Kontakty

Spoločnosť Manpower nájdete na Slovensku v siedmich mestách – Bratislava, Žilina, Košice, Prešov, Poprad, Nitra a Banská Bystrica. Jednotlivé pobočky sa zaoberajú personálnym lízingom, vyhľadávaním a výberom zamestnancov zo všetkých segmentov pracovného trhu od najnižších pozícií až po top management.

HR

Silvia Kovácsová HR Manager C:+421 905 986 851 silvia.kovacsova@manpower.sk

Marketing

Lenka Nemeškalová Marketing Specialist C: +421 905 683 019 lenka.nemeskalova@manpower.sk

Finance, Accounting and Payroll

Martin Potrok Finance & Administration Manager C: +421 905 521 331 martin.potrok@manpower.sk

Sales

Matúš Kaleta Country Sales Manager & G50 lead C: +421 907 883 442 matus.kaleta@manpower.sk

Permanent Placement

Juraj Polák Head of Permanent Placement C: +421 905 373 795 juraj.polak@manpower.sk

Temporary Placement

Juraj Cigáň Staffing Operations Manager C: +421 907 715 738 juraj.cigan@manpower.sk