5 pracovných oblastí, ktoré budú rásť

Ktoré pracovné oblasti sú dnes najžiadanejšie a majú potenciál rásť aj v budúcnosti?

Identifikovali sme pre vás TOP 5 oblastí.

Je zrejmé, že zmeny v požiadavkách na pracovnú silu sa vyvíjajú najdramatickejšie za uplynulú dekádu.

  1. Zdravotnícki pracovníci

Lekári či sestry vedia pomáhať okamžite v prvej línii. Tí, ktorí tieto špeciálne zručnosti nemajú, sa môžu zapojiť inými spôsobmi: dobrovoľníctvom, mentoringom, či v mnohých podporných rolách. Do úvahy prichádza aj rekvalifikácia, čo však zaberie dlhší čas.

  1. Odborníci v oblasti duševného zdravia

Náhle zmeny znamenajú pre mnohých stres, možno stavy úzkosti. Každý reagujeme na výzvy inak. Profesionáli, ktorí sú podporou v procese spracovania novej situácie, môžu využívať nové spôsoby a vykonávať svoju prax online.

  1. Logistika &  doručovanie 

Keďže zákazníci zostávajú doma, objednávajú online. Mnohé e-commerce firmy zaznamenali nárast dopytu, čo znamená, že rastie dopyt po pracovnej sile.

  1. Maloobchod (najmä potraviny & drogéria)

Aj keď sa fungovanie štátov mení a mnohí už uvoľňujú pravidlá krízového fungovania, práve zamestnanci predajní s potravinami a drogériou, spomedzi nich najmä pokladníci či skladníci alebo aj šoféri, sa zaradili medzi pracovníkov prvej línie.

  1. Výroba lekárskeho vybavenia

Mnoho výrobcov týchto komodít zvyšuje kapacity alebo sa zmenou svojho predmetu výroby prispôsobuje novej potrebe. Za všetky príklad z USA: niektoré automobilky sú nápomocné tým, že zmenili predmet výroby a dnes produkujú ventilátory pre zdravotníctvo.