Továreň budúcnosti – Pracovné roly a zručnosti, ktoré budú kľúčové vo výrobe v ďalšom desaťročí

tovaren-buducnossti

Podľa nedávneho prieskumu ManpowerGroup Nedostatok ľudí s potrebným profilom nemôže 54 % slovenských firiem a 45 % firiem globálne obsadiť svoje voľné pracovné miesta. Podľa ďalšieho prieskumu z roku 2019 Revolúcia zručností viac zamestnávateľov než kedykoľvek predtým predpokladá, že v dôsledku automatizácie zvýši alebo zachová počet zamestnancov – ide o zvýšenie z 83 % na 87 % globálne a v SR z 80 % na 83 % za tri roky. Globálne zo 41 % firiem, ktoré budú v nasledujúcich 2 rokoch automatizovať niektoré činnosti, 24 % vytvorí nové pracovné miesta a firmy, ktoré zavádzajú automatizáciu najintenzívnejšie, vytvárajú najviac pracovných miest. Tieto pracovné miesta väčšinou požadujú takú kombináciu tvrdých a mäkkých zručností, ktoré sú na trhu práce veľmi ťažko dostupné.

V snahe nájsť praktické riešenia nedostatku potrebných zručností spoločnosť ManpowerGroup v spolupráci s Inštitútom pre digitálnu výrobu (The Digital Manufacturing Institute – MxD) zvolala viac než 30 akademických, vládnych a priemyslových partnerov, aby vytvorili taxonómiu, ktorá by definovala budúce pracovné pozície v digitálnej výrobe. Táto analýza budúcich potrieb trhu práce prináša zoznam 165 nových dátovo orientovaných pracovných pozícií a detailný rozbor a kompetenčný model 20 kľúčových výrobných pozícií budúcnosti.

„Sme uprostred Revolúcie zručností, kde nové technológie premieňajú výrobný priemysel a automatizácia ovplyvňuje väčšiu potrebu pokročilých pozícií. V dobe rekordného celosvetového nedostatku talentov už firmy nemôžu byť len spotrebiteľmi práce. Je potrebné, aby čo najskôr začali rozvíjať svojich zamestnancov – učiť a rozvíjať také zručnosti, ktoré budú potrebovať na to, aby zostali čo najdlhšie zamestnateľní. Prelom v mobilnom pripojení, internet vecí, umelá inteligencia, robotika, 3D tlač a pokročilé materiály – to všetko v horizonte
5 – 10 rokov radikálne zmení výrobu a výrobné systémy. Táto digitálna transformácia je hnacím motorom neustálych zmien, prepojenejšieho sveta a potreby nových zručností,“ hovorí Zuzana Rumiz, generálna riaditeľka ManpowerGroup.

Výroba v čele technologickej premeny

Výroba v 20. storočí prešla za celú svoju dobu mnohými transformáciami – od zefektívňovania pohonu a mechanickej automatizácie (1900 – 1970), využitia počítačov na dizajn výrobkov a riadenie výroby (1970 – 2005), cez integráciu rôznych systémov naprieč firmou (2005 – 2020), k inteligentným systémom (masívne rozšírenie po roku 2020). „Teraz sme na vrchole 3. generácie výroby charakterizovanej transformačnou silou a rapídnym vylepšením softvérov. Došlo k omnoho užšiemu prepojeniu systémov a ľudí vo vnútri firiem, ku skokovému zefektívneniu procesov a účelnejšiemu využívaniu dát. Očakávame, že sa v blízkej budúcnosti budú stroje učiť od seba navzájom a stále dostupnejšie technológie sa stanú katalyzátorom pre novú generáciu výroby a pracovných rolí,“ hovorí Zuzana Rumiz.

Vplyv zmien na výrobný priemysel

Podľa správy Svetového ekonomického fóra (Future of Jobs Report 2018) sa očakáva, že takmer polovica pracovných pozícií vo výrobe (49 %) sa bude musieť v nasledujúcich 3 – 5 rokoch v dôsledku digitalizácie a automatizácie zmeniť, čo bude mať za následok potrebu celkového zvýšenia kvalifikácie alebo rekvalifikácie u 54 % zamestnancov. Štúdia predpokladá, že pozície 35 % zamestnancov budú vyžadovať dodatočné školenia v dĺžke 6 mesiacov, 9 % bude vyžadovať preškolenie trvajúce 6 – 12 mesiacov a u 10 % bude treba školenie dlhšie než 1 rok.

Štúdia spoločnosti Deloitte hovorí, že výrobný sektor bude v budúcom desaťročí čeliť vážnym problémom v dôsledku nedostatku zamestnancov s potrebnými zručnosťami. Dospela k záveru, že od dnešného dňa do roku 2028 sa neobsadí 2,4 milióna pracovných miest a 5 z 10 otvorených pozícií pre kvalifikovaných pracovníkov zostane neobsadených kvôli nedostatku ľudí s potrebnými zručnosťami.

Analýza budúcich potrieb spracovateľského priemyslu

Analýza ManpowerGroup a Digital Manufacturing Institute definovala budúce pracovné pozície v digitálnej výrobe a prináša zoznam 165 dátovo orientovaných pracovných pozícií a 20 kľúčových výrobných pozícií budúcnosti. Tieto nové pozície sú ako v oblasti samotnej fyzickej výroby, tak aj v oblasti analýzy dát, riadenia a leadershipu v digitálnej dobe, zákazníckom servise, vývoji produktu a služieb, riadenia dodávateľských reťazcov a ďalších rolí spojených s výrobou.

Aktuálne najžiadanejšie pozície a zručnosti v digitálnej dobe
Od roku 2015 vzrastajú pozície vyžadujúce pokročilé digitálne zručnosti – každým rokom
o 45 %. Vzhľadom na povahu premien a potrieb technológií sa stávajú najžiadanejšími digitálnymi zručnosťami SixSigma certifikát, CNC, geometrické kótovanie a geometrická tolerancia, znalosť CTA a PLC systémov. Medzi celosvetovo najžiadanejšie pozície v digitálnej výrobe sú miesta servisných technikov, zoraďovačov a technikov údržby a strojnej automatizácie.

Vplyv premien na HR: veľká zmena prístupu pri výbere zamestnancov
Manažment firiem musí prehodnotiť svoje stratégie a nájsť nové a alternatívne spôsoby, ako získať, rozvíjať, motivovať a udržovať zručnosti zamestnancov, ktoré potrebujú. „Ide o úplne nový prístup pri zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov. Už nebude stačiť inzerovať pozíciu a na trhu práce „nakúpiť“ potrebných zamestnancov, ako to bolo doteraz. Väčšina uchádzačov o novú prácu ani nebude schopná na prvý pohľad posúdiť, či je daná pozícia pre ňu zaujímavá a zároveň firma nebude schopná len podľa životopisu spoznať, či je uchádzač na danú pozíciu vhodný. Bude nutné pristupovať novým spôsobom k identifikácii schopností ľudí a rozpoznaniu, akým smerom sa pracovník môže posunúť, pričom hlavným kritériom výberu zamestnanca by mala byť jeho schopnosť učiť sa nové veci,“ povedala Zuzana Rumiz.

TLACOVA-SPRAVA-1-370x56

 

Kategórie: Hľadám zamestnanca

Tiež sa ti môže páčiť