ManpowerGroup Global - ManpowerGroup Slovensko │ personálna agentúra s centrálou v Bratislave

ManpowerGroup® Global

Svetový líder v poskytovaní inovatívnych služieb a riešení na mieru, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca a pomáhajú klientom dosiahnuť svoje ciele a zvýšiť si konkurencieschopnosť.

Spoločnosť ManpowerGroup je už viac ako 70 rokov svetovou značkou pôsobiacou v oblasti poskytovania inovatívnych služieb a riešení personálnych otázok. V roku 1948 sme otvorili prvú kanceláriu ManpowerGroup, s túžbou pomáhať ľuďom nájsť si prácu a zlepšiť tak ich životné podmienky. S pribúdajúcim záujmom klientov sme sa postupne globálne rozrástli. Dnes máme otvorených už viac ako 3900 pobočiek ManpowerGroup, a to v 80 krajinách a teritóriách. Vytvárame tak najväčšiu svetovú sieť v oblasti ľudských zdrojov.

História Manpower vo svete

1948 Založenie Manpoweru

1952 Expanzia Manpoweru v rámci Ameriky

1956 Manpower sa stáva medzinárodnou spoločnosťou

2014 Jonas Prising zvolený za CEO

2021 Manpower oslavuje 73. výročie svojho vzniku

Ako ManpowerGroup poskytujeme naše služby pod značkami Manpower®, Experis®, Right Management® a ManpowerGroup® Solutions. Vďaka širokému spektru záujmu tak dosahujeme lepšie výsledky, indentifikujeme trendy trhu práce a dokážeme sa prispôsobiť potrebám našich klientov.  V ManpowerGroup vieme, že svet práce sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Našou víziou je napriek tomu zotrvať v pozícií lídra v poskytovaní inovatívnych služieb a riešení a prispievať tak k úspechom našich klientov v rýchlo sa meniacom svete práce.

K práci pristupujeme s ohľadom na etický kódex našej spoločnosti, vďaka čomu pracujeme ako profesionáli, úplatky či korupcia sú pre nás neznámymi pojmami a k životnému prostrediu či našim klientom pristupujeme s rešpektom. Vo výberových konaniach preferujeme transparentnosť. Ženy preto majú svoje miesto nielen priamo u nás, ale aj vo výberových konaniach pre našich klientov. Vďaka nášmu prístupu a profesionálnemu vystupovaniu získavame ocenenia v širokom spektre oblastí: ako najlepšie miesto pre prácu pre ženy, za aktivity v oblasti inklúzie, rodovej rovnosti a poskytovania rovnocenných príležitostí pre hendikepovaných ľudí. V roku 2021 boli už po dvanásty krát vymenovaní za jednu z najetickejších svetových spoločností, čo potvrdzuje stabilné postavenie našej spoločnosti ako celosvetovo preferovanej značky pre získavanie talentov.

Horúca linka pre etické obchodné správanie ManpowerGroup

Výbor pre audit poradenstva ManpowerGroup ustanovil postupy pre komunikáciu medzi riaditeľmi a manažmentom. Pre uľahčenie tejto komunikácie poskytuje spoločnosť prístup k horúcej linke pre obchodné správanie ManpowerGroup. Ide o 24 hodinovú horúcu linku, ktorá je dostupná zamestnancom a širokej verejnosti na oznámenie rôznych podozrení, plánovaných alebo uskutočnených porušení Kódexu obchodného správania a etického kódexu ManpowerGroup, porušenie zákona alebo akéhokoľvek iného nevhodného správania na pracovisku.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa, okrem iného, problémov v oblasti účtovníctva, interných účtovných kontrol alebo auditov, prípadne pre kontaktovanie riadiacich pracovníkov mimo manažmentu,  je možné využiť číslo uvedené nižšie alebo webstránku.

Kontakty ďalších krajín nájdete na http://www.business.att.com/bt/access.jsp?c=0

Stačí, ak vyhľadáte krajinu z ktorej voláte, vytočíte prístupové číslo a počkáte na tón alebo počkáte na výzvu a následne vytočíte číslo +421 800 000 101.