Manpower Index trhu práce Q1 2018

Veľký optimizmus na trhu práce bude pokračovať aj na začiatku roka 2018: 34% veľkých firiem bude naberať

Bratislava, 13. decembra – Spoločnosť ManpowerGroup Slovensko dnes zverejnila výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce na prvý štvrťrok 2018. Zamestnávatelia na Slovensku majú na prvý štvrťrok 2018 veľmi optimistické náborové plány. 14 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 5 % predpovedá zníženie počtu pracovných síl a 76 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Na základe týchto údajov vykazuje Čistý index trhu práce na Slovensku na prvý štvrťrok 2018 hodnotu +9 %. ManpowerGroup má pre Slovenskú republiku k dispozícii i sezónne očistené dáta (keďže prieskum sa v SR vykonáva už viac než 17 štvrťrokov), ktoré eliminujú vplyv sezónnych výkyvov v údajoch týkajúcich sa náborových aktivít. Po vykonaní sezónneho očistenia dát na odstránenie vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +10 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku Index o 2 percentné body zosilnel. Tlačová správa uvádza všetky dáta sezónne neočistené. „Počas posledného roku sa trh práce zmenil, a to v prospech uchádzačov o zamestnanie. Nezamestnanosť na Slovensku klesá k 6 percentám, dopyt po zamestnancoch výrazne prevyšuje ponuku a vo veľkých mestách a priemyselných oblastiach je kritický nedostatok vhodných pracovníkov. ManpowerGroup index trhu práce ukazuje, že na začiatku roku budú naberať predovšetkým veľké a stredné firmy v priemysle, logistike, obchode a službách, teda vo všetkých najpodstatnejších sektoroch. Medzi najhoršie obsaditeľné pozície už nepatria len špecializované technické profesie, ale firmy nemôžu nájsť dostatok výrobných robotníkov a skladníkov,“ povedala Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia v siedmich z desiatich odvetví predpovedajú na prvý štvrťrok 2018 zvyšovanie počtu pracovných síl. Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia v Spracovateľskom priemysle s Čistým indexom trhu práce +20 %, nasleduje Veľkoobchod a maloobchod s Indexom +16 %, Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra s Indexom +14 %. Dve odvetvia hlásia Index v hodnote +13 % – Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom a Doprava, skladovanie a komunikácie. Stabilný trh práce hlási Stavebníctvo s Indexom +12 %. Naproti tomu tri odvetvia hlásia stagnujúce náborové aktivity: Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov (-10 %), Ťažba nerastných surovín (-8 %) a Ubytovanie a stravovanie (-2 %). V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index zosilnel v siedmich z desiatich odvetví. Najväčší nárast o 14 percentných bodov hlási Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra. Index sa znížil v dvoch odvetviach, predovšetkým v odvetví Ťažba nerastných surovín o 12 percentných bodov. V medziročnom porovnaní sa Index zvýšil v piatich z desiatich odvetví. Najväčší nárast o 15 percentných bodov hlási Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra. Náborové plány sa zhoršili v piatich odvetviach, predovšetkým v odvetví Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov o 9 percentných bodov.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najoptimistickejší sú v Bratislave, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +16 %, a na Západnom Slovensku s Indexom +12 %. Priaznivé náborové prostredie hlási aj Stredné Slovensko s Indexom +7 % a Východné Slovensko s Indexom +4 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom trh práce zosilnel v troch zo štyroch regiónov, predovšetkým v Bratislave o 5 percentných bodov. Zamestnávatelia na Západnom Slovensku hlásia nárast Indexu o 4 percentné body a na Strednom Slovensku o 3 percentné body. Index na Východnom Slovensku je nezmenený. V medziročnom porovnaní sa náborové plány tiež zlepšili v troch zo štyroch regiónov. Index na Západnom Slovensku zosilnel o 8 percentných bodov a zamestnávatelia v Bratislave a na Strednom Slovensku hlásia nárast o 3 percentné body. Naproti tomu zamestnávatelia na Východnom Slovensku hlásia pokles o 3 percentné body.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia podnikov v troch zo štyroch kategórií očakávajú na budúci štvrťrok aktívne náborové prostredie. Najoptimistickejšie náborové plány s Čistým indexom trhu práce +31 % hlásia veľké podniky s viac než 250 zamestnancami. Stredné podniky s 50 – 249 zamestnancami plánujú naberať nových zamestnancov v stabilnej miere s Indexom +12 %, malé podniky s 10 – 49 zamestnancami hlásia Index +4 %, no mikropodniky s menej než 10 zamestnancami očakávajú pokles náborových plánov s Indexom -2 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sú náborové plány silnejšie o 7 percentných bodov v stredných podnikoch, o 4 percentné body v malých podnikoch a o 2 percentné body vo veľkých podnikoch. Mikropodniky hlásia pokles Indexu o 3 percentné body. V medziročnom porovnaní hlásia zamestnávatelia vo veľkých podnikoch výrazný rast náborových aktivít o 9 percentných bodov. Index v malých podnikoch narástol o 4 percentné body a v stredných podnikoch o 2 percentné body. V mikropodnikoch sa Index znížil o 5 percentných bodov.

Globálny pohľad

V 41 zo 43 skúmaných krajín a oblastí sa uchádzači o zamestnanie stretnú s rôznou mierou pozitívnych náborových aktivít. Predpoveď je celkovo pozitívna alebo zostáva stabilná vo všetkých krajinách a oblastiach. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v 20 zo 43 krajín a oblastí očakávajú zosilnenie náborových plánov, v 15 znižovanie a v ôsmich sú ich plány bez zmeny. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa náborové prostredie zlepšilo v 26 zo 43 krajín a oblastí, zostalo bez zmeny v šiestich a oslablo len v 11. Najsilnejší Index z globálneho hľadiska hlási Taiwan, Japonsko, India, USA, Kostarika, Rumunsko a Slovinsko. Najslabšia predpoveď prichádza z Rakúska, Talianska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska. Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 43 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meoswww.manpowergroup.com/meos.

O prieskume „ManpowerGroup Index trhu práce“

V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce na 1. štvrťrok 2018 bola oslovená reprezentatívna vzorka 751 zamestnávateľov v Slovenskej republike a bola im položená rovnaká otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca marca 2018 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“ Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok s cieľom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Úspech prieskumu je daný jeho jedinečnosťou vo veľkosti, rozsahu a zameraní na budúcnosť, jeho viac než 50-ročnou tradíciou, nezávislosťou a pevnými základmi. Prieskum je založený na kladení rovnakej otázky takmer 59 000 zamestnávateľom z verejného i súkromného sektoru v 43 krajinách a oblastiach. Vykonáva sa pomocou osvedčenej metodiky v súlade s najvyššími štandardami prieskumu trhu. Je jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity vo svete a vysoko dôveryhodným ekonomickým indikátorom. Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce v súčasnosti prebieha v 43 krajinách a oblastiach sveta: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa do prieskumu zapojilo v štvrtom štvrťroku 2011.

O spoločnosti ManpowerGroup™

Spoločnosť ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) pôsobí takmer 70 rokov ako svetový odborník na ľudské zdroje. Vyhľadávame, hodnotíme, rozvíjame a riadime talenty naprieč širokým spektrom odborností i odvetví. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management® pomáha 600 000 klientom v 80 krajinách a oblastiach zlepšiť výkonnosť ich pracovníkov a viac než 400 000 uchádzačom zaistiť zodpovedajúcu prácu. ManpowerGroup bola v roku 2017 už po siedmy krát vymenovaná za jednu zo svetových najetickejších spoločností a posilnila tým svoju pozíciu najdôveryhodnejšej značky vo svojom odbore. Pozrite sa, ako skupina ManpowerGroup uľahčila a poľudštila riadenie sveta ľudskej práce: www.manpowergroup.com.

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 6 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov.

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa

Infografika

Brožúra s kompletnými výsledky