Už 14. rok patrí ManpowerGroup medzi najetickejšie firmy sveta

ethical23_hlavicka (1)

Sme hrdí na to, že nás Ethisphere® Institute už po 14. raz označil za jednu z najetickejších spoločností na svete. Zostávame jedinou spoločnosťou v našom odvetví s takýmito vysokými etickými štandardmi.

Na etike záleží

Ethisphere® Institute každoročne oceňuje spoločnosti za dodržiavanie etických zásad a spoločenskej zodpovednosti. Zohľadňuje pozitívne dopady na zamestnancov, miestne komunity a širšie zainteresované strany, ktoré prispievajú k udržateľným, dlhodobým a ziskovým obchodným výsledkom. Proces hodnotenia je založený na patentovanom etickom kvociente spoločnosti Ethisphere. Obsahuje viac ako 200 otázok, ktoré sa týkajú podnikovej kultúry, environmentálnych a sociálnych postupov, etických aktivít, dodržiavania predpisov, riadenia organizácie, rozmanitosti a ďalších iniciatív.

"Na etike záleží. Organizácie, ktoré sa zaväzujú k bezúhonnosti, nielenže zvyšujú štandardy a očakávania pre všetkých, ale majú aj lepšie dlhodobé výsledky,"
uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Ethisphere Erica Salmon Byrne. "Víťazi ocenenia Najetickejšia spoločnosť na svete nás inšpirujú. Ich odhodlanie reálne pôsobiť na zainteresované strany a viesť podnikanie spôsobom založeným na hodnotách je obdivuhodné. Gratulujeme spoločnosti ManpowerGroup k získaniu právoplatného miesta v komunite najetickejších spoločností na svete."

V roku 2023 bolo ocenených 135 spoločností z 19 krajín a 46 priemyselných odvetví. Kompletný zoznam najetickejších spoločností sveta za rok 2023 a metodiku nájdete tu.

Veľmi si vážime toto ocenenie a veríme, že sme ho získali vďaka nášmu prístupu

✔️ Ľudia - ľudia a ich blaho sú stredobodom nášho podnikania a sú aj jadrom našej stratégie ESG.
✔️ Stratégia ESG - zaviazali sme sa dodržiavať zásady ESG a prevádzkovať zodpovedné a transparentné podnikanie.
✔️ Naša misia - od nášho založenia v roku 1948 veríme, že dobre podnikať znamená prispievať k rozvoju spoločnosti ako celku. Naďalej sa snažíme napĺňať toto poslanie a vytvárať širšiu spoločenskú hodnotu tým, že pre ľudí hľadáme zmysluplné a udržateľné zamestnanie.

Etická kultúra spoločnosti je veľmi dôležitá z niekoľkých dôvodov

NOVÉ ETICKÉ VÝZVY
Organizácie musia v súčasnosti zvládať nové etické výzvy - neustály rozvoj technológií, bezprecedentný prístup k údajom a informáciám, získavanie dôvery a nové požiadavky na transparentnosť na pracovisku.

ETICKÁ KULTÚRA ZAMESTNÁVATEĽA
Kvalifikovaní pracovníci sú stále veľmi žiadaní a pre ľudí s požadovanými zručnosťami sa otvára viac príležitostí ako kedykoľvek predtým. Etická kultúra zamestnávateľa môže byť jedným z kľúčových rozlišovacích znakov, ktoré umožňujú spoločnostiam prilákať tie najlepšie talenty.

OBCHODNÉ PRAKTIKY
Uznanie za lídra v oblasti etických obchodných postupov má priamy vplyv aj na hodnotu spoločnosti. Vysoké etické štandardy sú tiež rozlišovacím faktorom pre našich klientov a zákazníkov. Vo svete zložitých globálnych dodávateľských reťazcov sa transparentnosť stala očakávanou súčasťou nášho podnikania.

Nielen etické normy pomáhajú udržať talenty

Budúcnosť práce nie je len o technológiách, robotike alebo strojovom učení, ale musí sa zameriavať aj na rodiny, ponúkať flexibilitu opatrovateľom, pri hodnotení práce uprednostňovať výkon pred prítomnosťou na pracovisku a prilákať a udržať si najlepších a najšikovnejších zamestnancov.

V ManpowerGroup je naším cieľom hľadať ľuďom zmysluplnú a udržateľnú prácu. Chápeme dôležitosť dôvery a transparentnosti a sme hrdí na to, že v našom odvetví nastavujeme vysoký etický štandard. Pôsobíme vo viac ako 75 krajinách a spolupracujeme so stovkami tisícok zamestnávateľov. Podporujeme najvyššie etické štandardy obchodného správania a zodpovedného zamestnávania v regiónoch a odvetviach na celom svete.

Kategórie: Novinky

Tiež sa ti môže páčiť