Banská Bystrica

Skuteckého 1, 1. poschodie
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
tel.: 0918 / 859 597
email: banskabystrica@manpower.sk

Otváracie hodiny
Pondelok – Piatok: 8.00 – 17.00