ManpowerGroup Index trhu práce Q1 2019 - ManpowerGroup Slovensko

Späť na všetky články Doba čítania článku 5 minút

ManpowerGroup Index trhu práce Q1 2019

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na 1Q 2019 stabilné, veľmi optimistické náborové plány Najlepšie náborové príležitosti očakávajú odvetvia Spracovateľský priemysel a Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom…

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na 1Q 2019 stabilné, veľmi optimistické náborové plány

Najlepšie náborové príležitosti očakávajú odvetvia Spracovateľský priemysel a Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom

Bratislava, 11. decembra 2018 – Slovenskí zamestnávatelia hlásia na nasledujúci štvrťrok stabilné, optimistické náborové plány. Významné náborové príležitosti v odvetviach Spracovateľský priemysel a Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom vyvážili strmý medzikvartálny pokles v odvetví Doprava, skladovanie a komunikácie.

Z prieskumu na nasledujúci štvrťrok vyplýva Čistý index trhu práce v hodnote +8 %. Znamená to, že percento zamestnávateľov, ktorí v prvom štvrťroku 2019 plánujú zvyšovať počet svojich zamestnancov, je vyššie, než percento zamestnávateľov, ktorí plánujú počet zamestnancov znižovať.

Náborové plány sú v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom aj v medziročnom porovnaní relatívne stabilné. Po vykonaní sezónneho očistenia dát na odstránenie vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +10 %.

Prieskum je založený na kladení rovnakej otázky viac než 60 000 zamestnávateľom z verejného aj súkromného sektora v 44 krajinách a oblastiach. Na Slovensku bolo oslovených 750 zamestnávateľov s otázkou: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca marca 2019 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“

„V januári očakávame najvyššiu nezamestnanosť v roku, ale to neznamená, že príde nejaké hromadné prepúšťanie. Ide predovšetkým o pohyb sezónnych pracovníkov a čiastočne i administratívne dôvody, akými sú koniec zmlúv na dobu určitú a ukončovanie živností. Týchto ľudí trh práce veľmi rýchlo absorbuje, pretože v ponuke je mnoho príležitostí, napríklad v spracovateľskom priemysle, kde sa po Vianociach rozbieha výroba, alebo v sektore služieb, kde sa od novembra nábory odkladajú k novému roku. Nezamestnanosť na Slovensku naďalej klesá a blíži sa k 5 %. Je to dobrá správa pre uchádzačov o zamestnanie, ale spoločnosti sa čoraz viac sťažujú na nedostatok vhodných pracovníkov. V požadovaných profiloch spoločnosti nezdôrazňujú len špecializované zručnosti v IT, strojárstve či obchode, ale hlásia nedostatok kandidátov aj na nekvalifikovaných pozíciách v spracovateľskom priemysle a logistike. Podľa prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce na prvý štvrťrok 2019 zamestnávatelia v 21 % veľkých spoločností plánujú zvyšovať počet svojich zamestnancov,” povedala Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.

Porovnanie podľa odvetví

Najsilnejšie náborové plány hlási Spracovateľský priemysel s Indexom +18 %. Priaznivé podmienky na trhu práce s Indexom ponúkajú aj Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom (+14 %), Doprava, skladovanie a komunikácie (+14 %) a Veľkoobchod a maloobchod (+11 %). Pokles náborových aktivít očakáva Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov (-10 %) a Ubytovanie a stravovanie (-4 %).

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je významný pokles Indexu o 12 percentných bodov v odvetví Doprava, skladovanie a komunikácie a o 6 percentných bodov v odvetví Ťažba nerastných surovín. Zamestnávatelia v Štátnej správe, zdravotníctve, vzdelávaní a kultúre však hlásia nárast náborových plánov o 6 percentných bodov. V medziročnom porovnaní došlo k významnému poklesu v odvetviach Stavebníctvo (o 12 percentných bodov) a Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra (o 9 percentných bodov). Náborové plány zosilneli predovšetkým v odvetví Ťažba nerastných surovín (o 8 percentných bodov).

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najoptimistickejší sú v Bratislave, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +12 %, a na Západnom Slovensku s hodnotou +11 %. Zamestnávatelia na Východnom Slovensku očakávajú stabilné náborové aktivity s Indexom +5 % a na Strednom Slovensku s Indexom +2 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom došlo na Východnom Slovensku k poklesu Indexu o 4 percentné body a na Strednom Slovensku o 3 percentné body. V Bratislave a na Západnom Slovensku je náborové prostredie nezmenené.

V medziročnom porovnaní sa náborové plány zhoršili o 5 percentných bodov na Strednom Slovensku a o 4 percentné body v Bratislave. Na Strednom a Východnom Slovensku je Index relatívne stabilný.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Najviac zamestnancov plánujú naberať veľké podniky s Čistým indexom trhu práce +17 %. Aj stredné podniky očakávajú priaznivé náborové prostredie s Indexom +14 %. Určité pracovné príležitosti sa nájdu aj v mikropodnikoch (+3 %) a pokles náborových aktivít v malých podnikoch sa odrazil na výške Indexu v hodnote -1 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom hlásia zamestnávatelia vo veľkých podnikoch výrazný pokles náborových plánov o 17 a v medziročnom porovnaní o 14 percentných bodov.

Globálny pohľad

Najsilnejšie náborové prostredie z globálneho hľadiska hlási Japonsko (27 %), Taiwan (21 %), USA (20 %), Slovinsko (19 %), Grécko (18 %) a Hongkong (18 %), zatiaľ čo najslabšia predpoveď prichádza z Argentíny (-4 %), Švajčiarska (2 %), Talianska (3 %), Panamy (3 %) a Španielska (3 %).

Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 44 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meos. Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce budú zverejnené 12. marca 2019.

Dokumenty na stiahnutie