Agentúrne zamestnávanie

Naši personálni konzultanti v 5 lokalitách v SR neustále doplňujú databázu kandidátov profilmi ľudí, aké potrebujete – recepčné, administratívne výpomoci, robotníci, skladníci, telefonisti do call centier alebo IT špecialisti, programátori a mnoho ďalších.   Ako funguje agentúrne zamestnávanie? Zavoláte nám a my vám privedieme ľudí, ktorých potrebujete. Postaráme sa o vyhľadanie, výber a testovanie zamestnancov, rovnako ako o zmluvy, spracovanie dochádzok, výpočet miezd, odvody daní a ďalšie administratívne záležitosti. Môžete u nás dopytovať 1 recepčnú na 1 deň alebo 300 výrobných robotníkov na dva mesiace. Ako zakladateľ agentúrneho zamestnávania, ktorý od roku 1948 pomáha firmám zvládať sezónne výkyvy v produkcii, nájdeme vhodné riešenie i pre vás.

Agentúrne zamestnávanie je trojstranný vzťah

Manpower zastreší všetku agendu týkajúcu sa personálneho a mzdového vedenia, klient len potvrdí počet odpracovaných hodín prideleného pracovníka. Personálne a mzdové oddelenie klienta sa tak nebude musieť zaoberať pracovnoprávnou problematikou pre prideleného pracovníka, podobne ako výkazmi odpracovaných hodín a vyplácaním mzdy.

Agentúrne zamestnávanie zahŕňa

 • Vyhľadanie a pridelenie vybraného pracovníka k Zákazníkovi na dobu určitú (od jedného dňa do niekoľkých rokov)
 • Sledovanie pracovných zmlúv, výkazov odpracovaných hodín, vedenie personálnej a mzdovej agendy
 • Nahradenie výpadku pracovnej sily zdarma
 • Priebežné doplňovanie pracovnej sily na danej pozícii podľa potrieb Zákazníka
 • „Priama linka” – kontaktná osoba z Manpower rieši rutinné a náhle záležitosti
 • Pravidelný reporting podľa vzájomnej dohody
 • Vytvorenie projektového tímu podľa objemu zákazky

Záruky spoločnosti Manpower voči agentúrnym zamestnancom

 • Všetci agentúrni zamestnanci majú riadnu pracovnú zmluvu uzavretú so spoločnosťou Manpower.
 • Manpower platí za zamestnancov všetky odvody (dane, sociálne a zdravotné poistenie).
 • Všetci agentúrni zamestnanci dostávajú výplatu k 15. dni v nasledujúcom mesiaci.
 • Proaktívnym prístupom ku všetkým agentúrnym zamestnancom zvyšuje Manpower spokojnosť a lojalitu zamestnancov a pomáha znižovať fluktuáciu a chorobnosť.
 • Manpower je pripravený poskytovať svoje služby v požadovanej kvalite a má záujem nadviazať dlhodobú spoluprácu.
 • Manpower je schopný začať dodávku v požadovanom termíne.