Späť na všetky články Doba čítania článku 8 minút

ManpowerGroup Index trhu práce 2Q 2021

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na 2Q 2021 celkom priaznivé náborové prostredie Zlepšenie náborového prostredia v takmer všetkých odvetviach, všetkých regiónoch a veľkostných kategóriách podnikov Bratislava, 9. marca 2021 –…
Slovenskí zamestnávatelia hlásia na 2Q 2021 celkom priaznivé náborové prostredie
Zlepšenie náborového prostredia v takmer všetkých odvetviach, všetkých regiónoch a veľkostných kategóriách podnikov

Bratislava, 9. marca 2021 – Z prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce vyplýva, že slovenskí zamestnávatelia očakávajú na nasledujúci štvrťrok celkom priaznivé náborové prostredie. Čistý index trhu práce[1] má hodnotu +6 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index zosilnel o 10 percentných bodov a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku oslabol o 1 percentný bod. Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +3 %.

Prieskum sa vykonával za výnimočných okolností pretrvávania pandemickej situácie COVID-19. Výsledky prieskumu na druhý štvrťrok 2021 sú odrazom vplyvu celosvetového ohrozenia zdravia a následného hospodárskeho prepadu v mnohých krajinách.

„Z doplňujúcej otázky k prieskumu MEOS*, ktorá mapuje vplyv pandémie COVID-19 na náborové aktivity, vyplynulo opatrne optimistické zotavovanie náborového prostredia. Polovica (51 %) slovenských zamestnávateľov tvrdí, že pandémia ich náborové plány neovplyvnila. Viac než tretina zamestnávateľov zas očakáva rôznu mieru zotavovania náborového prostredia. Len 3 % si myslia, že nábor nových zamestnancov už nikdy nedosiahne úroveň spred pandémie.

Pandémia sa podľa slovenských zamestnávateľov nedotkne počtu pracovných síl v žiadnej z kategórií (zamestnanci na plný či čiastočný úväzok, externí pracovníci/konzultanti, dočasní zamestnanci, SZČO).

Veľká väčšina (61 %) slovenských zamestnávateľov plánuje v nasledujúcich 6 – 12 mesiacoch využívať len alebo prevažne prácu z pracoviska. Štvrtina (26 %) plánuje kombinovať prácu na diaľku s prácou z pracoviska. Len 3 % plánujú umožniť prácu na diaľku počas celého pracovného času alebo jeho väčšiny.

Čo sa týka očkovania, väčšina slovenských zamestnávateľov (39 %) nemá pevné plány jeho zavedenia a toto rozhodnutie ponechá na jednotlivcoch. 30 % zamestnávateľov bude apelovať na zamestnancov a zdôrazňovať prínosy očkovania, nebude ho však vyžadovať. Len 7 % bude trvať na očkovaní všetkých zamestnancov.

Uvedené percentné hodnoty sa zhodujú s trendmi v regióne EMEA”, uvádza Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.

 

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia v šiestich zo siedmich odvetví predpovedajú na druhý štvrťrok 2021 zvyšovanie počtu pracovných síl. Najsilnejšie náborové plány majú zamestnávatelia v odvetví Stavebníctvo s Indexom +17 %. Index v odvetví Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom vo výške +11 % odráža optimistické náborové plány zamestnávateľov. Ostatné služby a Veľkoobchod a maloobchod hlásia priaznivý Index +8 %. Zamestnávatelia v dvoch odvetviach očakávajú stagnáciu náborových aktivít s Indexom +1 %, a to Spracovateľský priemysel a Ostatná výroba. Odvetvie Ubytovanie a stravovanie očakáva pokles počtu pracovných síl s Indexom -3 %.

V porovnaní s prechádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v šiestich zo siedmich odvetví hlásia zlepšenie náborového prostredia. Strmý nárast o 25 percentných bodov hlási Stavebníctvo, nasledované odvetvím Ubytovanie a stravovanie s nárastom o 24 percentných bodov. Zlepšenie trhu práce o 11 percentných bodov hlási aj Spracovateľský priemysel. V odvetviach Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom a Ostatná výroba je Index o 10 percentných bodov silnejší. Odvetvie Ostatné služby hlási nárast o 9 percentných bodov. Oslablo len odvetvie Veľkoobchod a maloobchod, kde Index klesol o 2 percentné body.

V medziročnom porovnaní sa náborové prostredie zhoršilo v štyroch odvetviach. Najväčšie oslabenie o 6 percentných bodov hlási Ubytovanie a stravovanie a Spracovateľský priemysel očakáva pokles o 5 percentných bodov. Zlepšenie náborových plánov vykazuje Stavebníctvo (o 4 percentné body), Ostatné služby (o 3 percentné body) a Financie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom, kde je Index silnejší o 2 percentné body.

 

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok zvyšovanie počtu pracovných síl. Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia v Bratislave s Indexom +7 %. Príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie s Indexom +6 % hlási Stredné Slovensko. Východné a Západné Slovensko hlásia Index v hodnote +5 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové prostredie zosilnelo vo všetkých štyroch regiónoch. Výrazný nárast o 14 percentných bodov hlási Stredné Slovensko. Bratislava vykazuje zosilnenie Indexu o 13 percentných bodov, Východné Slovensko o 8 a Západné Slovensko o 7 percentných bodov.

V medziročnom porovnaní hlásia zamestnávatelia na Východnom Slovensku pokles o 5 percentných bodov a na Západnom Slovensku o 3 percentné body. Náborové plány v Bratislave zostávajú nezmenené a na Strednom Slovensku sa zlepšili o 2 percentné body.

 

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch veľkostných kategóriách očakávajú v budúcom štvrťroku zvyšovanie počtu pracovných síl. Najsilnejší trh práce očakávajú veľké podniky s Indexom +10 %. Stredné podniky hlásia Index +7 % a malé podniky +4 %. Zamestnávatelia v mikropodnikoch majú opatrné náborové plány s Indexom +3 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia vo veľkých podnikoch hlásia zlepšenie Indexu o 14 percentných bodov, v stredných podnikoch až o 15 percentných bodov a v mikropodnikoch o 11 percentných bodov. Malé podniky hlásia nárast Indexu o 5 percentných bodov.

V medziročnom porovnaní náborové aktivity oslabli v stredných podnikoch o 4 percentné body a v malých podnikoch o 2 percentné body. V mikropodnikoch a veľkých podnikoch je Index nezmenený.

 

Globálny pohľad

Najsilnejší trh práce očakávajú zamestnávatelia na Taiwane (+24 %), v USA (+18 %), Austrálii (+17 %) a Singapure (+17 %). Najslabšie náborové plány hlási Panama (-8 %), Spojené kráľovstvo (-5 %) a Južná Afrika (-5 %). Údaje vychádzajú zo sezónne očistených dát s cieľom odstrániť vplyvy sezónnych výkyvov v náborových aktivitách.

 

O prieskume ManpowerGroup Index trhu práce

Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok s cieľom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Prieskum sa uskutočňuje už viac než 55 rokov a stal sa jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity na svete. ManpowerGroup Index trhu práce je založený na kladení rovnakej otázky viac než 42 000 zamestnávateľom z verejného a súkromného sektora naprieč 43 krajinami a je považovaný za vysoko dôveryhodný ekonomický indikátor.

Vzorka opýtaných je na 2Q 2021 menšia než v predchádzajúcich štvrťrokoch a odráža vplyv globálneho zdravotného ohrozenia. Celkový počet opýtaných je v niektorých krajinách nižší než za normálnych okolností.

Slovenská republika je jednou zo 43 krajín a oblastí, v ktorých prieskum prebieha. Na 2. štvrťrok 2021 bola účastníkom vybranej reprezentatívnej vzorky 616 zamestnávateľov na Slovensku položená otázka:Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca júna 2021 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?

Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa k prieskumu pripojilo v roku 2011. V súčasnosti sa na prieskume zúčastňujú tieto krajiny: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbia, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Taiwan, Turecko a USA.

Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 43 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meos. Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce, na 3. štvrťrok 2021, budú zverejnené 8. júna 2021.

 

O spoločnosti ManpowerGroup™

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), popredná globálna spoločnosť dodávajúca riešenia personálnych otázok, pomáha organizáciám transformovať sa v rýchle sa meniacom svete práce získavaním, vyhodnocovaním, vývojom a riadením talentov, a tak umožňuje svojim klientom získať konkurenčnú výhodu. Každoročne vyvíjame inovatívne riešenia pre stovky tisíc organizácií, poskytujeme kvalifikované talenty a zároveň nachádzame zmysluplné, udržateľné zamestnanie pre milióny ľudí v širokom spektre priemyselných odvetví a zručností. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Manpower, Experis a Talent Solutions, už viac než 70 rokov prináša významné hodnoty pre kandidátov a klientov v 75 krajinách a oblastiach. Pravidelne získavame ocenenia v širokom spektre oblastí: ako najlepšie miesto pre prácu pre ženy, za aktivity v oblasti inklúzie, rodovej rovnosti a poskytovania rovnocenných príležitostí pre hendikepovaných ľudí. V roku 2020 bola spoločnosť ManpowerGroup už po jedenásty krát vymenovaná za jednu z najetickejších svetových spoločností, čo je potvrdením stabilnej pozície ManpowerGroup ako celosvetovo preferovanej značky pre získavanie talentov. www.manpowergroup.com

 

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal, a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 5 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov. Viac informácií na www.manpower.sk.

 

[1] Čistý index trhu práce získame tak, že od percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast pracovných síl, odčítame percento zamestnávateľov, ktorí predpokladajú pokles počtu pracovných síl. V krajinách a oblastiach, kde sa dáta zbierajú minimálne 17 štvrťrokov, sa hodnota Indexu uvádza očistená od sezónnych výkyvov.

*na doplňujúcu otázku odpovedalo 259 respondentov z radov slovenských zamestnávateľov, január 2021

 

Dokumenty na stiahnutie

Videoprezentácia výsledkov: