Plant Manager

Obor: Other,
Location: Nitra Region,
City: Levice

JOB DESCRIPTION

Do you have any experience as a plant manager and would you like to continue to develop?
Come work to the manufacturing company.

Your main responsibilities will be:

* Managing the plant activities in the following areas: Production, Technical, Making, R&D, Logistics and Quality
* Guaranting the Plant safety and ensure compliance with all regulation
* Ensuring development and budget plan
* Overseing all daily operations of the plant to ensure the planned production output, product quality, machines maintenance and on-time shipping
* Providing leadership by coaching, counselling, mentoring, training, talent management and individual development

CANDIDATE PROFILE

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor’s degree)
University education (Master’s degree)
Postgraduate (Doctorate)

Educational Specialization

chemical engineer

Language skills

English – Advanced (C1)

Personality requirements and skills

* Good communication and negotiation skills
* Creative and innovative thinking
* Effective problem-solving skills
* Strong leadership skills and lead by example attitude
* Experience from cosmetics, food or pharmaceutical field is a plus
* Ability to organize and manage multiple priorities
* Strong team building and people management skills
* Familiarity with business management principles and the FMCG market.
* Excellent computer skills, knowledge of an ERP system
* Proven working experience in managerial roles, preferably in the production area, minimally 10 years

WE OFFER

Employee perks, benefits

* company car
* 13th salary based on seniority
* yearly bonus

Information about the selection process

V prípade záujmu Vás prosíme o zaslanie životopisu v slovenskom a anglickom jazyku prostredníctvom stránky Profesia. K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len „GDPR”) vyhlasujem, že som si prečítal(a) a porozumel(a) obsah dokumentu Oznámenie o ochrane osobných údajov, ktorý je k dispozícii na https://www.manpower.sk/manpower/sk/ochrana-osobnych-udajov/, a týmto beriem na vedomie, že:

(i) moje osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou ManpowerGroup Slovensko s.r.o., so sídlom Lazaretská 8, Bratislava 811 08, Slovenská republika, IČO: 35 958 898, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37879/B (ďalej len „Prevádzkovateľ”) v plnom súlade s nariadením GDPR a ostatnými platnými právnymi predpismi, a to spôsobom a v rozsahu uvedenom v dokumente Oznámenie o ochrane osobných údajov; a

(ii) ak si ako vlastník údajov budem žiadať získať viac informácií o spracovaní svojich osobných údajov alebo budem si chcieť uplatniť svoje individuálne práva, môžem kontaktovať Prevádzkovateľa buď prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v Oznámení o ochrane osobných údajov, alebo na gdpr@manpower.sk.

Contact person: Jana Ševčíková
Tel.: 0905 960 316
E-mail: jana.sevcikova@manpower.sk

Wage: 5000€

CONTACT

Jana Ševčíková
jana.sevcikova@manpower.sk