Ako vieme kedy reštartovať?

Globálne odporúčania a overené postupy, ktoré nás čakajú pri návrate do práce: #inovativnyrestart #ludianaprvommieste

Krajiny začínajú pozvoľna uvoľňovať tzv. lockdown (obmedzenie pohybu), uvoľňujú reštrikcie a plánujú návrat na určitý druh „nového normálu“. Iste, je osviežujúce pozerať sa dopredu v očakávaní reštartu našich ekonomík a tešiť sa na návrat do práce. Napokon, už sme poučení z lekcií, ktorých sa dostalo krajinám zasiahnutým v prvej línií ako Južná Kórea a Singapur. Aktuálne to sú severské krajiny, Španielsko, Taliansko, ktorí plánujú zavádzať v nadchádzajúcich týždňoch systém bezpečného uvoľňovania tisícov zamestnancov z ich domovov späť do práce.

Kým skúmame dopady tejto zdravie ohrozujúcej krízy na naše HDP,  prehodnocujeme dáta a pozeráme sa dopredu, aby sme sformulovali možné scenáre a minimalizovali škody na našich ekonomikách a na biznise, je nevyhnutné, aby sme si uvedomili, že táto kríza je celá o ľuďoch – o tom, ako sa ľudia správajú, ako reagujú a ako odpovedajú v časoch krízy.

Nemali by sme sa preto pýtať, ako rýchlo uvoľňovať opatrenia, ale skôr si klásť otázku ako vieme podporiť svojich ľudí tak, aby dodržiavali odporúčania na základe dostupných informácií a prispôsobili im svoje správanie. Ako príklad uvediem Švédsko, kde ostali otvorené reštaurácie: ich obrat aj tak klesol o 80%, pretože miera dodržiavania verejných odporúčaní je v tejto krajine neuveriteľne vysoká. Našou prioritou by nemalo byť ľudí znepokojovať, ale vytvoriť v týchto podmienkach také ovzdušie, ktoré bude ľudí podnecovať robiť správne kroky. Práve to je totiž jedným z najdôležitejších východískových bodov, predurčujúcich  v akom stave vyjdeme z tejto krízy.

Zamestnávatelia zohrávajú v tomto procese významnú rolu, keďže majú, v celosvetovom meradle, na starosti 3,3 miliardy pracujúcich ľudí. Ak sa bavíme o znovuotvorení ekonomiky, na silný a inteligentný reštart potrebujeme dáta. Tie sú asi najdôležitejšie, lebo nám umožnia zistiť, vďaka čomu naši zamestnanci a zákazníci budú cítiť istotu, že ich zdravie ostáva prioritou. Ako globálna spoločnosť, majúc zastúpenie vo viac ako 75 krajinách sveta, si dovoľujeme zosumarizovať, čo sme sa naučili od krajín, ktoré boli zasiahnuté ako prvé, a prvé aj z krízy vyšli.

1. Testovanie, monitorovanie a technológia sú kľúčové

Tak ako nám technológia preklenula cestu a prakticky za jednu noc sme začali pracovať inovatívne (na diaľku, z domu), tak nám preklenie cestu k opätovnému otvoreniu ekonomiky. Dáta posilňujú našu reakciu na pandémiu a rýchle nasadenie aplikácií na sledovanie kontaktov a autodiagnostika cez aplikácie pomáhajú zadržiavať opätovné šírenie nákazy. Aplikácia na sledovanie kontaktov, ktorá vyžaduje od používateľov prihlásenie a zdieľanie údajov, je dôkazom, že mnohí zamestnanci uprednostňujú dôveru v poznanie a minimalizáciu zdravotných rizík. Tiež pomáha zabezpečiť, aby ohrozené osoby dodržiavali pravidlá karantény. Kriticky dôležitá je tiež rozsiahla dostupnosť testovania. Španielsko napriek tomu, že je jednou z najťažšie postihnutých krajín v Európe, čiastočne uvoľnilo a umožnilo 300-tisíc zamestnancom, ktorí nemohli vykonávať svoju prácu na diaľku, vrátiť sa bezpečne späť do práce práve vďaka distribúcii viac ako milióna testovacích súprav a 10 miliónov masiek, ktoré rozdávali na staniciach metra.

Jedno vieme s istotou potvrdiť: ľudia sa nevrátia do zamestnania, ak to budú vnímať ako riziko pre svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.

2. Komunikácia, komunikácia, komunikácia

Kľúčom k reštartu ostáva otvorenosť a čestnosť a funguje to obojstranne. Najlepší zamestnávatelia vykonávajú pulzné prieskumy a pýtajú sa ľudí, ktorí pre nich pracujú, čo od zamestnávateľa očakávajú a ako môžu urobiť viac, aby im pomohli. Iní – ako letecké spoločnosti – sa zas pýtajú zákazníkov, ako prispôsobiť podmienky k letu tak, aby ľuďom umožnili pohodlne lietať. V Južnej Kórei vláda spustila kampaň zameranú na vzdelávanie ľudí, ktorej základnou myšlienkou je, že testovanie na národnej úrovni je kľúčom k obmedzeniu šírenia vírusu. Na informovanosť populácie zriadili call centrum, zaviedli aplikáciu na pomoc pri diagnostike a sledovaní, a na verejnosti sa všeobecne používali masky. Jasná komunikácia, podložená získanými dátami, bezpochyby zachránila životy a umožnila ľuďom pracovať bezpečne a sebavedome.

3. Nemôžeme jednoducho stlačiť tlačidlo „zapnuté“

Zo súčasnej situácie nemôžeme vyjsť systémom od módu „vypnuté“ k „zapnuté“. Univerzálny dátum návratu všetkých ľudí do práce neexistuje. Krajiny, kde krivka nakazených narastá, postupne zavádzajú obmedzenia tak, aby chránili zdravie ľudí. Inde, kde klesá, zas zamestnávatelia musia poskytnúť jasné usmernenia tak, aby zamestnanci porozumeli dôvodom návratu. Zhromažďovanie sa v práci aj mimo nej bude naďalej kontrolované. Zamestnanci, ktorí môžu pracovať na diaľku, pravdepodobne zostanú doma. Uvoľňovanie reštrikcií bude teda prebiehať tak, aby sme vo viaczmenných prevádzkach dodržiavali naďalej sociálnu vzdialenosť pri výmene pracovných zmien s tým, že zamestnanci budú mať k dispozícií ochranné pomôcky. Meranie teploty a testovanie vírusov budú pokračovať, aby sme včas zachytili možné nové prípady nakazenia, a zvýšili dôveru svojich zamestnancov.

4. Partnerstvá a spolupráce sa počítajú

Obnovenie hospodárstva bude vyžadovať rozsiahlu spoluprácu a aliancie – verejné a súkromné, medzinárodné a domáce. Preto sme hrdí, že sa môžeme spojiť s vedúcimi predstaviteľmi odvetvia ľudských zdrojov a vyzývame zamestnávateľov, odborové zväzy a mimovládne organizácie, aby sa k nám pripojili. Vieme, že tento model spolupráce funguje. V Južnej Kórei sa verejný a súkromný sektor rýchlo a efektívne spájajú, hladko si zdieľajú údaje s cieľom identifikovať nové prípady a izolovať ich šírenie, čo vedie k zvýšenému povedomiu a spoločensky zodpovednému správaniu ľudí.

5. Potvrdzujeme, že sa vrátime do budúcnosti, nie do minulosti

Nastal čas prijať spoločnú víziu zajtrajška. Náhla zmena spôsobu, akým podnikáme, bude mať trvalý účinok. Niektoré z týchto zmien sú vlastne bližšie k želaniam zamestnancov, ktoré sme celé roky počúvali. Zamestnanci volali po väčšej flexibilite, po práci na diaľku. Bude si to vyžadovať dôveru na oboch stranách tak, aby sme dosiahli vyváženosť pohody, produktivity a nezávislosti. A pre tých, ktorí zo svojej práce nikdy neodišli – pre pracovníkov v prvej línií, ktorí nám slúžili a slúžia v nemocniciach, obchodoch s potravinami a na dodávateľských strediskách – odporúčame ich službu odmeniť v dlhodobom horizonte po ukončení krízy. Práca je niečo, čo do značnej miery definuje ľudskú skúsenosť. Ak zostaneme silní, odolní a dobre pripravení na podporu našich kolegov, zákazníkov a komunít, môžeme sa všetci bezpečne vrátiť do práce – to sa však prejaví naplno až v budúcnosti počas „nového normálu“.

Zamestnávatelia musia byť súčasťou tohto riešenia. Je potrebné, aby sme postavili blaho svojich ľudí – životy a živobytie tých, ktorí pre nás robia, do centra našich priorít. Koniec-koncov, sme v tom všetci spolu.

Jonas Prising, CEO ManpowerGroup Inc.