Podpis pracovnej zmluvy

Zmluvu so zamestnávateľom by ste mali podpísať včas, čo znamená najneskôr v deň dohodnutého nástupu do práce, a to ešte pred začiatkom samotnej práce. Ak je to možné, nenechávajte predloženie a podpis pracovnej zmluvy až na tento moment, ale snažte sa pracovnú zmluvu alebo aspoň jej návrh vyžiadať už skôr. Ak tento postup nie je pre zamestnávateľa prijateľný, buďte na podpis zmluvy pripravení. Vyplatí sa vám už vopred sa poučiť, čo všetko má pracovní zmluva obsahovať. Aby ste sa neocitli v nevýhodnom postavení, ujasnite si všetky pracovné a mzdové podmienky, informujte sa o svojich právach a povinnostiach a o presnej náplni práce. Predloženú pracovnú zmluvu si potom dôkladne preštudujte a skontrolujte, či obsahuje všetky náležitosti. Úplná dôvera v serióznosť potenciálneho zamestnávateľa by sa vám nemusela vyplatiť. V deň nástupu by ste mali mať zmluvu už v ruke, pretože vášmu pokoju a pracovnej pohode by určite práca tzv. na dobré slovo nijak neprospela. Podľa Zákonníka práce musí každá pracovná zmluva povinne obsahovať tri základné údaje, a to: druh práce, miesto jej výkonu a deň vzniku pracovného pomeru (deň Vášho nástupu). Druh práce by mal byť špecifikovaný názvom pozície, na ktorú nastupujete, ale ideálne aj spresnením okruhu činnosti alebo ešte lepšie uvedením pracovnej náplne s presným popisom činností. Ďalším nevyhnutným bodom je označenie miesta výkonu práce – najlepšie konkrétna adresa firmy. So zamestnávateľom si však môžete dohodnúť i širšie miestne vymedzenie, ako napr. mesto, kraj. Okrem uvedených povinných náležitostí možno v zmluve dohodnúť aj dĺžku skúšobnej lehoty, mzdové podmienky, spôsob odmeňovania, upravený pracovný čas, trvanie pracovného pomeru, konkurenčnú doložku atď. Dôležité je vedieť, že predloženú zmluvu máte právo modifikovať alebo dokonca navrhnúť zmenu znenia jednotlivých bodov. Podľa našich skúseností túto možnosť zatiaľ slovenskí zamestnanci využívajú len minimálne. Niekedy môže ísť len o neznalosť vlastných práv, väčšinou sa však uchádzači pripomienkam bránia z obavy, že miesto nakoniec nedostanú. Uvedomte si však, že uzavretie pracovného pomeru je obojstrannou „dohodou”, na jednej strane ste vy so svojimi skúsenosťami, znalosťami, ktoré chcete firme ponúknuť, na strane druhej je zamestnávateľ so svojou ponukou a zázemím. Zmluvu so zamestnávateľom by ste mali podpísať včas, čo znamená najneskôr v deň dohodnutého nástupu do práce, a to ešte pred začiatkom samotnej práce. Ak je to možné, nenechávajte predloženie a podpis pracovnej zmluvy až na tento moment, ale snažte sa pracovnú zmluvu alebo aspoň jej návrh vyžiadať už skôr. Ak tento postup nie je pre zamestnávateľa prijateľný, buďte na podpis zmluvy pripravení. Vyplatí sa vám už vopred sa poučiť, čo všetko má pracovní zmluva obsahovať. Aby ste sa neocitli v nevýhodnom postavení, ujasnite si všetky pracovné a mzdové podmienky, informujte sa o svojich právach a povinnostiach a o presnej náplni práce. Predloženú pracovnú zmluvu si potom dôkladne preštudujte a skontrolujte, či obsahuje všetky náležitosti. Úplná dôvera v serióznosť potenciálneho zamestnávateľa by sa vám nemusela vyplatiť. V deň nástupu by ste mali mať zmluvu už v ruke, pretože vášmu pokoju a pracovnej pohode by určite práca tzv. na dobré slovo nijak neprospela.