Manpower Index trhu práce Q4 2016

31 % veľkých firiem bude zvyšovať počet zamestnancov

Slovenskí zamestnávatelia hlásia aj na nasledujúci štvrťrok dobré príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie. 11 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 5 % predpovedá ich zníženie a 80 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Hodnota Čistého indexu trhu práce pre Slovenskú republiku je teda +6 %. Manpower má pre Slovenskú republiku k dispozícii i sezónne očistené dáta (keďže prieskum sa v SR vykonáva už viac než 17 štvrťrokov), ktoré eliminujú vplyv sezónnych výkyvov v údajoch týkajúcich sa náborových aktivít. Po vykonaní sezónneho očistenia dát za účelom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +8 %. Náborové plány sú oproti minulému štvrťroku o 7 percentných bodov slabšie a v medziročnom porovnaní poklesli o jeden percentný bod. Tlačová správa uvádza všetky dáta sezónne neočistené. „Na trhu práce vidíme skutočnú eufóriu a výnimočné zotavenie, ktoré môže pripomínať situáciu pred finančnou krízou v rokoch 2006 – 2008. Trh práce sa za posledné mesiace výrazne zmenil v prospech uchádzačov o zamestnanie. Dopyt výrazne prevyšuje ponuku a vo veľkých mestách a priemyselných areáloch firmy hlásia kritický nedostatok pracovníkov. Hlavnou hnacou silou tohto zotavenia je odvetvie automobilového priemyslu, ktoré poskytuje pracovné pozície vo vlastných závodoch alebo u jeho subdodávateľov. Prísun talentov – správnych zamestnancov na určitých pozíciách – je však nedostatočný. Preto sú zamestnávatelia nútení skúšať a využívať nové HR stratégie. Upravujú systém odmien a benefitov, reorganizujú výrobu, často využívajú prácu na čiastočný úväzok a uskutočňujú nábor vo vzdialených regiónoch, dokonca v zahraničí. Na druhej strane je v niektorých regiónoch stále vysoká nezamestnanosť. Prekonanie tejto nerovnováhy bude veľkou výzvou pre štát, podniky a jednotlivcov,” hovorí Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka Manpower Česká a Slovenská republika.

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia v šiestich z desiatich odvetví predpovedajú na štvrtý štvrťrok 2016 zvyšovanie počtu pracovných síl. Najsilnejšie náborové plány s Čistým indexom trhu práce +15 % hlásia Veľkoobchod a maloobchod a Spracovateľský priemysel, nasleduje Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom (+12 %). Zamestnávatelia v odvetví Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov však očakávajú menej priaznivé náborové prostredie s Indexom -8 % a v odvetví Ubytovanie a stravovanie Index dosahuje hodnotu -2 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa Index znížil vo všetkých desiatich odvetviach, predovšetkým v odvetví Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov a Stavebníctvo o 13 percentných bodov. V medziročnom porovnaní sa Index zvýšil v piatich z desiatich odvetví. Najväčší nárast o 8 percentných bodov hlási Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra a Veľkoobchod a maloobchod. Index sa však znížil v troch odvetviach, hlavne v Spracovateľskom priemysle (o 9 percentných bodov). „Pokles v poľnohospodárstve je jednoznačne sezónna záležitosť spojená s príchodom zimného obdobia, ale v oblasti ubytovania a stravovania ide o dlhodobo prevažujúci pesimizmus pokračujúci i po odznení ekonomickej krízy,“
povedala Jaroslava Rezlerová.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú v nasledujúcom štvrťroku nárast počtu pracovných síl. Najoptimistickejší sú zamestnávatelia v Bratislave, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +15 %, nasleduje Západné Slovensko (+5 %) a Stredné Slovensko (+4 %). Najslabšie náborové prostredie hlási Východné Slovensko s Indexom +3 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia na Západnom Slovensku hlásia výrazné zníženie náborových aktivít o 13 percentných bodov, na Východnom Slovensku o 11 percentných bodov a na Strednom Slovensku o 3 percentné body. Index v Bratislave zosilnel o 2 percentné body. V medziročnom porovnaní sa náborové plány zvýšili v Bratislave o 5 percentných bodov a na Strednom Slovensku o 4 percentné body. Index na Západnom Slovensku oslabol o 7 percentných bodov a Východné Slovensko o 1 percentný bod.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia podnikov všetkých kategórií očakávajú v budúcom štvrťroku aktívne náborové prostredie, okrem mikropodnikov. Najoptimistickejšie náborové plány s Čistým indexom trhu práce +26 % hlásia veľké podniky s viac než 250 zamestnancami, nasledované strednými podnikmi s 50 – 249 zamestnancami (+3 %) a malými podnikmi s 10 – 49 zamestnancami (+1 %). Index v mikropodnikoch s menej než 10 zamestnancami je 0 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa náborové plány znížili v mikropodnikoch o 11 percentných bodov, v stredných podnikoch o 9 percentných bodov, v malých podnikoch o 7 percentných bodov a veľké podniky hlásia zvýšenie Indexu o 1 percentný bod. V medziročnom porovnaní hlásia zamestnávatelia v malých a stredných podnikoch zlepšenie o 4 percentné body, veľké podniky však hlásia oslabenie náborových plánov o 5 percentných bodov a mikropodniky o 2 percentné body.  

Manpower Index trhu prace Q4/2016 – Tlačová správa

Manpower_Index_trhu_prace Q4/2016 – Infografika

Manpower_Index_trhu_prace Q4/2016 – Brožúra s kompletnými výsledky