Každý náš zamestnanec

je veľkou súčasťou celého tímu

Každý jeden zamestnanec dotvára svojou prácou a názorom dokonalé riešenie každej situácie.
Vážime si každého jedného.

Manpower® Náš tím

Zuzana Rumiz
General Manager

Silvia Kovácsová
HR Manager

Žaneta Kúdelová
RPO Manager & Perm Driver

Martin Potrok
Financial Director

Matúš Kaleta
Business Development & Account Director

Michaela Pišiová
HR Generalist

Lenka Majchráková
Business Development Manager

Erika Zigó
Business Development Manager

Ján Hullman
Sales Manager

Filip Labanc
Marketing Specialist

A mnoho ďalších kolegov..