Ako si napísať životopis?

Ak nie ste práve technický špecialista alebo programátor, ktorých je na trhu práce nedostatok, musíte počítať s tým, že personalista dostane desiatky životopisov na každé inzerované pracovné miesto. Je potrebné odlíšiť sa od konkurencie a zaujať na prvý pohľad. Predstavte si, keď prídete domov a máte plnú schránku reklamných letákov. Určite vás nezaujme ten, ktorý bude plný textu a nebude na prvý pohľad jasné, čo ponúka. Životopis by mal fungovať ako predajný leták a mal by byť aj prispôsobený každému zamestnaniu, o ktoré sa uchádzate, aby zaujal. Životopis je stručné zhrnutie Vašich doterajších skúseností. V súčasnosti sa používa už takmer výhradne štruktúrovaná forma životopisu, ktorá v dátach a väčšinou len heslovite vystihuje chronológiu vášho profesijného uplatnenia. Prvá časť obsahuje Vaše osobné údaje, teda meno a priezvisko, adresu, telefón a e-mailovou adresu. Uviesť tu môžete i dátum narodenia, svoju štátnu príslušnosť či rodinný stav. Ak by ste však mali dojem, že vás niektorý z týchto údajov môže diskriminovať, jednoducho ho vynechajte. Údaje by mali byť uvedené stručne, no výstižne a zaradené chronologicky od najmladších k najstarším. Je vhodné doplniť i ostatné znalosti a potenciálne zaujímavé údaje, hlavne vlastníctvo vodičského preukazu a počítačové znalosti. Fotografia nie je nutnou súčasťou životopisu, ak ju však priložíte, nič neskazíte. Niekedy naopak môže byť výhodou. Vyvarujte sa pravopisným chybám a nezrozumiteľným vetným spojeniam. Niekedy sa vyžaduje životopis i v cudzom jazyku. I keď ste si úplne istý svojimi jazykovými schopnosťami, je rozhodne na mieste, dať si životopis skontrolovať rodeným hovoriacim. Neriskujete tak odhalenie svojich jazykových nedostatkov, navyše chyby svedčia o nedostatočnej starostlivosti pri vypracovaní. Druhú časť svojho životopisu venujte dosiahnutému vzdelaniu. Pamätajte, že základná školská dochádzka sa tu neuvádza, naopak sa tu treba zmieniť o relevantných absolvovaných kurzoch, jazykových či odborných, a to vrátane získaných certifikátov. Najobsiahlejšia časť vášho životopisu je tá, ktorá sa týka doterajších pracovných skúseností. Rovnako ako pri vzdelaní je potrebné i Vašu prax uvádzať vždy s mesiacom a rokom začiatku i ukončenia. Ak ste študent, uchádzajúci sa o svoje prvé zamestnanie, zmieňte skúsenosti získané na brigádach, teda na tých, ktoré sa nejako týkajú pozície, o ktorú sa uchádzate. Ak už máte prvých pár zamestnaní za sebou, môžete krátkodobé pracovné skúsenosti vynechať. Všeobecne sa uvádza, že sa má uvádzať posledných päť zamestnaní alebo zamestnania za posledných päť rokov, ak patríte medzi tých, ktorí zamestnanie menili v poslednom období častejšie. Svoje pracovné skúsenosti uvádzajte vždy v jednotnej podobe, napr. názov spoločnosti, zastávaná pozícia a heslovitý popis náplne práce. Postupujte retrospektívne, teda od svojej najnovšej skúsenosti po tu najstaršiu. To isté platí samozrejme i pre dosiahnuté vzdelanie, tu ale odporúčame oddeliť absolvované kurzy od školského vzdelania. V ďalšej časti životopisu spresnite svoje jazykové znalosti (nezabudnite uviesť aj ich úroveň), vodičský preukaz a ďalšie relevantné schopnosti. Necháme na Vás, či sa zmienite i o vašich záujmoch alebo nie. Ak sa však rozhodnete pre uvedenie koníčkov, myslite na to, že len k máloktorému zamestnaniu sa hodia napr. adrenalínové športy. Užitočné tipy Personalista, ktorý bude Váš životopis čítať, sa bude venovať nielen logickému vývoji Vašej kariéry, ale aj tzv. časovým medzerám. Ak ste teda pol roku medzi dokončením vzdelania a prvým zamestnaním umývali riad v bare v Grand Canyon, nebojte sa tento svoj jazykový pobyt v životopise uviesť. Ďalšia rada sa týka grafickej úpravy Vášho životopisu, vyvarujte sa príliš nápadných farieb, celková úprava životopisu by mala byť skôr triezva. Ak ste sa rozhodli umiestniť do životopisu aj svoju fotografiu, vyberte takú, kde ste oblečení zodpovedajúcim spôsobom. Fotografia z dovolenky sa na túto príležitosť veľmi nehodí. Ak posielate aj cudzojazyčné verzie svojho životopisu, určite si ich nechajte skontrolovať skúsenejšími známymi. Nič nepôsobí horším dojmom než „fluental English“. Dobré by bolo získať na životopis spätnú väzbu od reálneho personalistu, ktorý môže dať po pohovoru užitočné tipy na to, aké veci by bolo dobré zmeniť ako v životopise, tak na sebaprezentácii. Môžete o ňu požiadať po pohovore personalistu vo firme, ale určite omnoho ochotnejší budú personalisti z personálnej agentúry. Dobre napísaný odsek (motivačný list) o tom, prečo chcete pracovať práve pre tohto zamestnávateľa vás veľmi odlíši od „konkurencie“. Životopis a motivačný list sú Vašou vizitkou, sú tým, čo Vám buď otvorí alebo naopak zavrie dvere k pohovoru. Majte to pri ich zostavovaní na pamäti.