Ako môžu lídri v časoch krízy podporovať inovácie

Lídri, ktorí vzišli z krízy dneška, pomôžu podporou inovácií vyriešiť problémy zajtrajška.

V časoch neistoty vedenie nadobúda ešte väčšiu dôležitosť, pretože práve líder určuje spôsob, akým organizácia reaguje. Firmy potrebujú stabilné a upokojujúce vedenie, a zároveň musia byť schopné obratne reagovať na zmeny, keď si to situácia vyžaduje. Odolnosť, vytrvalosť a kolektívnosť patria medzi črty kultúry inovácií a sú nesmierne potrebné, aby organizácie boli schopné čeliť niektorým z najväčších problémov dneška. Keďže firmy zažívajú krízu globálnych rozmerov, ponúkame vám niekoľko spôsobov, ako môžu lídri konať a napomáhať tak rozvoju kultúry inovácií v čase, keď je tak veľmi potrebná.

Učenlivosť je základ  

Rýchlo sa učiť novým zručnostiam je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým: práve teraz, v období obrovských zmien. Lídri musia disponovať nielen vysokým IQ a EQ, tiež potrebujú vysoký Learnability Quotient, LQ.  Výzvy dneška sú natoľko komplexné a mnohostranné, že vzdelávanie je absolútnym základom pre ich úspešné riešenie. 

Je žiadúce, aby sa lídri stali vzormi v nadobúdaní rôznorodých skúseností, v nazeraní na výzvy z nezvyčajných perspektív a v schopnosti byť otvorený novým nápadom: týmto všetkým vo svojich organizáciách podporujú kultúru vzdelávania. 


Experimentovanie a komunikácia  

Keď sa organizácia ocitne na nezmapovanom území, lídri musia poznať techniky potrebné na to, aby mohli efektívne transformovať svoje podnikanie v čase zmien, ako napríklad náhle pristúpiť od práce z kancelárií k  práci na diaľku. Mali by sa obklopiť odborníkmi a nájsť si čas na to, aby boli informovaní o najnovších trendoch, výzvach a príležitostiach, ktorým ich organizácia čelí, a ako prípadné zmeny rýchlo komunikovať celej populácii vo svojej organizácii.

 
Schopnosť prispôsobiť sa budúcej kríze

Kríza a transformácia nie sú jednorazovou situáciou. Zmena je dynamická, preto ostražitosť a neustála schopnosť adaptovať sa na zmenu zostávajú esenciálnymi. Dôležitá je i spätná väzba, či kroky, ktoré lídri vykonali, viedli správnym smerom. Úlohou lídrov je byť inovátormi a experimentátormi, ktorí sa veľmi rýchlo učia novým veciam, čím podporujú svoje tímy, aby konali rovnako. Sme iba na začiatku zajtrajška.