ManpowerGroup Index trhu práce Q1 2021 - ManpowerGroup Slovensko

Späť na všetky články Doba čítania článku 8 minút

ManpowerGroup Index trhu práce Q1 2021

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na 1Q 2021 útlm náborových aktivít.

Neutešené vyhliadky pre uchádzačov o zamestnanie sa odrážajú hlavne v odvetví Ubytovanie a stravovanie

 

Bratislava, 9. decembra 2020 – Z prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce vyplýva, že slovenskí zamestnávatelia očakávajú na nasledujúci štvrťrok útlm náborových aktivít. Čistý index trhu práce[1] má hodnotu -4 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index klesol o 3 percentné body a oproti rovnakému obdobiu minulého roku je o 4 percentné body slabší. Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu -1 %.

Prieskum sa vykonával za výnimočných okolností pretrvávania pandemickej situácie COVID-19. Výsledky prieskumu na prvý štvrťrok 2021 sú odrazom vplyvu celosvetového ohrozenia zdravia a následného hospodárskeho prepadu v mnohých krajinách.

„Zamestnávatelia z 34 krajín sveta zo 43 zúčastnených v globálnom prieskume MEOS hlásia, aj keď veľmi opatrne, pre prvý kvartál nového roka zlepšenie náborových aktivít. Pre mňa sú tieto výsledky veľmi dobrou správou, pretože to znamená, že zamestnávatelia po odznení prvotného šoku z prvej vlny pandémie COVID-19 chápu, že nová situácia, ktorú pandémia odštartovala, je stavom, ktorý sa len tak zo dňa na deň nevytratí. Veľmi rýchlo sa zorientovali a pochopili, že nestačí iba čakať, kým pandémia prehrmí, ale je potrebné sa na nový stav adaptovať,” uvádza Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko, a dodáva: „Zo svojej každodennej praxe môžem potvrdiť, že aj slovenskí zamestnávatelia z radov našich klientov intenzívne vnímajú, že v týchto ťažko predvídateľných podmienkach budeme existovať aj naďalej, a tomuto faktu podriaďujú svoje fungovanie, za pochodu sa učia byť flexibilnejšími, robiť zmeny, prispôsobovať svoj biznis novým potrebám. Tak ako vo svete, aj na Slovensku platí, že pracovné ponuky z najviac postihnutých segmentov, napríklad z oblasti gastropriemyslu, kultúry, či hotelierstva prakticky z noci na deň vymizli. Iné odvetvia, ako maloobchod, zdravotníctvo, logistika, výroba, sa zotavujú pomerne rýchlo a ponúkajú dostatok voľných pracovných miest. Práve pre ľudí z najviac zasiahnutých segmentov, ktorí prišli o prácu, sme spustili iniciatívu #zostanzamestnany s ambíciou pomôcť im, hoci aj formou krátkodobého zamestnania v inom segmente, bez nutnosti predchádzajúcej praxe. Zároveň chceme byť dobrými partnermi aj našim klientom, a flexibilnými, na mieru šitými službami im pomáhať čeliť nestálej súčasnosti.”

Z doplňujúcej otázky k prieskumu MEOS*, ktorá mapuje vplyv pandémie COVID-19 na náborové aktivity, vyplynulo, že polovica (50 %) slovenských zamestnávateľov si myslí, že sa nikdy nevráti k náboru v takej miere ako pred pandémiou. Tretina (34 %) zamestnávateľov očakáva, že nábor nových zamestnancov dosiahne úroveň spred pandémie až v najbližších 12 mesiacoch. Len veľmi malá časť (5 %) slovenských zamestnávateľov má smelšie náborové plány a do „normálu“ sa plánuje vrátiť už v najbližších troch mesiacoch. 

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia v piatich zo siedmich odvetví predpovedajú na prvý štvrťrok 2021 znižovanie počtu pracovných síl. Najslabšie náborové plány vykazuje odvetvie Ubytovanie a stravovanie, kde je Čistý index trhu práce -27 % a odráža bezútešné náborové prostredie. Zamestnávatelia v odvetví Spracovateľský priemysel očakávajú stagnujúci trh práce s Indexom -10 %. Ostatná výroba hlási Index -9 % a Stavebníctvo -8 %. Veľkoobchod a maloobchod však vykazuje optimistické náborové prostredie s Indexom +10 % a určité pracovné príležitosti ponúka aj odvetvie Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom s Indexom +1 %. Ostatné služby hlásia utlmený Index -1 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v štyroch zo siedmich odvetví hlásia oslabenie náborového prostredia. Strmý prepad o 23 percentných bodov hlási Ubytovanie a stravovanie, nasledované odvetviami Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom s poklesom o 12 percentných bodov a Stavebníctvo o 11 percentných bodov. Zamestnávatelia v troch odvetviach hlásia zosilnenie náborových aktivít, predovšetkým Veľkoobchod a maloobchod o 7 percentných bodov. V odvetviach Spracovateľský priemysel a Ostatná výroba Index narástol o 2 percentné body.

V medziročnom porovnaní sa náborové prostredie zhoršilo v šiestich zo siedmich odvetví. Najväčšie oslabenie o 25 percentných bodov hlási Ubytovanie a stravovanie. Stavebníctvo vykazuje prepad o 11 percentných bodov. V dvoch odvetviach – Spracovateľský priemysel a Ostatné služby – je Index o 5 percentných bodov slabší. Veľkoobchod a maloobchod ako jediné odvetvie hlási zosilnenie Indexu o 6 percentných bodov.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok znižovanie počtu pracovných síl. Najslabšie náborové prostredie očakávajú zamestnávatelia na Strednom Slovensku s Indexom -8 %. Bratislava hlási Index -6 % a stagnujúci trh práce sa očakáva aj na Východnom Slovensku (-3 %) a na Západnom Slovensku (-2 %).

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové prostredie výrazne oslablo v Bratislave o 12 percentných bodov. Mierny pokles o 3 percentné body hlásia zamestnávatelia na Strednom a Východnom Slovensku a náborové plány na Západnom Slovensku sú relatívne

stabilné.

V medziročnom porovnaní náborové plány oslabli v troch zo štyroch regiónov, najviac v Bratislave – o 12 percentných bodov. Na Strednom Slovensku je Index nižší o 6 percentných bodov a na Východnom Slovensku o 5. Zamestnávatelia na Západnom Slovensku však hlásia nárast Indexu o 3 percentné body.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia v stredných podnikoch a v mikropodnikoch očakávajú na budúci štvrťrok znižovanie počtu zamestnancov s Indexom -8 %. Veľké organizácie hlásia utlmený trh práce s Indexom -4 % a malé organizácie očakávajú stagnujúce náborové aktivity s Indexom -1 %.

V porovnaní s prechádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v troch zo štyroch kategórií hlásia oslabenie náborových plánov. Zamestnávatelia v mikropodnikoch a vo veľkých podnikoch hlásia prepad o 12 percentných bodov, v stredných podnikoch o 3 percentné body. Malé podniky však majú optimistickejšie náborové plány s nárastom Indexu o 5 percentných bodov.

V medziročnom porovnaní náborové aktivity výrazne oslabli vo veľkých podnikoch o 12 percentných bodov. Mikropodniky hlásia pokles o 8 percentných bodov a stredné podniky o 7. Malé podniky však očakávajú zlepšenie príležitostí pre uchádzačov o zamestnanie, a to o 5 percentných bodov.

Globálny pohľad

Najsilnejší trh práce očakávajú zamestnávatelia na Taiwane (+23 %), v USA (+17 %), Singapure (+15 %), Austrálii (+10 %) a Brazílii (+10 %). Najslabšie náborové plány hlási Panama (-7 %), Spojené kráľovstvo (-6 %), Švajčiarsko (-4 %), Rakúsko (-2 %) a Hongkong (-2 %).

O prieskume ManpowerGroup Index trhu práce

Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok s cieľom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Prieskum sa uskutočňuje už viac než 55 rokov a stal sa jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity na svete. ManpowerGroup Index trhu práce je založený na kladení rovnakej otázky viac než 37 500 zamestnávateľom z verejného a súkromného sektora naprieč 43 krajinami a je považovaný za vysoko dôveryhodný ekonomický indikátor.

Vzorka opýtaných je na 1Q 2021 menšia než v predchádzajúcich štvrťrokoch a odráža vplyv globálneho zdravotného ohrozenia. Celkový počet opýtaných je v niektorých krajinách nižší než za normálnych okolností.

Slovenská republika je jednou zo 43 krajín a oblastí, v ktorých prieskum prebieha. Na 1. štvrťrok 2021 bola účastníkom vybranej reprezentatívnej vzorky 565 zamestnávateľov na Slovensku položená otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca marca 2021 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?

Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa k prieskumu pripojilo v roku 2011. V súčasnosti sa na prieskume zúčastňujú tieto krajiny: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbia, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Taiwan, Turecko a USA.

Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 43 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meos. Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce, na 2. štvrťrok 2021, budú zverejnené 9. marca 2021. O spoločnosti ManpowerGroup™

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), popredná globálna spoločnosť dodávajúca riešenia personálnych otázok, pomáha organizáciám transformovať sa v rýchle sa meniacom svete práce získavaním, vyhodnocovaním, vývojom a riadením talentov, a tak umožňuje svojim klientom získať konkurenčnú výhodu. Každoročne vyvíjame inovatívne riešenia pre stovky tisíc organizácií, poskytujeme kvalifikované talenty a zároveň nachádzame zmysluplné, udržateľné zamestnanie pre milióny ľudí v širokom spektre priemyselných odvetví a zručností. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Manpower, Experis a Talent Solutions, už viac než 70 rokov prináša významné hodnoty pre kandidátov a klientov v 75 krajinách a oblastiach. Pravidelne získavame ocenenia v širokom spektre oblastí: ako najlepšie miesto pre prácu pre ženy, za aktivity v oblasti inklúzie, rodovej rovnosti a poskytovania rovnocenných príležitostí pre hendikepovaných ľudí. V roku 2020 bola spoločnosť ManpowerGroup už po jedenásty krát vymenovaná za jednu z najetickejších svetových spoločností, čo je potvrdením stabilnej pozície ManpowerGroup ako celosvetovo preferovanej značky pre získavanie talentov. www.manpowergroup.com

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal, a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 5 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov. Viac informácií na www.manpower.sk.

*na doplňujúcu otázku odpovedalo 425 respondentov z radov slovenských zamestnávateľov, október 2020


[1] Čistý index trhu práce získame tak, že od percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast pracovných síl, odčítame percento zamestnávateľov, ktorí predpokladajú pokles počtu pracovných síl. V krajinách a oblastiach, kde sa dáta zbierajú minimálne 17 štvrťrokov, sa hodnota Indexu uvádza očistená od sezónnych výkyvov.
Výsledky prieskumu slovami Zuzany Rumiz, generálnej manažérky ManpowerGroup Slovensko, a Matúša Kaletu, Country Sales & Client Relations Manager ManpowerGroup Slovensko: https://youtu.be/DBrZpfDZw8k

Dokumenty na stiahnutie