševné zdravie
Práca z domu často prináša prelínanie nášho pracovného rozvrhu s prácou, či potrebami ostatných členov rodiny alebo inými, nepracovnými povinnosťami. Manažéri môžu zamestnancov v takejto situácii podporiť svojím pozitívnym prístupom: pochopením a flexibilitou. Ak pracovníci nie sú k dispozícii hneď ráno, môže to znamenať, že v neskorších hodinách sú produktívnejší. Očakávať, že zamestnanec bude v domácom prostredí nepretržite dostupný, je receptom na vyhorenie. Umožnite tímu prispôsobovať si svoje rozvrhy a stanovte zdravé hranice, kedy prácu na nejaký čas pozastavíte, či na deň alebo iný časový úsek.

 

  1. Nebojte sa prelínania práce a osobného života 

Neviditeľná hranica medzi domácim a pracovným životom postupne úplne mizne. Zamestnanci, ktorí majú rodiny, vždy potrebovali flexibilitu. Teraz sa táto potreba stala viditeľnou pre každého, kto sa snaží vyvážiť svoj osobný a pracovný život. Nastal ten správny čas úplne akceptovať a viac nezakrývať fakt, že osobný a pracovný život sa prelínajú, čo prezidentka ManpowerGroup pre Severnú Ameriku, Becky Frankiewicz  nazvala Living Out Loud: “Žiadam všetkých svojich tímových vedúcich, aby prestali blokovať kamery a nechali nahliadnuť svojich spolupracovníkov do svojich domácich pracovísk. Pozrime sa spoločne ako vyzerá premiešanie našich každodenných pracovných a osobných výziev,“ napísala v blogu s názvom Vedenie v plnom zobrazení. “Dajte ľuďom vedieť, že sme v tom všetci spolu.” 

 

  1. Robte si prestávky a dobíjajte si baterky  

Práca z domu nie je dovolenka. V skutočnosti môže, v porovnaní s prácou vykonávanou v kancelárii, ešte viac zvyšovať úroveň stresu, pretože pracovné podnety sa zdajú byť stále prítomné. Ľudské telo a myseľ potrebujú prestávky a pravidelný odpočinok. Zamestnanci, ktorí pracujú dlhodobo bez prestávky a potom svoj odpočinok vtlačia do jednej krátkej dovolenky alebo si nevyčerpajú všetok čas určený na regeneráciu, neoddychujú primerane svojmu pracovnému nasadeniu. 

 

  1. Zredukujte emaily 

Práca na diaľku môže znamenať, že v doručenej pošte pribúdajú emaily rýchlejšie ako obvykle, pretože elektronická komunikácia nahrádza veľa  mítingov a osobných stretnutí. Pomôžte zmierniť bremeno množstva e-mailov tým, že prenesiete úlohy a zadania pre tímy do samostatného nástroja na riadenie projektov alebo dokonca do centralizovaného zdieľaného dokumentu. Keď sa zníži tlak na neustálu kontrolu e-mailov, pracovníci môžu lepšie vyvažovať čas venovaný sústredenej práci a prestávkam v práci. 

 

  1. Sledujte pokrok  

Manažéri by mali spolupracovať s členmi tímu nielen na definovaní profesionálnych, ale i osobných cieľov, aby im umožnili vyvážene rásť ako osobnostiam i mimo pracovnej sféry. Potom ich treba podporiť i v dosahovaní týchto cieľov: poskytnúť im čas a flexibilitu v práci, aby mohli pracovať na tejto stránke svojho osobnostného rozvoja. Vytvorte pre členov tímu stratégiu ako sa k daným cieľom dostať, to im pomôže dosahovať hmatateľný pokrok, krok za krokom. 

 

  1. Zabezpečte zodpovednosť 

Manažér nemôže neustále dohliadať a kontrolovať všetkých členov tímu osobne.Tu môže pomôcť prenesenie zodpovednosti. Spolupracujúci kolegovia sa môžu kontrolovať navzájom, posielať si pripomienky počas celého dňa alebo si môžu virtuálne usporiadať prestávky “na čerstvom vzduchu”, kde môžu neformálne komunikovať. Manažéri by mali byť takýmto aktivitám naklonení a podporovať ich, aby posilnili tímovú súdržnosť.