Recepčná/ý

Oblast: Administratíva, office management,
Región: Bratislava,
Vydané: 12. 07. 2019

POPIS POZÍCIE

Vítanie hostí, príprava občerstvenia
Vybavovanie telefonických hovorov prichádzajúcich na recepciu spoločnosti, telefonická komunikácia so zákazníkmi
Správa systému na rezerváciu zasadacích miestností
Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty
Zodpovednosť za riadenie fungovania kancelárie, objednávanie kancelárskych a hygienických potrieb, objednávanie papiera, skartačného boxu apod.
Kontrola a evidencia dochádzky – evidencia absencií (lekár, PN, atď. a komunikácia so mzdovým dodávateľom), pravidelne mesačne
Kontrola a evidencia Expenses, kníh jázd a tankovaní a s tým spojené administratívne práce – pravidelne mesačne
Agenda spojená so stravnými lístkami (evidencia, správa a výpočet, objednávanie, distribúcia)
Zodpovednosť za agendu vozového parku – evidencia služobných áut, spracovanie knihy jázd, výpočet zrážok zo mzdy
Správa mobilných telefónov, výpočet zrážok, kontrola limitov MT, komunikácia s mobilným operátorom, objednávanie telefónov
Evidencia dodávateľských a obchodných zmlúv (mimo FSMA a leasingových zmlúv)
Príprava LPO v systéme SAP, kontrola faktúr, spracovanie faktúr v systéme Workflow
Organizovanie BOZP školení a komunikácia s bezpečnostným technikom
Spolupráca na pravidelnej ročnej aktualizácii funkčnosti procesov pre ISO
Hospodárska a úradná korešpondencia – zabezpečenie aktuálnosti úradných potvrdení (Výpis z OR SR a pod.)
MIF (Machines In Field – “zariadenia v poli”) manažment – evidencia a koordinácia zariadení umiestnených u zákazníkov
Rezervácia hotelov, taxíkov, reštaurácií, zabezpečenie cestovného poistenia a pod.
Rôzne administratívne práce a podpora HR oddelenia, Ad-hoc práca na pridelených projektoch, pomoc pri organizovaní akcií, apod.

PROFIL KANDIDÁTA

Reprezentatívne a slušné vystupovanie
Samostatnosť
Proaktivita
Odolnosť voči stresu

PONÚKAME

príspevok na dopravu
Relax benefit
dovolenka nad rámec zákona

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

V prípade záujmu Vás prosíme o zaslanie životopisu v prostredníctvom stránky Profesia. K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
“Na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len „GDPR”) vyhlasujem, že som si prečítal(a) a porozumel(a) obsah dokumentu Oznámenie o ochrane osobných údajov, a týmto výslovne beriem na vedomie, že:
(i) moje osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou ManpowerGroup Slovensko s.r.o., so sídlom Lazaretská 8, Bratislava 811 08, Slovenská republika, IČO: 35 958 898, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37879/B (ďalej len „Prevádzkovateľ”) v plnom súlade s nariadením GDPR a ostatnými platnými právnymi predpismi, a to spôsobom a v rozsahu uvedenom v dokumente Oznámenie o ochrane osobných údajov.
(ii) ak si ako vlastník údajov budem žiadať získať viac informácií o spracovaní svojich osobných údajov alebo budem si chcieť uplatniť svoje individuálne práva, môžem kontaktovať Prevádzkovateľa údajov buď prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v Oznámenie o ochrane osobných údajov, alebo na gdpr@manpower.sk.”

PLAT: 1000€/brutto

KONTAKT

Mária Ivanovičová
maria.ivanovicova@manpower.sk

Odpovedať na túto pozíciu