Ako napísať motivačný list?

Motivačný (niekedy tiež sprievodný) list je krátke pojednanie o dôvodoch, ktoré Vás vedú k rozhodnutiu zúčastniť sa výberového konania na danú pozíciu. Mal by personalistom poslúžiť ako doplnok, prostredníctvom ktorého si urobia lepší prehľad o tom, aký je potencionálny kandidát. Nie je potreba zdĺhavých zdvorilostných slučiek, buďte vecní. Personalisti ocenia, keď prejdete rovno k veci a oznámite im, aká pozícia je pre Vás zaujímavá a prečo by na nej mali vybrať práve Vás. V motivačnom liste nie je vhodný detailný popis ako v CV, stavte radšej na príklady svojich pracovných zručností, prípadne úspechov. Môžete tiež spomenúť (samozrejme len vtedy, ak je tomu opravu tak) svoju orientáciu na danom trhu, znalosť odbornej problematiky alebo fakt, že s Vašou osobou firma môže získať tiež užitočné kontakty. Nezabudnite napísať, aký by mohol byť Váš prínos pre firmu, čo jej môžete ponúknuť, to je v podstate zmyslom motivačného listu.