Zmenový majster

Oblast: Výroba – Strojné, elektro inžinierstvo a inžinierstvo kvality ,
Región: Bratislava,
Mesto: Lozorno
Vydané: 08. 11. 2019

POPIS POZÍCIE

* riadi a organizuje výrobný proces na svojej zmene podla plánu výroby
* vedie, motivuje a hodnotí pracovný výkon podriadených pracovníkov
* kontroluje dodržiavania kvality práce a plnenie kvalitatívnych a termínových cieľov
* zodpovedá za dodržiavanie technologických a pracovných postupov
* zodpovedá za zaškoľovanie pracovníkov
* vedie a kontroluje dochádzku pracovníkov

* pravidelne reportuje podla požiadviek svojich nadriadených

* monitoruje produktivitu, výkonové normy

* rieši problémové situácie, prijíma a realizuje nápravné opetrenia

* zavádza zlepšienia a podiela sa na zlepšovaní

* vedie a kontroluje záznamy o dochádzke zamestancov na svojej zmene

* komunikuje z logistikov, údržbov a kvalitov na plnení daného plánu

* podiela sa na auditoch a hladá nápravné opetrenia po nedostatkoch

PROFIL KANDIDÁTA

  • Práca na PC – exel, word
  • Samostatnosť
  • Flexibilita
  • Samostatný
  • Rozhodný
  • Vedieť viest tím a pracovať s ľudmi
  • Komunikatívny

PONÚKAME

* 1200 € / brutto + 10% premie

* príplatky nad rámec zákonníka práce

* sobota 2,32€ 

* nedela 4,30 €

* nočna 1,29 €

* nadčas 25%

* sviatok 150%

PLAT: 1200 € / brutto

KONTAKT

Róbert Šúr
robert.sur@manpower.sk

Odpovedať na túto pozíciu