Manpower Index trhu práce Q3 2018

SLOVENSKÍ ZAMESTNÁVATELIA HLÁSIA NA 3Q 2018 NAĎALEJ POZITÍVNE NÁBOROVÉ PLÁNY

Bratislava, 13. júna -Spoločnosť ManpowerGroup Slovensko dnes zverejnila výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce na tretí štvrťrok 2018. Zamestnávatelia na Slovensku majú na tretí štvrťrok 2018 naďalej pozitívne náborové plány. 17 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 3 % predpovedá zníženie počtu pracovných síl a 76 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Na základe týchto údajov vykazuje Čistý index trhu práce na Slovensku na druhý štvrťrok 2018 hodnotu +14 %. ManpowerGroup má pre Slovenskú republiku k dispozícii i sezónne očistené dáta (keďže prieskum sa v SR vykonáva už viac než 17 štvrťrokov), ktoré eliminujú vplyv sezónnych výkyvov v údajoch týkajúcich sa náborových aktivít. Po vykonaní sezónneho očistenia dát na odstránenie vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +11 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je Index silnejší o 2 percentné body. Tlačová správa uvádza všetky dáta sezónne neočistené. „Zo slovenského trhu práce naďalej prichádzajú dobré správy a sme veľmi radi, že aj ManpowerGroup Čistý index trhu práce ukazuje dôveru zamestnávateľov a hlási pozitívne predpovede od 2Q 2014. Takmer jeden z troch opýtaných zamestnávateľov vo veľkých podnikoch plánuje zvýšiť počet zamestnancov a niekoľko nových investičných projektov plánuje v slovenských mestách vytvoriť tisíce pracovných miest, hlavne v automobilovom priemysle a logistike. Stále väčšou výzvou pre zamestnávateľov je nájdenie vhodných kandidátov na obsadenie voľných pracovných miest, čo vedie k rastu miezd a silnejúcej potrebe investovania do preškoľovania a rozvoja zamestnancov. Zároveň zamestnávatelia robia nábor v zahraničí, a to na kvalifikované aj nekvalifikované pracovné pozície, a kladú veľký dôraz na personálny marketing a investície do budovania značky zamestnávateľa,” povedala Zuzana Rumiz, generálna riaditeľka ManpowerGroup Slovenská republika.

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia vo všetkých desiatich odvetviach predpovedajú na tretí štvrťrok 2018 zvyšovanie počtu pracovných síl. Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia v odvetviach Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov s Indexom +27 % a Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom s Indexom +20 %. Nasleduje Veľkoobchod a maloobchod s Indexom +17 % a Spracovateľský priemysel +15 %. Priaznivé podmienky na trhu práce s Indexom +10 % ponúkajú aj odvetvia Stavebníctvo, Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody, Ťažba nerastných surovín a Ubytovanie a stravovanie. Naproti tomu Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra hlási najnižší Index +6 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index zosilnel v šiestich z desiatich odvetví. Výrazný nárast o 14 percentných bodov hlási Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody. V troch odvetviach Index oslabol, najviac v Spracovateľskom priemysle o 5 percentných bodov. V medziročnom porovnaní sa Index zvýšil v šiestich z desiatich odvetví. Najväčší nárast o 22 percentných bodov hlási Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov. Štyri odvetvia hlásia pokles náborových aktivít, najviac Spracovateľský priemysel o 12 percentných bodov.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najviac optimistickí sú zamestnávatelia v Bratislave, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +18 %, a na Západnom Slovensku s Indexom +16 %. Priaznivé náborové prostredie hlási aj Stredné a Východné Slovensko s Indexom +10 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v Bratislave hlásia nárast Indexu o 4 percentné body, ale Index na Strednom Slovensku oslabol o 3 percentné body. Na Západnom a Východnom Slovensku zostáva náborové prostredie relatívne stabilné. V medziročnom porovnaní sa náborové plány zlepšili o 7 percentných bodov v Bratislave a o 2 percentné body na Západnom Slovensku. Na Strednom a Východnom Slovensku Index mierne oslabol o 2 percentné body.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia podnikov vo všetkých štyroch kategóriách očakávajú na budúci štvrťrok aktívne náborové prostredie. Najoptimistickejšie sú veľké podniky s viac než 250 zamestnancami, Index tu dosahuje +26 %. Stredné podniky s 50 – 249 zamestnancami očakávajú stabilné náborové prostredie s Indexom +13 % a malé podniky s 10 – 49 zamestnancami hlásia Index +12 %. Mikropodniky s menej než 10 zamestnancami očakávajú opatrné náborové plány s Indexom +6 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové plány mierne oslabli o 1 percentný bod v stredných podnikoch. Zamestnávatelia v malých podnikoch hlásia nárast náborových aktivít o 3 percentné body. Vo veľkých podnikoch a mikropodnikoch zostáva náborové prostredie relatívne stabilné. V medziročnom porovnaní hlásia zamestnávatelia v malých podnikoch zlepšenie o 4 percentné body a v mikropodnikoch a stredných podnikoch o 1 percentný bod. Veľké podniky však hlásia pokles Indexu o 5 percentných bodov.

Globálny pohľad

Zamestnávatelia v 43 zo 44 krajín očakávajú v nasle¬dujúcom štvrťroku rôznu mieru nárastu počtu pracov¬ných síl. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v 19 krajinách a oblastiach očakávajú zosilnenie náborových plánov, v 18 znižovanie a v siedmich sú ich plány bez zmeny. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku je predpoveď priaznivejšia v 24 krajinách, oslabla v 12 a zostala bez zmeny v siedmich. Najsilnejšie náborové prostredie z globálneho hľadiska hlási Japonsko, Chorvátsko, Taiwan, Maďarsko a Spojené štáty. Najslabšia predpoveď prichádza z Talianska, Panamy a Španielska. Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 44 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meoswww.manpowergroup.com/meos. Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce budú zverejnené 12. septembra 2018.

O prieskume „ManpowerGroup Index trhu práce“

V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce na 3. štvrťrok 2018 bola oslovená reprezentatívna vzorka 751 zamestnávateľov v Slovenskej republike a bola im položená rovnaká otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca júna 2018 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“ Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok s cieľom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Úspech prieskumu je daný jeho jedinečnosťou vo veľkosti, rozsahu a zameraní na budúcnosť, jeho viac než 50-ročnou tradíciou, nezávislosťou a pevnými základmi. Prieskum je založený na kladení rovnakej otázky takmer 60 000 zamestnávateľom z verejného i súkromného sektora v 44 krajinách a oblastiach. Vykonáva sa pomocou osvedčenej metodiky v súlade s najvyššími štandardami prieskumu trhu. Je jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity vo svete a vysoko dôveryhodným ekonomickým indikátorom. Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce v súčasnosti prebieha v 44 krajinách a oblastiach sveta: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa do prieskumu zapojilo v štvrtom štvrťroku 2011.

O spoločnosti ManpowerGroup™

Spoločnosť ManpowerGroup (NYSE: MAN) je 70 rokov svetovým lídrom v poskytovaní inovatívnych služieb a riešení na mieru, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca a pomáhajú jej klientom dosiahnuť svoje ciele a zvýšiť si konkurencieschopnosť. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Manpower®, Experis®, Right Management® a ManpowerGroup® Solutions, pomáha viac než 400 000 klientom v 80 krajinách a oblastiach zlepšiť výkonnosť ich pracovníkov a viac než 600 000 uchádzačom zaisťuje zodpovedajúcu prácu. ManpowerGroup bola v roku 2018 už po ôsmykrát vymenovaná za jednu zo svetových najetickejších spoločností, je jednou z najobdivovanejších spoločností časopisu Fortune a posilnila tým svoju pozíciu najdôveryhodnejšej spoločnosti vo svojom odbore. Pozrite sa, ako skupina ManpowerGroup uľahčila a poľudštila riadenie sveta ľudskej práce: www.manpowergroup.com.

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 6 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov. Viac informácií na www.manpower.sk.

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa

Infografika

Brožúra s kompletnými výsledkami