Ako pomôcť ľuďom a biznisu v čase krízy COVID-19

Všetci – v rodinách, spoločnostiach, firmách, v našich komunitách i naša vláda – žijeme v nepredvídateľných a rýchlo sa meniacich časoch. COVID-19 naďalej vplýva na každodenný život na celom svete. Rýchlosť, s akou prichádzajú správy a každú hodinu sa menia informácie, je neustálou pripomienkou toho, že niečo obdobné sme ešte nezažili. Každým dňom je viac zrejmé, že odolná organizácia musí vedieť plánovať do čias neistoty a byť postavená tak, aby s príchodom zmeny dokázala fungovať ďalej.

Vedenie zhora

Zdravie, bezpečnosť a dobré životné podmienky našich ľudí musia zostať našou najvyššou prioritou. V časoch, ako sú tieto, budú zamestnanci hľadať lídrov, aby získali jasné vedenie a praktické kroky, ako postupovať počas tejto pandémie.

Častá a jasná komunikácia je kľúčová.

V prípade absencie komunikácie sa budú ľudia snažiť túto medzeru vyplniť, a preto je veľmi dôležité zabezpečiť fungovanie tímov a zaistiť kontinuitu fungovania v podnikaní. Okrem dodržiavania pokynov, ktoré dostávate od vlád a zdravotníckych orgánov, prispôsobte si svoje vlastné pracovné možnosti, technologické zázemie, cestovanie, stretnutia a organizáciu svojich prevádzok tak, aby ste vedeli fungovať v tomto meniacom sa prostredí.

Poučme sa z toho, čo sme už videli inde, aby sme znížili dopad

Môžeme sa tiež poučiť od tých, ktorí sú o krok pred nami. Deje sa to vo vlnách – Čína, Ázia a Tichomorie pred ôsmimi až desiatimi týždňami, Taliansko a zvyšok Európy, teraz Severná Amerika – a ďalšie krajiny budú nasledovať. Bezpečné útočisko doma, dodržiavanie sociálnej vzdialenosti medzi ľuďmi, prísne cestovné obmedzenia a jasné pravidlá karantény už prinášajú prvé výsledky. Ich silu môže znásobiť vplyv silného vodcovstva a proaktívna komunikácia.

Lídri musia neustále prehodnocovať organizačné procesy, ktoré zmierňujú dopad na prevádzku a pomáhajú zamestnancom adaptovať sa na nové spôsoby práce. Prioritou ostáva zdravie, a zároveň zabezpečenie nepretržitého poskytovania tovarov a služieb, ktoré zákazníci očakávajú. Tak, aby ekonomika mohla naďalej fungovať.

Schopnosť predvídať a schopnosť reagovať na túto rýchlo sa meniacu situáciu zo dňa na deň je kľúčom k zabezpečeniu chodu vašej spoločnosti.

Využite technológie a nástroje na prácu v nových podmienkach

Krízová situácia COVID-19 potvrdzuje význam tzv. „smart work“– inovatívnej a flexibilnej práce po celom svete. Zavedenie nových modelov fungovania, v ktorých pracujú zamestnanci oddelene umožní, že sa kľúčoví lídri nebudú musieť toľko stretávať. Zabezpečte prístup svojich zamestnancov k nástrojom a technológiám tak, aby boli pokryté fungovania všetkých oddelení vašej spoločnosti. To bude rozhodujúce pri zvládnutí tohto bezprecedentného prechodu k vzdialenej pracovnej sile.

Konajte rýchlo a vyrovnajte krivku

Práve teraz vznikol priestor, aby sa ukázala sila vedenia a jeho schopnosť robiť včasné, rázne kroky s cieľom znížiť rýchlosť šírenia nákazy. To je naša hlavná priorita. Neľahká situácia silne ovplyvňuje najmä zdravotníctvo, čo ďalej domino efektom spôsobuje hospodárske ťažkosti v mnohých odvetviach a podnikoch. Najmä v tých, ktoré sa spoliehajú na sociálnu interakciu ako súčasť svojich každodenných operácií. Ak zmiernime vplyv na zdravotnú starostlivosť, zmiernime hospodárske dôsledky. Nevieme, ako dlho bude táto situácia trvať, ani význam jej dosahu, ale vieme, že so správnymi ľuďmi a rýchlymi opatreniami dokážeme túto výzvu zvládnuť a nakoniec z nej vyjsť silnejší.

Povzbudzujem každého: pamätajme si, že sila spoločnosti tkvie v jej ľuďoch. Oceňte svoj tím za to, aké úsilie vynakladá na fungovanie v neistom prostredí: v práci, doma i v našich komunitách. Pomôžte vašim ľuďom zostať pokojnými, zdravými a sústredenými. Objavujte s nimi nové spôsoby, ako pracovať efektívne a výkonne, čo povedie ku zmene spôsobu, akým ľudia pracovali doteraz.

Jonas Prising, CEO, ManpowerGroup Inc.