Každý náš zamestnanec

je veľkou súčasťou celého tímu

Každý jeden zamestnanec dotvára svojou prácou a názorom dokonalé riešenie každej situácie.
Vážime si každého jedného.

Manpower® Náš tím

Zuzana Rumiz
General Manager

Silvia Kovácsová
HR Manager

Žaneta Kúdelová
RPO Manager & Perm Driver

Martin Potrok
Finance Manager

Matúš Kaleta
Country Sales & Client Relations Manager

Dáša Čierna
Branch Manager

Lenka Majchráková
Business Development Manager

Erika Zigó
Business Development Manager

Ján Hullman
Sales Manager

Róbert Herinek
Sales Manager

Filip Labanc
Marketing Specialist

Michaela Pišiová
HR Generalist

A mnoho ďalších kolegov..