Manpower Index trhu práce Q3 2017

SLOVENSKÍ ZAMESTNÁVATELIA HLÁSIA NA 3Q 2017 VEĽMI PRIAZNIVÉ NÁBOROVÉ PLÁNY

Bratislava, 13. júna – Spoločnosť ManpowerGroup Slovensko dnes zverejnila výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce na tretí štvrťrok 2017. . Zamestnávatelia na Slovensku majú na tretí štvrťrok 2017 optimistické náborové plány. 14 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 2 % predpovedá zníženie počtu pracovných síl a 79 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Na základe týchto údajov vykazuje Čistý index trhu práce na Slovensku na tretí štvrťrok 2017 hodnotu +12 %. ManpowerGroup má pre Slovenskú republiku k dispozícii i sezónne očistené dáta (keďže prieskum sa v SR vykonáva už viac než 17 štvrťrokov), ktoré eliminujú vplyv sezónnych výkyvov v údajoch týkajúcich sa náborových aktivít. Po vykonaní sezónneho očistenia dát na odstránenie vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +9 %. Náborové plány sú v porovnaní s minulým štvrťrokom o dva percentné body silnejšie a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku oslabli o 1 percentný bod. Tlačová správa uvádza všetky dáta sezónne neočistené. „Skvelé správy zo slovenského trhu práce neprestávajú prichádzať a sme radi, že aj ManpowerGroup index trhu práce ukazuje pokračujúci optimizmus zamestnávateľov, ktorý trvá už 10 štvrťrokov za sebou. Veľké investičné projekty naďalej prichádzajú do slovenských miest a vytvárajú tisíce pracovných miest predovšetkým v automobilovom priemysle, logistike alebo centrách zdieľaných služieb. Väčšina firiem nemôže nájsť vhodných uchádzačov na voľné miesta, čo vedie k stále rýchlejšiemu nárastu mzdovej úrovne, investícií do rekvalifikácie a rozvoja zamestnancov, náboru v zahraničí na kvalifikované i nekvalifikované pozície a veľký dôraz na personálny marketing a investície do budovania značky zamestnávateľa, “ povedala Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnanie podľa odvetví

Skvelé správy zo slovenského trhu práce neprestávajú prichádzať a sme radi, že aj ManpowerGroup index trhu práce ukazuje pokračujúci optimizmus zamestnávateľov, ktorý trvá už 10 štvrťrokov za sebou. Veľké investičné projekty naďalej prichádzajú do slovenských miest a vytvárajú tisíce pracovných miest predovšetkým v automobilovom priemysle, logistike alebo centrách zdieľaných služieb. Väčšina firiem nemôže nájsť vhodných uchádzačov na voľné miesta, čo vedie k stále rýchlejšiemu nárastu mzdovej úrovne, investícií do rekvalifikácie a rozvoja zamestnancov, náboru v zahraničí na kvalifikované i nekvalifikované pozície a veľký dôraz na personálny marketing a investície do budovania značky zamestnávateľa,

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nasledujúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najoptimistickejší sú zamestnávatelia na Západnom Slovensku, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +14 %, nasleduje Stredné a Východné Slovensko s Indexom +12 % a Bratislava s Indexom +11 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index zosilnel na Západnom Slovensku o 5 percentných bodov a na Strednom a Východnom Slovensku o 3 percentné body, ale v Bratislave o 1 percentný bod oslabol. V medziročnom porovnaní sa náborové plány zhoršili na Západnom Slovensku o 4 percentné body a na Východnom Slovensku a v Bratislave o 2 percentné body. Zamestnávatelia na Strednom Slovensku však hlásia nárast Indexu o 5 percentných bodov.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia všetkých štyroch kategórií očakávajú na budúci štvrťrok aktívne náborové prostredie. Najviac zamestnancov plánujú prijímať veľké podniky s viac než 250 zamestnancami – Čistý index trhu práce tu dosahuje +31 %. Stredné podniky s 50 – 249 zamestnancami majú stabilné náborové plány s Indexom +12 % a malé podniky s 10 – 49 zamestnancami hlásia Index v hodnote +8 %. Mikropodniky s menej než 10 zamestnancami plánujú prijímať najmenej zamestnancov (Index +5 %). V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové plány zvýšili vo veľkých podnikoch o 8 percentných bodov, v stredných podnikoch o 4 percentné body, v malých podnikoch a v mikropodnikoch sú relatívne stabilné. V medziročnom porovnaní hlásia zamestnávatelia vo veľkých podnikoch nárast náborových plánov o 6 percentných bodov, v mikropodnikoch sa však Index znížil o 6 percentných bodov. Malé a stredné podniky zostávajú bez zmeny.

Globálny pohľad

V 41 zo 43 skúmaných krajín a oblastí sa uchádzači o zamestnanie stretnú s rôznou mierou pozitívnych náborových aktivít. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v 17 zo 43 krajín a oblastí plánujú posilnenie náborových aktivít, v 16 ich znižovanie a v 10 sú ich plány bez zmeny. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je viditeľný pozitívny trend, zamestnávatelia plánujú prijímať nových zamestnancov vo väčšej miere v 26 krajinách, v menšej miere len v 15 a ich náborové plány sa nezmenili v dvoch. Najsilnejší Index hlásia Japonsko, Taiwan, Maďarsko a Spojené štáty americké. Najslabšia predpoveď prichádza z Talianska, Českej republiky a Fínska. Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 43 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meoswww.manpowergroup.com/meos. Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce budú zverejnené 12. septembra 2017.

O prieskume „ManpowerGroup Index trhu práce“

V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce na 3. štvrťrok 2017 bola oslovená reprezentatívna vzorka 752 zamestnávateľov v Slovenskej republike a bola im položená rovnaká otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca septembra 2017 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“ Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok s cieľom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Úspech prieskumu je daný jeho jedinečnosťou vo veľkosti, rozsahu a zameraní na budúcnosť, jeho viac než 50-ročnou tradíciou, nezávislosťou a pevnými základmi. Prieskum je založený na kladení rovnakej otázky takmer 59 000 zamestnávateľom z verejného i súkromného sektoru v 43 krajinách a oblastiach. Vykonáva sa pomocou osvedčenej metodiky v súlade s najvyššími štandardami prieskumu trhu. Je jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity vo svete a vysoko dôveryhodným ekonomickým indikátorom. Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce v súčasnosti prebieha v 43 krajinách a oblastiach sveta: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa do prieskumu zapojilo v štvrtom štvrťroku 2011.

O spoločnosti ManpowerGroup™

Spoločnosť ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) pôsobí takmer 70 rokov ako svetový odborník na ľudské zdroje. Vyhľadávame, hodnotíme, rozvíjame a riadime talenty naprieč širokým spektrom odborností i odvetví. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management® pomáha 400 000 klientom v 80 krajinách a oblastiach zlepšiť výkonnosť ich pracovníkov a viac než 600 000 uchádzačom zaistiť zodpovedajúcu prácu. ManpowerGroup bola v roku 2016 už po šiestykrát vymenovaná za jednu zo svetových najetickejších spoločností a posilnila tým svoju pozíciu najdôveryhodnejšej značky v svojom odbore. Pozrite sa, ako skupina ManpowerGroup uľahčila a poľudštila riadenie sveta ľudskej práce: www.manpowergroup.com.

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 6 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov.

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa

Infografika

Brožúra s kompletnými výsledky