ManpowerGroup Index trhu práce Q4 2020 - ManpowerGroup Slovensko

Späť na všetky články Doba čítania článku 7 minút

ManpowerGroup Index trhu práce Q4 2020

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na 4Q útlm náborových aktivít.

Oproti minulému štvrťroku sa však náborové prostredie významne zlepšilo, čo signalizuje jeho zotavovanie.

 

Bratislava, 17. septembra 2020 – Z prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce vyplýva, že slovenskí zamestnávatelia očakávajú na nasledujúci štvrťrok útlm náborových aktivít. Čistý index trhu práce  hodnotu -1 %(Čistý index trhu práce získame tak, že od percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast pracovných síl, odčítame percento zamestnávateľov, ktorí predpokladajú pokles počtu pracovných síl. V krajinách a oblastiach, kde sa dáta zbierajú minimálne 17 štvrťrokov, sa hodnota Indexu uvádza očistená od sezónnych výkyvov.)

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index narástol o 11 percentných bodov, oproti rovnakému obdobiu minulého roku je však 4 percentné body slabší. Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +1 %. 

Prieskum sa vykonával za výnimočných okolností pretrvávania pandemickej situácie COVID-19. Výsledky prieskumu na štvrtý štvrťrok 2020 sú odrazom vplyvu celosvetového ohrozenia zdravia a následného hospodárskeho prepadu v mnohých krajinách.

“Hoci sa trh práce oproti minulému štvrťroku zotavuje, väčšina zamestnávateľov k náboru nových zamestnancov pristupuje opatrne. Z doplňujúcich otázok k prieskumu MEOS (ManpowerGroup Employment Outlook Survey)*, ktoré mapujú vplyv pandémie COVID-19 na náborové aktivity vyplynulo, že len 10 % slovenských zamestnávateľov očakáva, že nábor nových zamestnancov v nasledujúcich 3 mesiacoch dosiahne úroveň spred pandémie. Zaujímavé je, že takmer polovica (44 %) zamestnávateľov si myslí, že sa už vôbec nevrátia k náboru v takej miere ako pred pandémiou. Zamestnávatelia zároveň prehodnocujú modely práce, aby si zachovali súčasných zamestnancov a dokázali reagovať na meniace sa potreby trhu. Takmer tretina (30 %) zamestnávateľov plánuje prácu na diaľku a flexibilný pracovný čas, takmer pätina (18 %) chce umožniť až 100 % prácu na diaľku a 14 % zvažuje možnosť čiastočných úväzkov. 17 % opýtaných zamestnávateľov by súčasným zamestnancom umožnilo naučiť sa a rozvíjať nové zručnosti a 12 % firiem by im situáciu uľahčilo rozšírením zdravotných a wellness benefitov,” uviedla k aktuálnej situácii Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko. 

Porovnanie podľa odvetví

Najsilnejšie náborové plány hlásia odvetvia Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom (+13%) a Ostatné služby (= Štátna správa, Zdravotníctvo, Vzdelávanie a kultúra; Doprava, Skladovanie a komunikácia​) (+6 %). Určité príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie s Indexom +3 % sa nájdu aj v odvetviach Stavebníctvo a Veľkoobchod a maloobchod. Menej priaznivý trh práce predpovedajú zamestnávatelia v odvetví Spracovateľský priemysel s Indexom -12 %, podobne v odvetviach Ostatná výroba (= Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody; Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov; Ťažba nerastných surovín​ (-11 %) a Ubytovanie a stravovanie (-4 %). 

V porovnaní s prechádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v šiestich zo siedmich odvetví hlásia zotavenie náborového prostredia. Najväčší nárast o 21 percentných bodov hlási odvetvie Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom, nasledované odvetvím Ostatné služby s nárastom o 20 percentných bodov. V odvetviach Spracovateľský priemysel a Ubytovanie a stravovanie sa Index zvýšil o 16 percentných bodov, v Stavebníctve o 15. Pokles náborových plánov (o 6 percentných bodov) hlási len odvetvie Ostatná výroba. 

V medziročnom porovnaní sa náborové prostredie zlepšilo len v dvoch odvetviach, a to v Stavebníctve o 10 percentných bodov a v odvetví Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom o 8 percentných bodov. Naproti tomu trh práce oslabol v štyroch odvetviach, predovšetkým v Spracovateľskom priemysle, kde sa strmo prepadol o 21 percentných bodov. Veľkoobchod a maloobchod hlási pokles o 7 percentných bodov, Ostatná výroba o 6 a Ostatné služby o 2 percentné body. Index je nezmenený v odvetví Ubytovanie a stravovanie.

 

Porovnanie podľa regiónov

Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia v Bratislave s Indexom +6 %. Neistý trh práce očakáva Východné Slovensko (0 %) a Západné Slovensko (-1 %)Menej priaznivé príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie hlásia zamestnávatelia na Strednom Slovensku s Indexom -5 %. 

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové prostredie výrazne zosilnelo vo všetkých štyroch regiónoch. Zamestnávatelia v Bratislave hlásia nárast o 17 percentných bodov a na Strednom Slovensku o 10. Index na Východnom Slovensku zosilnel o 8 percentných bodov a na Západnom Slovensku o 9 percentných bodov. 

V medziročnom porovnaní náborové plány na Západnom Slovensku oslabli o 5 percentných bodov ana Strednom a Východnom Slovensku o 3 percentné body. Náborové prostredie v Bratislave zostáva relatívne stabilné. 

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia vo veľkých podnikoch očakávajú na budúci štvrťrok nárast počtu zamestnancov (+8 %), podobne ako v mikropodnikoch (+4 %). Stredné podniky hlásia nepriaznivý trh práce s Indexom -5 %. Malé podniky očakávajú znižovanie počtu zamestnancov (-6 %) 

V porovnaní s prechádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia vo všetkých štyroch kategóriách očakávajú zosilnenie náborových aktivítZamestnávatelia vo veľkých podnikoch hlásia výrazný nárast o 31 percentných bodov, v mikropodnikoch o 8 a v stredných podnikoch o 6 percentných bodov. Malé podniky hlásia mierny nárast Indexu o 2 percentné body. 

V medziročnom porovnaní náborové aktivity oslabli v stredných podnikoch o 7 percentných bodov, v malých podnikoch o 5 a vo veľkých podnikoch o 4 percentné body. Mikropodniky hlásia zlepšenie náborového prostredia o 2 percentné body.

Globálny pohľad

Najsilnejší trh práce očakávajú zamestnávatelia na Taiwane (+20 %), v USA (+14 %), Turecku (+10 %), Japonsku (+9 %) a Grécku (+8 %). Najslabšie náborové plány hlási Panama (-18 %), Kostarika (-16 %), Južná Afrika (-13 %), Kolumbia (-11 %) a Spojené kráľovstvo (-8 %). 

O prieskume „ManpowerGroup Index trhu práce“

Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok s cieľom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťrokuSlovenská republika je jednou zo 43 krajín a oblastí, vktorých prieskum prebiehaNa 4štvrťrok 2020 bola účastníkom vybranej reprezentatívnej vzorky 558 zamestnávateľov na Slovensku položená otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra 2020 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?  

 

Prieskum sa uskutočňuje už viac než 55 rokov a stal sa jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity na svete. ManpowerGroup Index trhu práce je založený na kladení rovnakej otázky viac než 34 000 zamestnávateľom z verejného a súkromného sektora naprieč 43 krajinami a je považovaný za vysoko dôveryhodný ekonomický indikátor.  

Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa k prieskumu pripojilo v roku 2011. V súčasnosti sa prieskumu zúčastňujú tieto krajiny: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbia, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Taiwan, Turecko a USA.  

Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 43 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meos. 

 

Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce, na 1. štvrťrok 2021budú zverejnené v decembri 2020 

O spoločnosti ManpowerGroup™

 

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), popredná globálna spoločnosť dodávajúca riešenia personálnych otázok, pomáha organizáciám transformovať sa v rýchle sa meniacom svete práce získavaním, vyhodnocovaním, vývojom a riadením talentov, a tak umožňuje svojim klientom získať konkurenčnú výhodu. Každoročne vyvíjame inovatívne riešenia pre stovky tisíc organizácií, poskytujeme kvalifikované talenty a zároveň nachádzame zmysluplné, udržateľné zamestnanie pre milióny ľudí v širokom spektre priemyselných odvetví a zručností. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami ManpowerExperis a Talent Solutions, už viac než 70 rokov prináša významné hodnoty pre kandidátov a klientov v 75 krajinách a oblastiach. Pravidelne získavame ocenenia v širokom spektre oblastí: ako najlepšie miesto pre prácu pre ženy, za aktivity v oblasti inklúzie, rodovej rovnosti a poskytovania rovnocenných príležitostí pre hendikepovaných ľudí. V roku 2020 bola spoločnosť ManpowerGroup už po jedenásty krát vymenovaná za jednu z najetickejších svetových spoločností, čo je potvrdením stabilnej pozície ManpowerGroup ako celosvetovo preferovanej značky pre získavanie talentov. www.manpowergroup.com 

 

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal, a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 5 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov. 

________________________ 

*na doplňujúce otázky odpovedalo 415 respondentov z radov slovenských zamestnávateľov, prieskum MEOS, júl 2020 

 

Dokumenty na stiahnutie