Rady študentom

Prečo začať pracovať pri štúdiu?

Na vysokej škole získate množstvo teoretických poznatkov. V závislosti od vašej profesie potom niektoré poznatky využijete, niektoré zabudnete, pretože ich nebudete potrebovať. Ako sa osvedčite v praxi, však bude záležať len na vás. Veľkú výhodu budú mať tí študenti, ktorí sa pri hľadaní práce v odbore budú môcť pochváliť pracovnými skúsenosťami počas štúdia. Dnes už existuje široká škála ponúk pozícií na dobu určitú. Študenti tak môžu pracovať pri štúdiu, získavať neskôr veľmi cenené pracovné skúsenosti a zároveň si zaistiť finančné prostriedky na bezstarostný študentský život. Najčastejšie sa študentom ponúkajú asistentské pozície napr. v marketingovom, logistickom, účtovníckom, finančnom či personálnom oddelení firiem, ale i pozície v odbore informačných technológií apod. FFirmy vychádzajú študentom v ústrety v tom, že si môžu upravovať pracovný čas v súlade so svojim študijným plánom. Môžete si preto hľadať ponuku, ktorá bude vyhovovať vašej predstave o budúcom uplatnení a zároveň bude v súlade s vašimi časovými možnosťami. Čím viac dočasných skúseností počas štúdia získate, tým reálnejšia bude vaša predstava budúceho uplatnenia (hlavne prídete na to, čo vo svojej budúcej kariére robiť nechcete). Výraznou výhodu oproti všetkým ostatným bude mať len ten, kto k poznaniu toho, čo chce v živote dosiahnuť, dospeje čo možno najskôr a na základe tohto poznania začne usilovne rozširovať svoje pracovné skúsenosti a zvyšovať si kvalifikáciu.

Možnosti pre študentov na trhu práce

Ak ste sa už rozhodli nájsť si prácu na čiastočný úväzok, máte niekoľko možností. Najviac cenenou skúsenosťou vycestovať, študovať a pracovať v zahraničí. Dnes už existuje množstvo programov, prostredníctvom ktorých môžu študenti stráviť semester na vysokej škole v zahraničí a získať tu aj zahraničné pracovné skúsenosti. Tí, ktorí nepodľahli vidine štúdia v zahraničí a zostali v SR, môžu začať hľadať pracovné uplatnenie na vlastnú päsť. Zaslaním životopisu a motivačného listu možno osloviť množstvo firiem. Výhodou tohto spôsobu hľadania je to, že adresne oslovujete firmy, ktoré ste si sami vybrali a máte celý proces hľadania pracovného miesta pod kontrolou. Treťou možnosťou je využitie služieb personálnej spoločnosti. Ak sa rozhodnete zaregistrovať u niektorej personálnej spoločnosti, zistite si dopredu, aké typy pozícií personálna agentúra ponúka, ako dlho na trhu pôsobí, alebo sa na skúsenosti s danou personálnou agentúrou spýtajte niekoho iného. Väčšina personálnych agentúr vás zaregistruje na základe vyplnenia evidenčného listu a podpísania súhlasu s poskytnutím osobných údajov. Personálna agentúra sa bude snažiť nájsť vám prácu presne pre vás. Pretože spolupracuje s množstvom významných firiem, ponúkne vám väčšiu znalosť trhu práce, profesionalitu a naučí vás ako sa orientovať na pracovnom trhu. Ak budete pre agentúru pracovať opakovane a dlhodobo, máte veľkú šancu na získanie práce na plný úväzok po ukončení štúdia. Často sa stáva, že osvedčeným a spoľahlivým študentom ponúkne atraktívnu prácu na plný úväzok spoločnosť, v ktorej cez personálnu agentúru pracujú. Ak sa pri prvých ponukách práce osvedčíte, sama agentúra sa bude snažiť nájsť vám stále atraktívnejšie pozície, pretože spoľahlivý pracovník pomáha šíriť ďalej jej dobré meno.