Prijímací pohovor krok za krokom

Ste chodiaca studnica vedomostí? Tak si predstavte, že na tom, aký si o nás ľudia urobia prvý dojem, sa vedomosti podieľajú len 7 %! Zvyšok do stovky si rozdeľujú vzhľad a vystupovanie v pomeru 55 % : 38 %. Čo je pri prijímacom pohovore dôležité vedieť.. Samozrejme, že pri pohovore nejde len o prvý dojem, ale ak chcete dosiahnuť svoj cieľ, musíte zaujať druhú stranu hneď od začiatku. Prirodzený a príjemný úsmev je nutnosť. Do miestnosti vstupujte so zdravým sebavedomím. Myslite na držanie tela – stojte vzpriamene. Starostlivá príprava zabráni zmätenému hľadaniu informácií o kontaktnej osobe, vypínanie mobilného telefónu pri vstupe do kancelárie či upravovanie oblečenia – ani jedna činnosť nepôsobí príliš dobre.”

Ako vyzerať?

K úspechu vedie decentná elegancia. Na výrazné farby a avantgardné doplnky zabudnite. Umiernená buďte i pri výbere parfumu a pri líčení. Pri podaní ruky je rovnako odpudzujúci model „zľaknutá ryba” ako „drvič kostí”. Keď podávate ruku, pozerajte sa druhej osobe do očí a nezabudnite, že prvý by mal ruku zdvihnúť potenciálny nadriadený. Pri rozhovore pozorne počúvajte a neskáčte druhej strane do reči. Používajte spisovný jazyk a podľa možnosti krátke vety. V zložitých súvetiach by ste mohli sami zablúdiť. Pozor na cudzie slova, ktorými si nie ste tak celkom istí! Ústretový postoj podtrhnete ľahkým predklonením smerom k osobe, ktorá práve hovorí. Existujú síce rôzne zásady neverbálnej komunikácie, ale zásada číslo jedna znie: Správajte sa prirodzene! Neprirodzené gestá odhalí prakticky každý, skúsený personalista tobôž.