Rozhodnutie o prijatí pracovnej ponuky je na Vás!
Zvládli ste napísať perfektný životopis, vybrali ste si dobrú pozíciu a prešli všetkými kolesami pohovoru, odporúčania Vám pridala na atraktivite … a prišla ponuka práce, gratulujeme! Teraz už je len na Vás, či prácu naozaj chcete, či zodpovedá Vašim kariérnym cieľom. Zvážte, či sa Vám páčilo prostredie, v ktorom by ste mali pracovať, či potenciálni kolegovia vyzerali motivovaní – je nutné zvážiť všetko, predsa len sa jedná o Vašu budúcnosť. Zamerajte sa aj na možnosti rozvoja, aby ste vo Vašej kariére nestagnovali. A potom už prídu na rad rokovania o pracovnej zmluve a jej podpis. Rokovania o pracovnej zmluve predstavuje krok, ktorý sa v žiadnom prípade neoplatí podceniť a naopak je podstatné venovať mu dostatok času. Práve pracovná zmluva je v procese hľadania práce akousi pomyselnou korunou Vášho úspechu. Zmluvu so zamestnávateľom by ste mali podpísať včas, čo znamená najneskôr v deň dohodnutého nástupu do práce, a to ešte pred začiatkom práce. Ak je to možné, nenechávajte predloženie a podpis pracovnej zmluvy až na tento moment, ale snažte sa pracovnú zmluvu, alebo aspoň jej návrh vyžiadať už skôr. Ak nie je tento postup pre zamestnávateľa prijateľný, buďte na podpis zmluvy pripravený. Oplatí sa Vám už vopred sa poučiť, čo všetko má pracovná zmluva obsahovať. Aby ste sa neocitli v nevýhodnom postavení, ujasnite si všetky pracovné a mzdové podmienky, informujte sa o svojich právach a povinnostiach a o presnej náplni práce. Predloženú pracovnú zmluvu si potom dôkladne preštudujte a skontrolujte, či obsahuje všetky náležitosti. Úplná dôvera v serióznosť potenciálneho zamestnávateľa by sa Vám nemusela vyplatiť. V deň nástupu by ste mali mať zmluvu už v ruke, pretože Vášmu pokoja a pracovnej pohode by určite práca tzv. Na dobré slovo nijak neprospela. Podľa Zákonníka práce musí každá pracovná zmluva povinne obsahovať tri základné údaje, a to: druh práce, miesto jej výkonu a deň vzniku pracovného pomeru (deň Vášho nástupu). Druh práce by mal byť špecifikovaný názvom pozície, na ktorej nastupujete, ale ideálne aj spresnením okruhu činnosti, alebo ešte lepšie uvedením pracovnej náplne s presným popisom činností. Ďalším nevyhnutným bodom je označenie miesta výkonu práce – najlepšie konkrétna adresa firmy. So zamestnávateľom ale môžete dojednať aj širšie miestne vymedzenia, ako napr. Mesto, kraj. Popri uvedených povinných náležitostí možné v zmluve dohodnúť tiež dĺžku skúšobnej doby, mzdové podmienky, spôsob odmeňovania, upravenú pracovnú dobu, dobu trvania pracovného pomeru, konkurenčnú doložku atď. Dôležité je vedieť, že predloženú zmluvu máte právo modifikovať alebo dokonca novo navrhnúť znenie jednotlivých bodov. Podľa našich skúseností túto možnosť zatiaľ slovenskí zamestnanci využívajú len minimálne. Niekedy sa môže jednať len o neznalosť vlastných práv, väčšinou sa však uchádzači pripomienkam bránia z obavy, že miesto nakoniec nedostanú. Je však dôležité si uvedomiť, že uzatvorenie pracovného pomeru je obojstrannou dohodou, na jednej strane ste Vy so svojimi skúsenosťami, znalosťami, ktoré chcete firme ponúknuť, a na strane druhej je zamestnávateľ so svojou ponukou a zázemím.