Manpower Index trhu práce Q4 2018

SLOVENSKÍ ZAMESTNÁVATELIA HLÁSIA NA 4Q 2018 NAĎALEJ POZITÍVNE NÁBOROVÉ PLÁNY

Bratislava, 12. septembra – Spoločnosť ManpowerGroup Slovensko dnes zverejnila výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce na štvrtý štvrťrok 2018. Zamestnávatelia na Slovensku majú na štvrtý štvrťrok 2018 optimistické náborové plány. 13 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 4 % predpovedá zníženie počtu pracovných síl a 79 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Na základe týchto údajov vykazuje Čistý index trhu práce na Slovensku na štvrtý štvrťrok 2018 hodnotu +9 %. Po vykonaní sezónneho očistenia dát na odstránenie vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +11 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je Index o 5 percentných bodov slabší a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zosilnel o 2 percentné body. Tlačová správa uvádza všetky dáta sezónne neočistené. „Nezamestnanosť dosiahla najnižšiu úroveň v histórii a Čistý index trhu práce, ktorý odráža náborové plány zamestnávateľov počas celého roku 2018, patrí medzi najpozitívnejšie od začiatku vykonávania prieskumu v roku 2011. Dopyt významne prevyšuje ponuku a vo veľkých mestách a priemyselných zónach firmy hlásia kritický nedostatok pracovníkov, mzdovú infláciu a fluktuáciu zamestnancov. Následne sú zamestnávatelia nútení skúšať a využívať nové HR stratégie. Upravujú systém odmeňovania a benefitov, reorganizujú výrobu, častejšie využívajú čiastočné úväzky a flexibilné formy zamestnania a nábor robia vo vzdialenejších regiónoch, dokonca aj v zahraničí,” povedala Zuzana Rumiz, generálna riaditeľka ManpowerGroup Slovenská republika.

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia v siedmich z desiatich odvetví predpovedajú na štvrtý štvrťrok 2018 zvyšovanie počtu pracovných síl. Najsilnejšie náborové plány hlási Doprava, skladovanie a komunikácie s Indexom +26 % a Spracovateľský priemysel s Indexom +22 %. Priaznivé podmienky na trhu práce ponúka aj Veľkoobchod a maloobchod, kde je Index +16 %, a Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom (+14 %). Ťažba nerastných surovín očakáva umiernené náborové prostredie s Indexom +6 %, podobne ako Stavebníctvo +5 %. Pokles náborových plánov hlásia tri odvetvia, predovšetkým Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov a Ubytovanie a stravovanie (-8 %). V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom Index oslabol v ôsmich z desiatich odvetví. Najväčší pokles o 35 percentných bodov hlási Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov, zníženie o 18 percentných bodov Ubytovanie a stravovanie a o 7 percentných bodov Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra. V dvoch odvetviach Index zosilnel, a to v odvetví Doprava, skladovanie a komunikácie o 19 percentných bodov a Spracovateľský priemysel o 7 percentných bodov. V medziročnom porovnaní sa Index zvýšil v siedmich z desiatich odvetví. Najväčší nárast o 14 percentných bodov hlási Doprava, skladovanie a komunikácie. Odvetvia Veľkoobchod a maloobchod a Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody nasledujú s nárastom o 6 percentných bodov. Tri odvetvia hlásia pokles náborových aktivít, najmä Ubytovanie a stravovanie o 4 percentné body.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najviac optimistickí sú zamestnávatelia v Bratislave, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +12 %, a na západnom Slovensku s hodnotou +11 %. Zamestnávatelia na východnom Slovensku očakávajú stabilné náborové aktivity s Indexom +9 % a na strednom Slovensku s Indexom +5 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom hlásia zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch pokles Indexu, predovšetkým v Bratislave o 6 percentných bodov a na strednom a západnom Slovensku o 5 percentných bodov. Na východnom Slovensku je Index relatívne stabilný. V medziročnom porovnaní sa náborové plány zlepšili o 5 percentných bodov na východnom Slovensku a o 3 percentné body na západnom Slovensku. V Bratislave a na strednom Slovensku zostáva Index relatívne stabilný.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia podnikov vo všetkých štyroch kategóriách očakávajú na budúci štvrťrok aktívne náborové prostredie. Najviac zamestnancov plánujú naberať veľké podniky s viac než 250 zamestnancami s Čistým indexom trhu práce +34 %. Stredné podniky s 50 – 249 zamestnancami očakávajú stabilné náborové prostredie s Indexom +8 % a malé podniky s 10 – 49 zamestnancami hlásia Index +3 %. Mikropodniky s menej než 10 zamestnancami majú opatrné náborové plány s Indexom +2 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové plány mierne zosilneli o 8 percentných bodov vo veľkých podnikoch, no ostatné tri kategórie očakávajú ich pokles. Zamestnávatelia v stredných podnikoch hlásia pokles náborových aktivít o 5 percentných bodov, v malých podnikoch o 9 percentných bodov a v mikropodnikoch o 4 percentné body. V medziročnom porovnaní hlásia zamestnávatelia vo veľkých podnikoch zlepšenie o 5 percentných bodov, v malých a stredných podnikoch o 3 percentné body a Index v mikropodnikoch zostáva relatívne stabilný.

Globálny pohľad

Zamestnávatelia v 43 zo 44 krajín a oblastí plánujú v nadchádzajúcom štvrťroku zvýšiť počet pracovných síl, ale trh práce nevykazuje žiadne známky výrazného nárastu náborových aktivít. Celková dôvera zamestnávateľov sa od minulého štvrťroka príliš nezmenila, väčšina zamestnávateľov je spokojná so skromnou úrovňou náborových aktivít v súvislosti s problémami s reorganizáciou globálnych obchodných partnerov a s prebiehajúcimi rokovaniami o cenách. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové plány na štvrtý štvrťrok zosilneli v 22 zo 44 krajín a oblastí, oslabli v 14 a zostali bez zmeny v ôsmich. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku je predpoveď priaznivejšia v 23 krajinách, oslabla v 13 a zostala bez zmeny v siedmich. Najsilnejšie náborové prostredie z globálneho hľadiska hlási Japonsko, Taiwan, Spojené štáty, Rumunsko a Slovinsko, zatiaľ čo najslabšia predpoveď prichádza zo Švajčiarska, Argentíny, Francúzska a Talianska. Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 44 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meos. Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce budú zverejnené 12. decembra 2018.

O prieskume „ManpowerGroup Index trhu práce“

V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce na 4. štvrťrok 2018 bola oslovená reprezentatívna vzorka 750 zamestnávateľov v Slovenskej republike a bola im položená rovnaká otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra 2018 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“ Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok s cieľom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Úspech prieskumu je daný jeho jedinečnosťou vo veľkosti, rozsahu a zameraní na budúcnosť, jeho viac než 50-ročnou tradíciou, nezávislosťou a pevnými základmi. Prieskum je založený na položení rovnakej otázky viac než 59 000 zamestnávateľom z verejného i súkromného sektora v 44 krajinách a oblastiach. Vykonáva sa pomocou osvedčenej metodiky v súlade s najvyššími štandardami prieskumu trhu. Je jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity vo svete a vysoko dôveryhodným ekonomickým indikátorom. Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce v súčasnosti prebieha v 44 krajinách a oblastiach sveta: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa do prieskumu zapojilo v štvrtom štvrťroku 2011.

O spoločnosti ManpowerGroup™

Spoločnosť ManpowerGroup (NYSE: MAN) je 70 rokov svetovým lídrom v poskytovaní inovatívnych služieb a riešení na mieru, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca a pomáhajú jej klientom dosiahnuť svoje ciele a zvýšiť si konkurencieschopnosť. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Manpower®, Experis®, Right Management® a ManpowerGroup® Solutions, pomáha viac než 400 000 klientom v 80 krajinách a oblastiach zlepšiť výkonnosť ich pracovníkov a viac než 600 000 uchádzačom zaisťuje zodpovedajúcu prácu. ManpowerGroup bola v roku 2018 už po ôsmykrát vymenovaná za jednu zo svetových najetickejších spoločností, patrí tiež medzi najobdivovanejšie spoločnosti podľa časopisu Fortune, čím taktiež posilnila svoju pozíciu najdôveryhodnejšej spoločnosti vo svojom odbore. Pozrite sa, ako skupina ManpowerGroup uľahčuje a humanizuje riadenie sveta ľudskej práce: www.manpowergroup.com.

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal, a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 6 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov.

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa

Brožúra s kompletnými výsledkami