Manpower Index trhu práce Q4 2017

Firmy budú naberať nových zamestnancov aj v závere roka 2017.

Dopyt po nových zamestnancoch zostáva silný aj v slabom období na prelome roka.

Bratislava, 13. septembra – Spoločnosť ManpowerGroup Slovensko dnes zverejnila výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce na štvrtý štvrťrok 2017. Zamestnávatelia na Slovensku majú na štvrtý štvrťrok 2017 optimistické náborové plány. 11 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 4 % predpovedá zníženie počtu pracovných síl a 84 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Na základe týchto údajov vykazuje Čistý index trhu práce na Slovensku na tretí štvrťrok 2017 hodnotu +7 %. ManpowerGroup má pre Slovenskú republiku k dispozícii i sezónne očistené dáta (keďže prieskum sa v SR vykonáva už viac než 17 štvrťrokov), ktoré eliminujú vplyv sezónnych výkyvov v údajoch týkajúcich sa náborových aktivít. Po vykonaní sezónneho očistenia dát na odstránenie vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +9 %. Náborové plány sú v porovnaní s minulým štvrťrokom o päť percentných bodov slabšie a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku narástli o 1 percentný bod. Tlačová správa uvádza všetky dáta sezónne neočistené. „Skvelé správy zo slovenského trhu práce neprestávajú prichádzať a sme radi, že aj ManpowerGroup index trhu práce ukazuje pokračujúci optimizmus zamestnávateľov, ktorý trvá už od začiatku roka 2014. Veľké investičné projekty naďalej prichádzajú do slovenských miest a vytvárajú tisíce pracovných miest predovšetkým v automobilovom priemysle, logistike alebo centrách zdieľaných služieb. Väčšina firiem nemôže nájsť vhodných uchádzačov na voľné miesta, čo vedie k stále rýchlejšiemu nárastu mzdovej úrovne, investícií do rekvalifikácie a rozvoja zamestnancov, náboru v zahraničí na kvalifikované i nekvalifikované pozície a veľký dôraz na personálny marketing a investície do budovania značky zamestnávateľa,“ povedala Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia v šiestich z desiatich odvetví plánujú v štvrtom štvrťroku 2017 zvyšovať počet pracovných síl. Najsilnejšie náborové plány s Čistým indexom trhu práce +20 % hlási Spracovateľský priemysel, nasleduje odvetvie Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom s Indexom +15 % a Doprava, skladovanie a komunikácie s Indexom +12 %. Veľkoobchod a maloobchod hlási optimistický Index +10 % a Ťažba nerastných surovín +4 %. Naproti tomu Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov hlási stagnujúce náborové aktivity s Indexom -12 % a menej priaznivá situácia pre uchádzačov o zamestnanie je aj v odvetviach Ubytovanie a stravovanie (-4 %) a Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (-2 %). V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index zosilnel v dvoch z desiatich odvetví. Najväčší nárast o 3 percentné body hlási odvetvie Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom. Náborové prostredie sa zhoršilo v 7 odvetviach, predovšetkým v odvetví Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov o 17 percentných bodov, Ubytovanie a stravovanie o 15 percentných bodov a Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra o 9 percentných bodov. V medziročnom porovnaní sa Index znížil v piatich z desiatich odvetví. Najväčší pokles o 5 percentných bodov hlásia Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra a Veľkoobchod a maloobchod. Náborové prostredie sa zlepšilo v piatich odvetviach, najväčší nárast o 5 percentných bodov hlási Spracovateľský priemysel.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najviac optimistickí sú zamestnávatelia v Bratislave, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +11 %, nasleduje Západné Slovensko s Indexom +8 %. Východné a Stredné Slovensko hlásia Index v hodnote 4 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index na Strednom a Východnom Slovensku oslabol o 8 percentných bodov a na Západnom Slovensku o 6 percentných bodov. Náborové prostredie v Bratislave zostáva nezmenené. V medziročnom porovnaní sa náborové plány zlepšili o 3 percentné body na Západnom Slovensku, o 1 percentný bod na Východnom Slovensku a na Strednom Slovensku zostávajú nezmenené. Naproti tomu zamestnávatelia v Bratislave hlásia pokles o 4 percentné body.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia v podnikoch všetkých kategórií s výnimkou malých podnikov plánujú na budúci štvrťrok aktívne naberať nových zamestnancov. Najviac zamestnancov plánujú prijímať veľké podniky s viac než 250 zamestnancami – Čistý index trhu práce tu dosahuje +29 %. Stredné podniky s 50 – 249 zamestnancami očakávajú stabilné náborové prostredie s Indexom +5 %. Malé podniky s 10 – 49 zamestnancami hlásia Index v hodnote +0 % a mikropodniky s menej než 10 zamestnancami v hodnote +1 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové plány poklesli v malých podnikoch o 8 percentných bodov, v stredných podnikoch o 7 percentných bodov, v mikropodnikoch o 4 percentné body a vo veľkých podnikoch o 2 percentné body. V medziročnom porovnaní hlásia zamestnávatelia vo veľkých podnikoch mierne zosilnenie náborových aktivít o 3 percentné body a v stredných podnikoch o 2 percentné body. V malých a mikropodnikoch je Index relatívne stabilný.

Globálny pohľad

V 42 zo 43 skúmaných krajín a oblastí sa uchádzači o zamestnanie stretnú s rôznou mierou pozitívnych náborových aktivít. Len zamestnávatelia vo Švajčiarsku hlásia utlmený trh práce. Po prvýkrát od 2Q 2008 a následnej globálnej krízy nie je Index ani v jednej zo 43 sledovaných krajín a oblastí negatívny. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v 23 zo 43 krajín a oblastí očakávajú zosilnenie náborových plánov, v 13 znižovanie a v siedmich sú ich plány bez zmeny. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku sa náborové prostredie zlepšilo v 25 zo 43 krajín a oblastí, oslablo v 15 a zostalo bez zmeny v troch. Najsilnejší Index z globálneho hľadiska hlási Japonsko, Taiwan, Kostarika, India a Maďarsko. Najslabšia predpoveď prichádza zo Švajčiarska, Brazílie a Českej republiky. Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 43 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meoswww.manpowergroup.com/meos. Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce budú zverejnené 12. decembra 2017.

O prieskume „ManpowerGroup Index trhu práce“

V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce na 4. štvrťrok 2017 bola oslovená reprezentatívna vzorka 751 zamestnávateľov v Slovenskej republike a bola im položená rovnaká otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra 2017 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“ Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok s cieľom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Úspech prieskumu je daný jeho jedinečnosťou vo veľkosti, rozsahu a zameraní na budúcnosť, jeho viac než 50-ročnou tradíciou, nezávislosťou a pevnými základmi. Prieskum je založený na kladení rovnakej otázky viac než 59 000 zamestnávateľom z verejného i súkromného sektoru v 43 krajinách a oblastiach. Vykonáva sa pomocou osvedčenej metodiky v súlade s najvyššími štandardami prieskumu trhu. Je jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity vo svete a vysoko dôveryhodným ekonomickým indikátorom. Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce v súčasnosti prebieha v 43 krajinách a oblastiach sveta: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa do prieskumu zapojilo v štvrtom štvrťroku 2011.

O spoločnosti ManpowerGroup™

Spoločnosť ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) pôsobí takmer 70 rokov ako svetový odborník na ľudské zdroje. Vyhľadávame, hodnotíme, rozvíjame a riadime talenty naprieč širokým spektrom odborností i odvetví. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management® pomáha 600 000 klientom v 80 krajinách a oblastiach zlepšiť výkonnosť ich pracovníkov a viac než 400 000 uchádzačom zaistiť zodpovedajúcu prácu. ManpowerGroup bola v roku 2017 už po siedmy krát vymenovaná za jednu zo svetových najetickejších spoločností a posilnila tým svoju pozíciu najdôveryhodnejšej značky vo svojom odbore. Pozrite sa, ako skupina ManpowerGroup uľahčila a poľudštila riadenie sveta ľudskej práce: www.manpowergroup.com.

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 6 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov.

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa

Infografika

Brožúra s kompletnými výsledky