Ako sa pripraviť na pohovor?

Ste chodiaca studnica vedomostí? Tak si predstavte, že na tom, aký si o nás ľudia urobia prvý dojem, sa vedomosti podieľajú len 7%! Zvyšok do stovky si rozdeľujú vzhľad a vystupovanie v pomere 55%: 38%. Čo je pri prijímacom pohovore dôležité vedieť. Samozrejme, že pri pohovore nejde len o prvý dojem, ale ak chcete dosiahnuť svoj cieľ, musíte zaujať druhú stranu hneď od začiatku. Prirodzený a príjemný úsmev je nutnosťou. Do miestnosti vstupujte so zdravým sebavedomím. Myslite na držanie tela – stojte vzpriamene. Starostlivá príprava zamedzí zmätenému hľadaniu informácií o kontaktnej osobe, vypínanie mobilného telefónu pri vstupe do kancelárie či upravovanie oblečenie – ani jedna činnosť nepôsobí príliš dobre. Ako vyzerať? K úspechu vedie decentná elegancia. Na výrazné farby a avantgardné doplnky zabudnite. Skromná buďte aj pri výbere parfumu a pri líčení. Pri podaní ruky je rovnako odpudzujúce model “zľakol ryba” ako “drvič kostí”. Keď podávate ruku, pozerajte sa druhej osobe do očí a nezabudnite, že prvý by mal ruku zdvihnúť potenciálny nadriadený. Pri hovore pozorne načúvajte a neskáčte druhej strane do reči. Používajte spisovný jazyk a pokiaľ možno krátke vety. V zložitých súvetiach by ste mohli sami zablúdiť. Pozor na cudzie slová, ktorými si nie ste tak celkom istí! Ústretový postoj podtrhnete ľahkým predklonom smerom k osobe, ktorá práve hovorí. Existujú síce rôzne princípy neverbálnej komunikácie, ale zásada číslo jedna znie: Správajte sa prirodzene! Neprirodzená gestá odhalí prakticky každý, nieto ešte skúsený personalista Na čo sa ma tam asi budú pýtať? “Tak nám o sebe niečo povedzte …” Aj tak môže vyzerať úvodná otázka. Neznie síce moc profesionálne, ale skúsený personalista dokáže z odpovede všeličo zistiť. Prinajmenšom Vašu schopnosť improvizácie, Vaše priority, komunikačné schopnosti. Potom, čo týmto spôsobom anketár navodí príjemnú atmosféru, začne pravdepodobne klásť konkrétne otázky. Budú sa týkať vzdelania – prečo ste sa zamerala práve na zvolený odbor a podobne. Potom by mohol prejsť na pracovné skúsenosti a zaujímať sa o ich hĺbku, motiváciu k práci, o Vaše úspechy. Až dôjde reč na pracovný kolektív, pozor, neohovárať predchádzajúceho zamestnávateľa, ale opísať predmet jeho činnosti, aby bolo jasné, že sa vyznáte. Pochopiteľne, z Vašich odpovedí by malo zaznievať, že ste boli v predchádzajúcom zamestnaní užitoční a že ste pracovali s vysokým nasadením. Okrem ujasnenia tzv. Tvrdých dát, ako sú vzdelanie, skúsenosti, jazykové a iné znalosti, bude personalista zisťovať všetkými dostupnými spôsobmi i tzv. Mäkká dáta. Väčšinou sa jedná o otázky zamerané na modelovú situáciu, teda: čo by ste robil / a keby …, ako by ste riešil / a …, kde by ste získal / a informácie pre …. Pre úspešné zvládnutie tejto časti pomôže, keď budete vedieť, aká asi bude náplň práce na danej pozícii a keď si zistíte čo najviac informácií o spoločnosti. S veľkou pravdepodobnosťou sa v tejto časti prijímacieho pohovoru objavia otázky: Čo od nás očakávate, prečo by sme si mali vybrať práve Vás, aké sú vaše silné stránky a podobne. Nebuďte prehnane skromní a nepoužívajte slová ako – ja neviem, to je jedno a pod. Pripravte si tiež odpoveď na otázku: Aké sú vaše slabé stránky? Môže nakoniec vyznieť vo Váš prospech. Čo tak skúsiť formuláciu: Niekedy som príliš starostlivý / á … ”