Motivačný list

Motivačný alebo sprievodný list je krátke vysvetlenie dôvodov, ktoré vás vedú k rozhodnutiu zúčastniť sa výberového konania. Obsahovať by mal predovšetkým názov pozície, o ktorú sa zaujímate, miesto, kde ste inzerát objavili a telefóny či iné spojenie, na ktorých si prajete byť kontaktovaní. V motivačnom liste stručne popíšte svoje schopnosti, ktoré sa týkajú vybranej pozície. Záverečná veta by mala poďakovať za čas venovaný Vášmu listu a aj prianie, stretnúť sa s personalistom na pohovore, aby ste mali možnosť predstaviť sa mu osobne. Pamätajte na to, že motivačný list je oficiálnym dokumentom a má záväznú štruktúru. Začnite adresou spoločnosti, nezabudnite na meno kontaktnej osoby a zakončite ho podpisom a dátumom.