Manpower Index trhu práce Q1 2017

SLOVENSKÍ ZAMESTNÁVATELIA HLÁSIA NA 1Q 2017 POVZBUDZUJÚCE NÁBOROVÉ PLÁNY

28 % veľkých firiem bude naberať nových zamestnancov

Bratislava, 13. decembra – Spoločnosť ManpowerGroup Slovensko dnes zverejnila výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce na prvý štvrťrok 2017. Zamestnávatelia na Slovensku predpovedajú na prvý štvrťrok 2017 povzbudzujúce náborové plány. 13 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 6 % predpovedá zníženie počtu pracovných síl a 77 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Na základe týchto údajov vykazuje Čistý index trhu práce na Slovensku na prvý štvrťrok 2017 hodnotu +7 %. ManpowerGroup má pre Slovenskú republiku k dispozícii i sezónne očistené dáta (keďže prieskum sa v SR vykonáva už viac než 17 štvrťrokov), ktoré eliminujú vplyv sezónnych výkyvov v údajoch týkajúcich sa náborových aktivít. Po vykonaní sezónneho očistenia dát na odstránenie vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +9 %. Náborové plány sú v porovnaní s minulým štvrťrokom relatívne stabilné, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka poklesli o 3 percentné body. Tlačová správa uvádza všetky dáta sezónne neočistené. „Počas posledného roku sa trh práce zmenil, a to v prospech uchádzačov o zamestnanie. Nezamestnanosť na Slovensku klesá k 9 percentám, dopyt po zamestnancoch výrazne prevyšuje ponuku a vo veľkých mestách a priemyselných oblastiach je kritický nedostatok vhodných pracovníkov. ManpowerGroup index trhu práce ukazuje, že na začiatku roku budú naberať predovšetkým veľké a stredné firmy v priemysle, logistike, obchode a službách, teda vo všetkých najpodstatnejších sektoroch. Medzi najhoršie obsaditeľné pozície už nepatria len špecializované technické profesie, ale firmy nemôžu nájsť dostatok výrobných robotníkov a skladníkov,“ povedala Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia v šiestich z desiatich odvetví predpovedajú na prvý štvrťrok 2017 zvyšovanie počtu pracovných síl. Najsilnejšie náborové plány s Čistým indexom trhu práce +15 % hlásia odvetvia Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom, Doprava, skladovanie a logistika a Veľkoobchod a maloobchod. Index v Spracovateľskom priemysle dosahuje +14 %. Zamestnávatelia v odvetví Ťažba nerastných surovín očakávajú negatívne náborové prostredie s Indexom -4 %, podobne ako Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra a Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov s Indexom -1 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa Index zvýšil v piatich z desiatich odvetví. Najväčší nárast o 7 percentných bodov hlásia odvetvia Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov a Doprava, skladovanie a komunikácie. V troch odvetviach došlo k oslabeniu Indexu, predovšetkým v odvetví Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra o 6 percentných bodov. V medziročnom porovnaní sa Index znížil v šiestich z desiatich odvetví, najmä v odvetví Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra o 7 percentných bodov. K zlepšeniu náborových aktivít došlo predovšetkým v odvetví Ubytovanie a stravovanie o 3 percentné body.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú v nastávajúcom štvrťroku nárast počtu pracovných síl. Najviac optimistickí sú zamestnávatelia v Bratislave, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +13 %, nasleduje Stredné Slovensko a Západné Slovensko s Indexom +4 %. Index na Východnom Slovensku má hodnotu +7 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia na Východnom Slovensku hlásia mierne zlepšenie náborových aktivít o 4 percentné body. Stredné Slovensko je bez zmien, v Bratislave je trh práce o 2 percentné body slabší a na Západnom Slovensku je relatívne stabilný. V medziročnom porovnaní sa náborové plány zhoršili na Východnom Slovensku o 5 percentných bodov a na Západnom Slovensku o 4 percentné body. Stredné Slovensko a Bratislava zostávajú bez zmien.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia podnikov v troch zo štyroch kategórií očakávajú na budúci štvrťrok aktívne náborové prostredie. Najoptimistickejšie náborové plány s Čistým indexom trhu práce +22 % (28 % bude naberať, 6 % prepúšťať) hlásia veľké podniky s viac než 250 zamestnancami. Stredné podniky s 50 – 249 zamestnancami očakávajú stabilné náborové prostredie s Indexom +10 %. Mikropodniky s menej než 10 zamestnancami hlásia Index +3 % a malé podniky s 10 – 49 zamestnancami predpovedajú Index v hodnote 0 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové plány zvýšili v stredných podnikoch o 7 percentných bodov a v mikropodnikoch o 3 percentné body. Malé podniky hlásia mierny pokles o 1 percentný bod a veľké podniky o 4 percentné body. V medziročnom porovnaní hlásia zamestnávatelia v malých podnikoch oslabenie náborových plánov o 6 percentných bodov a mikropodniky o 2 percentné body. Index v stredných podnikoch je relatívne stabilný a vo veľkých podnikoch zostáva nezmenený.

Globálny pohľad

V 40 zo 43 skúmaných krajín a oblastí sa uchádzači o zamestnanie stretnú s rôznou mierou pozitívnych náborových aktivít. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v 19 zo 43 krajín a oblastí očakávajú posilnenie náborových plánov, v 17 ich znižovanie a v siedmich sú bez zmeny. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka hlásia nárast pracovných síl zamestnávatelia v 20 krajinách a oblastiach, pokles v 18 a bez zmeny je v štyroch. Najsilnejší Index hlásia Taiwan, India, Japonsko, Maďarsko a Slovinsko, najslabší Brazília, Švajčiarsko a Taliansko. Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce budú zverejnené 14. marca 2017. ManpowerGroup vytvorila i nástroj ManpowerGroup Employment Outlook Survey Explorer, nový interaktívny spôsob prezerania a porovnanie zistených údajov. Tento nástroj nájdete na http://www.manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.

O prieskume „ManpowerGroup Index trhu práce“

V rámci projektu ManpowerGroupIndex trhu práce na 1. štvrťrok 2017 bola oslovená reprezentatívna vzorka 750 zamestnávateľov v Slovenskej republike a bola im položená rovnaká otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca marca 2017 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“ Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok za účelom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Úspech prieskumu je daný jeho jedinečnosťou vo veľkosti, rozsahu a zameraní na budúcnosť, jeho viac než 50-ročnou tradíciou, nezávislosťou a pevnými základmi. Prieskum je založený na kladení rovnakej otázky takmer 59 000 zamestnávateľom z verejného i súkromného sektoru v 43 krajinách a oblastiach. Vykonáva sa pomocou osvedčenej metodiky v súlade s najvyššími štandardami prieskumu trhu. Je jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity vo svete a vysoko dôveryhodným ekonomickým indikátorom. Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce v súčasnosti prebieha v 43 krajinách a oblastiach sveta: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala,Holandsko, Hongkong, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Maďarsko,Mexiko, Nemecko, Nórsko,Nový Zéland, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,Singapur, Slovensko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko,Švédsko, Taiwan, Taliansko,Turecko a Veľká Británia.Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa do prieskumu zapojilo v štvrtom štvrťroku 2011.

O spoločnosti ManpowerGroup™

Spoločnosť ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) pôsobí takmer 70 rokov ako svetový odborník na ľudské zdroje. Vyhľadávame, hodnotíme, rozvíjame a riadime talenty naprieč širokým spektrom odborností i odvetví. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management® pomáha 400 000 klientom v 80 krajinách a oblastiach zlepšiť výkonnosť ich pracovníkov a viac než 600 000 uchádzačom zaistiť zodpovedajúcu prácu. ManpowerGroup bola v roku 2016 už po šiestykrát vymenovaná za jednu zo svetových najetickejších spoločností a posilnila tým svoju pozíciu najdôveryhodnejšej značky v svojom odbore. Pozrite sa, ako skupina ManpowerGroup uľahčila a poľudštila riadenie sveta ľudskej práce: www.manpowergroup.com.

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 6 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov.

Dokumenty ke stažení

Tlačová správa

Infografika

Brožúra s kompletnými výsledky