ManpowerGroup Slovensko - ManpowerGroup Slovensko │ personálna agentúra s centrálou v Bratislave

ManpowerGroup Slovensko

Sme personálna spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom trhu práce. Schopnosť efektívne a pružne reagovať na zmeny na premenlivom pracovnom trhu, a súčasne sa prispôsobovať individuálnym požiadavkám klienta, je súčasťou našej DNA.

Na Slovensku pôsobíme od roku 2003, aktuálne sme svojim klientom a kandidátom k dispozícii v 4 mestách: Bratislava, Žilina, Nitra a Poprad. Mesačne sa staráme o personálnu a mzdovú agendu viac 2.000 pridelených zamestnancov. Ročne spolupracujeme na väčších, či menších projektoch s viac ako 600 klientami. Poskytujeme široké spektrum služieb, vždy so zreteľom na individuálne potreby každého nášho klienta.

Popredná globálna spoločnosť ManpowerGroup® (NYSE: MAN) so sídlom v Milwaukee, USA, je dodávateľom inovatívnych personálnych riešení, ktoré pomáhajú organizáciám transformovať sa v rýchle sa meniacom svete práce získavaním, vyhodnocovaním, vývojom a riadením talentov, čím umožňuje svojim klientom získať konkurenčnú výhodu. Každoročne vyvíjame inovatívne riešenia pre stovky tisíc organizácií, poskytujeme kvalifikované talenty a zároveň nachádzame zmysluplné, udržateľné zamestnanie pre milióny ľudí v širokom spektre priemyselných odvetví a zručností. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Manpower, Experis a Talent Solutions, už viac než 70 rokov prináša významné hodnoty pre kandidátov a klientov v 75 krajinách a oblastiach. Znalosť trhu a využívanie inovatívnych prístupov a technológií predurčuje spoločnosť ManpowerGroup na pozíciu lídra na svetovom trhu práce.

Významné medzníky v histórii ManpowerGroup Slovensko

2003
Založenie Manpower Slovensko

2003
Manpower – spoluzakladajúci člen APAS

2019
2. najväčšia HR spoločnosť na Slovensku

2020
Generálna manažérka Zuzana Rumiz prezidentkou APAS, ManpowerGroup Slovensko 1. najväčšia HR spoločnosť na Slovensku

2021
18 rokov skúseností na slovenskom trhu práce

Dlhoročné skúsenosti a odborné poznatky z oblasti trhu práce chceme premeniť na úspech našich klientov. Aj vašej spoločnosti pomôžeme stať sa atraktívnejším zamestnávateľom. Na základe unikátnych prieskumov ManpowerGroup vieme predikovať budúcnosť práce a vieme skôr ako iní, ktoré talenty sú v dnešnej dobe najžiadanejšie. Disponujeme vlastnými databázami overených kandidátov, s ktorými pracujeme. V poskytovaní RPO služieb sme jednotkou na slovenskom trhu pracovných síl.

Staráme sa o ľudí a vieme, aká dôležitá je práca v ich živote. Máme ambíciu objavovať v každom našom kandidátovi talent, a pomôcť mu získať zodpovedajúcu vhodnú prácu.

Členstvá a partnerstvá

Asociácia personálnych agentúr Slovenska

JA Slovensko

Slovak Investment and Trade Development Agency

Investment Support Association

Americká obchodná komora

Britská obchodná komora

Etický kódex ManpowerGroup, ktorý využívame v našej každodennej práci, stanovuje základné princípy konania všetkých zamestnancov ManpowerGroup. Rešpektovanie týchto pravidiel je garanciou, že našim klientom i kandidátom ponúkame v každom ohľade ten najlepší servis.

Spoločnosť ManpowerGroup a jej dcérske spoločnosti a partneri na celom svete sa zaviazali vykonávať naše obchodné aktivity čestne, bezúhonne, dôveryhodne a zodpovedne. Takéto správanie je súčasťou nášho podnikania od založenia spoločnosti v roku 1948 a základom nášho Kódexu obchodného a etického správania.