Mileniáli a kariéra: vízia 2020

Mileniáli (ľudia, ktorí sa narodili v rokoch 1980 – 1995 a sú prvou generáciou vyrastajúcou vo svete online technológií, niekedy označovaná aj ako generácia Y) sa pripravujú na to, že ich kariéra bude ultramaratónskym behom, a predpokladajú, že si cestou budú vyberať dlhšie oddychové časy, ako vyplýva z prieskumu ManpowerGroup. Pri výbere toho, kde a ako budú pracovať, mileniáli sledujú tri priority: peniaze, istotu a voľný čas. Chcú byť odmeňovaní za svoje úsilie, chcú mať v zamestnaní istotu (ktorú chápu odlišne, než predchádzajúce generácie), a pritom mať stále voľnosť, aby sa mohli raz za čas zastaviť a dobiť si batérie. Zároveň chcú pracovať so skvelými ľuďmi, užívať si čas strávený v práci, a to s možnosťou pracovať flexibilne a získavať nové znalosti. Dávajú prednosť istote v zamestnaní a príležitostiam, kde sú nové výzvy a typy práce. Na základe globálneho prieskumu vykonaného na vzorke 19 000 mileniálov z 25 krajín ponúka táto štúdia praktické rady, ako by mali zamestnávatelia prehodnotiť HR procesy pri nábore, retencii a rozvoji zamestnancov. milenialove
  • Mileniáli sa pripravujú na to, že pobežia kariérny ultramaratón. Viac než polovica z nich očakáva, že bude pracovať ešte potom, čo dosiahne vek 65 rokov. Dvadsaťsedem percent predpokladá, že bude pracovať ešte po sedemdesiatke a 12 % hovorí, že bude pracovať pravdepodobne až do smrti. V Japonsku je to viac než tretina.
  • Mileniáli pracujú dlhšie a tvrdšie než predchádzajúca generácia.Osemdesiatštyri percent mileniálov plánuje pracovnú pauzu na obdobie dlhšie než 4 týždne. Hoci ženy najčastejšie plánujú pauzu v zamestnaní s cieľom starostlivosti o deti, starších príbuzných a pod., dlhšie voľno s cieľom odpočinku je prioritou mužov i žien zhruba v rovnakej miere.
  • Mileniáli vítajú, keď majú možnosť využívať alternatívne spôsoby práce. I keď dnes takmer tri štvrtiny mileniálov pracuje na plný úväzok, viac než polovica hovorí, že je otvorená novým spôsobom práce v budúcnosti, ako je práca na voľnej nohe, v krátkodobom angažmáne alebo s niekoľkými zamestnaniami zároveň. 34 % uvažuje o vlastnom podnikaní.
  • Deväťdesiattri percent mileniálov je ochotných investovať svoj čas a/alebo peniaze do svojho ďalšieho vzdelávania. Správa zdôrazňuje pozitívnu koreláciu medzi úspechom ľudí v kariére – byť lepšie vzdelaný, lepšie pripravený na zamestnanie a lepšie platený – a ich „učenlivosťou“alebo záujmom učiť sa.
„Väčšina zamestnávateľov naprieč ekonomikou tvrdí, že nemôže nájsť dostatok ľudí s vhodným profilom. Je nevyhnutné, aby zamestnávatelia oveľa viac načúvali, čo súčasná a budúca generácia na trhu práce hľadá. Firmy musia byť oveľa kreatívnejšie a nemôžu si jednoducho dovoliť nebyť pre mileniálov príťažlivými,“ povedala Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika. „Mileniáli sa chcú posúvať, ale to nemusí nutne znamenať povýšenie. Sú zvyknutí na rýchlejší vývoj sveta a chcú rozmanitú kariéru, ktorá rýchlejšie postupuje vpred. Sú si vedomí toho, že musia svoje znalosti a schopnosti pravidelne zdokonaľovať, aby zostávali zamestnateľnými po celý pracovný život. Dokonca venujú svoj čas a peniaze tomu, aby to dokázali. Zamestnávatelia musia nájsť nové spôsoby ako zamestnancov týmto spôsobom motivovať, ako napr. zaistiť každému osobný rozvoj v zamestnaní podľa jeho predstáv, a pomôcť ľuďom získavať skúsenosti v organizácii. Dôležité je uvedomiť si, že to, čo funguje u mileniálov, funguje i u zvyšku pracovnej sily.”

Toto je prvý z radu prieskumov ManpowerGroup v tomto roku, ktorý je zameraný na mileniálov na trhu práce; ďalšia správa sa bude zaoberať novými prístupmi v riadení mileniálov a opäť ponúkne praktické rady, ako pritiahnuť, udržať a rozvíjať talent budúcnosti.

O výskume

ManpowerGroup vykonala v spolupráci s konzultačnou firmou Reputation Leaders kvantitatívnu globálnu štúdiu na 19 000 pracujúcich mileniáloch a 1 500 náborových manažéroch v 25 krajinách, aby porozumela tomu, čo generácii Y v súčasnosti a v budúcnosti pomohlo ako ľuďom, tak aj organizáciám uspieť v súčasnom svete práce. Mileniáli boli identifikovaní ako tí, ktorí sa narodili v období medzi rokmi 1982 – 1996, teda ľudia vo veku 20 – 34 rokov.

Skúmaná populácia zahrňovala nezávislú vzorku 11 000 pracujúcich mileniálov rovnomerne rozdelených podľa vekových skupín a pohlaví v 18 krajinách sveta zastupujúcich všetky regióny. Skúmali sme aj viac než 8 000 zamestnancov (mileniálov) ManpowerGroup, ako aj 1 500 náborových manažérov z 25 krajín. Rozhovory s oboma skupinami nám poskytli jedinečnú perspektívu, a to ako zo strany zamestnávateľov, tak aj zamestnancov.

Práce v teréne prebiehali od februára do apríla 2016. Krajiny zúčastnené na výskume: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Čína, Kanada, Francúzsko, Grécko, Holandsko, India, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Nemecko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a Taliansko.

Celú štúdií “Mileniáli a kariéra: Vízia 2020” nájdete zde