Ako napísať životopis?

Ak nie ste práve technický špecialista alebo programátor, ktorých je na trhu práce nedostatok, tak musíte počítať s tým, že personalista dostane desiatky životopisov na každé inzerované pracovné miesto. Je potrebné sa od konkurencie odlíšiť a zaujať na prvý pohľad. Predstavte si, keď prídete domov a máte plnú schránku reklamných letákov. Určite Vás nezaujme ten, ktorý bude plný textu a nebude a prvý pohľad jasné, čo ponúka. Životopis by mal fungovať ako predajný leták a mal by byť tiež prispôsobený každému zamestnania, o ktoré sa uchádzate, aby zaujal. Životopis je stručné zhrnutie Vašich doterajších skúseností. V súčasnej dobe sa používa už takmer výhradne štruktúrovaná forma životopisu, ktorá v dátach a väčšinou len heslovite postihuje chronológiu Vášho profesijného uplatnenia. Prvá časť obsahuje Vaše osobné údaje, teda meno a priezvisko, adresu, telefón a e-mailovú adresu. Uviesť tu môžete aj dátum narodenia, svoju národnosť alebo rodinný stav. Ak by ste však mali dojem, že Vás niektorý z týchto údajov môže diskriminovať, jednoducho ich vynechajte. Údaje by mali byť uvedené stručne, avšak výstižne a zoradené chronologicky od najmladších k najstarším. Je vhodné doplniť i ostatné znalosti a potenciálne zaujímavé údaje, predovšetkým vlastníctvo vodičského preukazu a počítačové znalosti. Fotografia nie je nutnou súčasťou životopisu, pokiaľ ju však priložíte, nič nepokazíte. Niekedy naopak môže byť výhodou. Vyvarujte sa pravopisných chýb a nezrozumiteľných vetných spojení. Niekedy je vyžadovaný životopis aj v cudzom jazyku. Aj keď si ste úplne istý svojimi jazykovými schopnosťami, je rozhodne na mieste, nechať životopis skontrolovať rodeným hovorcom. Neriskujete tak odhalenie svojich jazykových nedostatkov, navyše chyby svedčia o nedostatočnej starostlivosti pri vypracovaní. Druhú časť svojho životopisu venujte dosiahnutému vzdelaniu. Pamätajte, že základná školská dochádzka sa tu neuvádza, naopak je potreba tu spomenúť relevantné absolvované kurzy, či už jazykovej alebo odbornej, a to vrátane získaných certifikátov. Najobsiahlejší časťou Vášho životopisu je tá, ktorá sa týka doterajších pracovných skúseností. Rovnako ako vzdelanie je potreba aj Vašu prax uvádzať vždy s mesiacom a rokom začiatku aj ukončenia. Ak ste študent, uchádzajúci sa o svoje prvé zamestnanie, spomeňte skúsenosti nabité na brigádach, teda na tých, ktoré sa nejako vzťahujú k pozícii, o ktorú sa uchádzate. Ak už máte prvých pár zamestnania za sebou, môžete krátkodobé pracovné skúsenosti vynechať. Všeobecne sa uvádza, že udávať sa má posledných päť zamestnaní, alebo zamestnanie za posledných päť rokov, ak patríte medzi tých, ktorí zamestnanie menili poslednú dobu častejšie. Svoje pracovné skúsenosti uvádzajte vždy v jednotnej podobe, napr. Názov spoločnosti, zastávané pozície a heslovitý popis náplne práce. Postupujte retrospektívne, teda od svojej najnovšej skúsenosti po tú najstaršiu. To isté platí samozrejme aj pre dosiahnutá vzdelanie, tu ale odporúčame oddeliť absolvované kurzy od školského vzdelania. V ďalšej časti životopisu uveďte svoje jazykové znalosti (nezabudnite uviesť aj ich úroveň), vodičský preukaz a ďalšie relevantné zručnosti. Necháme na Vás, či sa zmienite o Vašich záujmoch alebo nie. Ak sa ale rozhodnete pre uvedenie koníčkov, myslite na to, že len k máloktorému zamestnaniu sa hodí napr. Adrenalínové športy. Užitočné tipy Personalista, ktorý bude Váš životopis čítať, sa bude venovať nielen logickému vývoju Vašej kariéry, ale aj tzv. Časovým medzerám. Ak ste teda pol roka medzi dokončením vzdelanie a prvom zamestnaní, umývali riad v bare v Grand Canyon, nebojte sa tento svoj jazykový pobyt v životopise uviesť. Ďalšia rada sa týka grafickej úpravy Vášho životopisu, vyvarujte sa príliš nápadných farieb, celková úprava životopisu by mala byť skôr triezva. Ak ste sa rozhodli umiestniť do životopisu aj svoju fotografiu, vyberte takú, kde ste oblečení zodpovedajúcim spôsobom. Fotografia z dovolenky sa k tejto príležitosti veľmi nehodí. Posielate tiež cudzojazyčné verzie svojho životopisu, určite si ich nechajte skontrolovať skúsenejším známym. Nič nepôsobí horším dojmom ako “fluental English”. Dobré by bolo získať na životopis spätnú väzbu od reálneho personalistu, ktorý môže dať po pohovore užitočné tipy na to, aké veci by bolo dobré zmeniť tak na životopise, tak na seba prezentáciu. Môže o ňu požiadať po pohovore ako personalistu vo firme, tak určite oveľa ochotnejší budú personalisti z personálnej agentúry. Dobre napísaný odsek (motivačný list) o tom, prečo chcete pracovať práve pre tohto zamestnávateľa Vás veľmi odlíši od “konkurencie”. Životopis a motivačný list sú Vašou vizitkou, sú tým, čo Vám buď otvorí alebo naopak zatvorí dvere k pohovoru. Majte to pri ich zostavovaní na pamäti. V závere je vhodné poďakovať za čas, ktorý personalista venuje Vášmu listu a tiež vyjadriť záujem o osobný pohovor s personalistom, aby ste mali možnosť sa mu predstaviť osobne. Pamätajte na to, že motivačný list je oficiálnym dokumentom a má záväznú štruktúru. Začnite adresou spoločnosti, nezabudnite na meno kontaktnej osoby a zakončite svojím podpisom a dátumom. Je tiež dobré skúsiť sa zamyslieť nad tým, ako list bude pôsobiť na zamestnávateľa a pozrieť sa na neho tiež z druhej strany ,, barikády ”.