Riešenie revolúcie zručností nie je v robotoch, ale ľuďoch

Revolúcie zručností 2.0. ManpowerGroup, jedna z najväčších svetových pracovných agentúr (spoločností), nadviazala na svoj výskum z roku 2016. Nová štúdia nesie názov Revolúcia zručností 2.0 a je výsledkom celosvetového prieskumu, ktorý sa uskutočnil v 42 krajinách na vzorke 20 000 zamestnávateľov. Tým boli položené nasledujúce otázky:
  • Aký bude pravdepodobný vplyv automatizácie na počet ich zamestnancov v nasledujúcich 2 rokoch?
  • Aké pozície budú v rámci ich firmy najviac ovplyvnené?
  • Ktoré zručnosti si najviac cenia a ktoré majú problém nájsť?
Už druhým rokom 86 % zamestnávateľov na celom svete tvrdí, že počet ich zamestnancov sa nezmení alebo sa v nasledujúcich 2 – 3 rokoch v dôsledku automatizácie zvýši. V Slovenskej republike je to 80 %.

Perspektívne odbory

Vplyv na jednotlivé pozície sa však bude líšiť. Najperspektívnejšie sú v oblasti IT, kde firmy očakávajú najväčší nárast počtu zamestnancov. Naopak, najväčší pokles sa očakáva na administratívnych a kancelárskych pozíciách. Výroba bude v dôsledku digitálnej revolúcie zažívať turbulentné zmeny. Celkove prevažuje počet firiem, ktoré budú v tejto oblasti skôr zvyšovať počet zamestnancov (24 %). No zároveň je tu aj najväčší počet firiem, ktoré budú počty zamestnancov znižovať (19 %). „Zavádzanie automatizácie do výroby má rôzne vplyvy a nemusí nutne znamenať prepustenie. Niektoré firmy zavádzaním robotov zvyšujú kapacitu výroby, ale nenahradzujú nimi súčasných zamestnancov. Dokonca môžu aj počty zamestnancov zvyšovať v dôsledku potreby nových ľudí na obsluhu a údržbu strojov. Zatiaľ vo výrobe na Slovensku skôr prevláda trend nárastu počtu kvalifikovaných pracovníkov bez toho, že by dochádzalo k znižovaniu počtu robotníkov,“, povedala Zuzana Rumiz, riaditeľka ManpowerGroup Slovenská republika. Nárůst a pokles zaměstnanců

Kľúčové zručnosti

Najlepším vybavením pre firmy a jednotlivcov je kombinácia mäkkých zručností, technického a digitálneho know-how. Viac než polovica firiem tvrdí, že komunikačné zručnosti, písomné aj ústne, sú najviac cenenými mäkkými zručnosťami. Na ďalších miestach sa nachádzajú schopnosti spolupracovať a riešiť problémy. „Mäkké zručnosti sú zamestnávateľmi najžiadanejšie a zároveň sa najhoršie hľadajú. Nájsť šikovného jedinca s tým správnym mixom zručností je zložité: podľa zamestnávateľov sa najhoršie hľadajú kandidáti, ktorí by disponovali schopnosťou riešiť problémy, komunikovať, organizovať a spolupracovať,“, povedala Zuzana Rumiz. Kľúčové zručnosti v digitálním veku

Rekvalifikácia na žiadané profesie je možná

Revolúcia zručností je v plnom prúde. Technológie premieňajú firmy a ich biznis, potrebné zručnosti sa rýchle menia a pozorujeme, že firmám sa stále ťažšie hľadajú zamestnanci s potrebným profilom. Ľudia so žiadanými zručnosťami, ktorí sú schopní sa neustále učiť nové veci a prispôsobovať sa novým podmienkam, majú na trhu práce stále vyššiu cenu. Naopak, tí, ktorých zručnosti ničím nevybočujú, môžu ťažko počítať s rastom životnej úrovne a nevidia pred sebou žiadnu istotu. To sa následne odráža v politike, protekcionizme a populizme. Na riešenie v revolúcii dopytu firiem po potrebných profiloch zamestnancov sú nutné rozvoj vzdelávania a zmena koncepcie školstva. Musíme sa zamerať aj na presun veľkého množstva ľudí z upadajúcich odvetví do rastúcich oblastí. ManpowerGroup nedávno pripravoval napríklad rekvalifikáciu robotníkov z textilného priemyslu na technikov kompozitných materiálov pre výrobcov luxusných automobilov Ferrari, Maserati, Lamborghini a Dallara. Ďalej sme boli spolutvorcami programu na rekvalifikáciu bývalých vojakov na špecializované technické pozície do výroby. Niektorým absolventom sa vďaka tomu strojnásobil plat. „Našou ďalšou úlohou je pomôcť ľuďom zmeniť myslenie. V súčasnom digitálnom svete nebude vždy pre úspešnú kariéru nutný vysokoškolský diplom, ale bude zásadne závisieť od chuti neustále rozvíjať svoje zručnosti. So správnym mixom zručností nebudú ľudia musieť s technológiami súťažiť, ale budú ich dopĺňať. Pre lídrov biznisu a politiky bude pomoc ľuďom zlepšovať ich zručnosti a pripraviť sa na budúcnosť hlavnou výzvou obdobia, v ktorom žijeme,“, povedala Zuzana Rumiz.

O spoločnosti ManpowerGroup™

Spoločnosť ManpowerGroup (NYSE: MAN) je 70 rokov svetovým lídrom v poskytovaní inovatívnych služieb a riešení na mieru, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca a pomáhajú jej klientom dosiahnuť svoje ciele a zvýšiť si konkurencieschopnosť. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Manpower®, Experis®, Right Management® a ManpowerGroup® Solutions, pomáha viac než 400 000 klientom v 80 krajinách a oblastiach zlepšiť výkonnosť ich pracovníkov a viac než 600 000 uchádzačom zaisťuje zodpovedajúcu prácu. ManpowerGroup bola v roku 2018 už po ôsmykrát vymenovaná za jednu zo svetových najetickejších spoločností, je jednou z najobdivovanejších spoločností časopisu Fortune a posilnila tým svoju pozíciu najdôveryhodnejšej spoločnosti vo svojom odbore. Pozrite sa, ako skupina ManpowerGroup uľahčila a poľudštila riadenie sveta ľudskej práce: www.manpowergroup.com

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 6 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov. Viac informácií na www.manpower.sk

Prieskum na stiahnutie vo formáte PDF