Späť na všetky články Doba čítania článku 5 minút

ManpowerGroup Index trhu práce Q2 2019

Náborové plány slovenských zamestnávateľov na 2Q 2019 sú povzbudivé Najlepšie náborové príležitosti očakávajú opäť odvetvia Spracovateľský priemysel a Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom Bratislava,…

Náborové plány slovenských zamestnávateľov na 2Q 2019 sú povzbudivé

Najlepšie náborové príležitosti očakávajú opäť odvetvia Spracovateľský priemysel a Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom

Bratislava, 18. marca 2019 – Slovenskí zamestnávatelia hlásia na nasledujúci štvrťrok stabilné, povzbudivé náborové plány. Významné náborové príležitosti v odvetviach Spracovateľský priemysel a Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom vyvážili útlm náborových plánov odvetví Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody.

Z prieskumu na nasledujúci štvrťrok vyplýva Čistý index trhu práce v hodnote +11 %. Znamená to, že percento zamestnávateľov, ktorí v druhom štvrťroku 2019 plánujú zvyšovať počet svojich zamestnancov, je vyššie, než percento zamestnávateľov, ktorí plánujú počet zamestnancov znižovať.

Náborové plány sú v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 3 percentné body vyššie a v medziročnom porovnaní relatívne stabilné. Po vykonaní sezónneho očistenia dát na odstránenie vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +10 %.

Prieskum je založený na kladení rovnakej otázky viac než 59 000 zamestnávateľom z verejného aj súkromného sektora v 44 krajinách a oblastiach. Na Slovensku bolo oslovených 750 zamestnávateľov s otázkou: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca júna 2019 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“

„Nezamestnanosť na Slovensku naďalej veľmi rýchlo klesá a množstvo nových zahraničných investícií otvára tisíce pracovných miest. Je to veľmi dobrá správa pre uchádzačov o zamestnanie, ale spoločnosti sa čoraz viac sťažujú na nedostatok vhodných pracovníkov. V požadovaných profiloch spoločnosti zdôrazňujú špecializované zručnosti v IT, strojárstve či obchode, ale hlásia aj nedostatok kandidátov na nekvalifikovaných pozíciách v spracovateľskom priemysle a logistike. Z prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce na druhý štvrťrok 2019 vyplýva, že 23 % zamestnávateľov z veľkých spoločností s viac ako 250 zamestnancami plánuje zvyšovať počet svojich zamestnancov. Veľký dopyt vidíme hlavne zo strany našich klientov v odvetviach spojených s automobilovým priemyslom, ako je strojárstvo, elektrotechnika a logistika,” povedala Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.

Porovnanie podľa odvetví

Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia v Spracovateľskom priemysle s Indexom +20 %. Priaznivé podmienky na trhu práce ponúka aj odvetvie Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom s Indexom +18 %, Doprava, skladovanie a komunikácie +14 %, Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov +11 % a Stavebníctvo +11 %. Zamestnávatelia v odvetví Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody hlásia utlmené náborové aktivity s Indexom 0 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je významný nárast Indexu v odvetví Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov o 21 percentných bodov. Nárast o 11 percentných bodov hlásia odvetvia Stavebníctvo a Ubytovanie a stravovanie. K poklesu Indexu došlo hlavne v odvetví Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody – o 4 percentné body. V medziročnom porovnaní Index výrazne poklesol v odvetví Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov (o 16 percentných bodov) a v odvetví v odvetví Ťažba nerastných surovín (o 8 percentných bodov). Náborové plány zosilneli predovšetkým v odvetví Stavebníctvo (o 6 percentných bodov).

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najoptimistickejší sú na Západnom Slovensku, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +15 %. Zamestnávatelia na Strednom Slovensku očakávajú stabilný trh práce s Indexom +12 %, v Bratislave a na Východnom Slovensku +9 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia na Strednom Slovensku hlásia významný nárast Indexu o 10 percentných bodov, no Index v Bratislave oslabol o 3 percentné body. Na Západnom a Východnom Slovensku sa náborové prostredie zlepšilo o 4 percentné body.

V medziročnom porovnaní sa náborové plány zhoršili o 5 percentných bodov v Bratislave, ostatné regióny – Stredné, Východné a Západné Slovensko hlásia relatívne stabilný Index.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Najviac zamestnancov plánujú naberať veľké podniky s Čistým indexom trhu práce +20 %. Aj stredné podniky očakávajú priaznivé náborové prostredie s Indexom +13 %. Zamestnávatelia v malých podnikoch hlásia Index vo výške +8 % a v mikropodnikoch +7 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové plány v malých podnikoch zlepšili o 9 percentných bodov, v mikropodnikoch o 4 percentné body a vo veľkých podnikoch o 3 percentné body. Stredné podniky hlásia relatívne stabilné náborové prostredie.

V medziročnom porovnaní vykazujú zamestnávatelia vo veľkých podnikoch oslabenie Indexu o 5 percentných bodov. Index v mikropodnikoch je o 2 percentné body silnejší a v malých a stredných podnikoch zostáva relatívne nezmenený.

Globálny pohľad

Najsilnejšie náborové prostredie z globálneho hľadiska hlási Chorvátsko (34 %), Japonsko (27 %), Grécko (21 %), USA (19 %), Hongkong (19 %) a Taiwan (18 %), zatiaľ čo najslabšia predpoveď prichádza z Argentíny (0 %), Maďarska (0 %), Španielska (0 %) a Turecka (0%).

Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 44 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meos. Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce budú zverejnené 11. júna 2019.

Dokumenty na stiahnutie