Na EkoCeste v prístupe k zamestnancom sme zlatí

Filmu zvyšuje prestíž Oscar, nadnárodnej veľkej firme ako je ManpowerGroup Slovensko zas cena EcoVadis. Ide totiž o TOP ocenenie pre nadnárodnú firmu. Dá sa získať len na základe splnenia prísnych kritérií v našom prístupe napr. k zamestnancom, ich bezpečnosti na pracovisku, možnosti tréningu, férových miezd, atď. Cena vlastne hovorí ako zodpovedne sa v hodnotených kategóriách správame v reálnom živote (tzv. CSR – spoločensky zodpovedné správanie sa firmy) – viď nižšie.  ManpowerGroup Slovensko získal ako dodávateľ „ľudí na mieru“ (tzv. personálny outsourcing) u jedného z našich klientov zlatú medailu EcoVadis. Dnes vieme, že to robíme excelentne a práve s ohľadom na ľudí. Takto vyzerajú naše výsledky v hodnotených kategóriách v číslach:
  1. Práca a práva zamestnancov (70%)
  2. Etika pri zamestnávaní (80%)
  3. Trvalo udržateľné obstarávanie (60%)
  4. Vplyv na životné prostredie (50%).
Cena EkoVadis má veľkú hodnotu pre každého jedného nášho zamestnanca, pretože to, ako zodpovedne sa správajú veľké firmy k životnému prostrediu či k ľuďom závisí až do 70 percent práve od ich dodávateľov.