Štát láka ľudí, ktorí hľadajú stabilitu

hn.online.sk, 18.07.2014 Juniorov na trhu práce zaujíma plat, ľudí s praxou perspektíva, hovorí regionálny riaditeľ spoločnosti Manpower Martin Miklánek. Slováci by podľa prieskumu verejnej mienky najradšej pracovali v hoteli alebo reštaurácii. A to aj napriek tomu, že práve toto odvetvie je známe nízkymi platmi. Čím to je? Na prvý pohľad je to naozaj zvláštne. Naše čísla hovoria, že v porovnaní s minulým rokom zaznamenal tento segment 7-percentný pokles zamestnanosti a sú tu nielen najnižšie platy, ale aj najnižší potenciál rastu platov. Odvetvím hýbe najmä kongresová turistika a tá na Slovensku zatiaľ nie je veľmi rozvinutá, pretože máme málo letových spojení s Európou. V porovnaní s Európou máme najmenej prilietajúcich turistov. Hotelieri hovoria, že v skutočnosti sú tie platy vyššie, ďalším argumentom je tiež “čistejšia práca“ – v porovnaní s výrobou, poľnohospodárstvom či stavebníctvom… Áno aj, ale nemali by sme zabudnúť ani na to, že ide o prácu vhodnú pre ženy. Sme montážna krajina, máme rozvinutý spracovateľský priemysel a ženy sa pri zváraní, sústruhu či na stavbe ťažko uplatnia. Práve pre ženy sú hotelové a reštauračné služby vynikajúcou alternatívou, kde sa uplatniť. Nejde až tak o “čistotu“ práce, ale aj o to, že práve v tomto odvetví sa vedia dobre uplatniť. Platí aj z vašej skúsenosti, že Slováci uprednostňujú domácich zamestnávateľov pred zahraničnými? To si nedovoľujem tvrdiť. Ak by sme napríklad ostali pri sektore služieb, možno tu zohrala úlohu zlá skúsenosť s niekoľkými pochybnými tureckými, bulharskými, rumunskými alebo talianskymi reštauráciami, z ktorých majú bývalí zamestnanci zlé spomienky na majiteľov. Ale zahraničné hotelové reťazce majú na Slovensku vybudovanú dobrú povesť, a pokiaľ ide o prácu, sú žiadané najmä u Slovákov, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Koľko ich je? Ide o vlnu dve-až tritisíc ľudí, na osemdesiat percent sú z východného Slovenska. Najmenej je Bratislavčanov, ktorí za prácou do zahraničia až tak veľmi neodchádzali. Podobnú vlnu očakávam v nasledujúcich dvoch-troch rokoch. Aké očakávania majú od novej práce? Zaujíma ich najmä stabilita pracovného miesta. Chcú si vo vlasti založiť rodinu, vybudovať si tu kariéru, a preto preferujú najmä perspektívu. Hľadajú trvalý pracovný pomer, môže byť aj na kratší úväzok, nechcú pracovať na dohodu. Na pohovoroch sa zaujímajú najmä o renomé firmy, aká je profitabilná a akú majú možnosť kariérneho rastu. Nakoľko ich rozhodovanie ovplyvňuje ponúkaný plat? Nie podstatne. Mnohí sú ochotní ísť pracovať aj za polovicu toho, čo zarábali “vonku“, pretože napriek úspechu a získanej praxi v zahraničí vedia, že doma musia začať odznova. Očakávajú však, že keď si vybudujú pozíciu, rýchlo sa im to vráti. A čo bežní uchádzači o zamestnanie? V prípade juniorov, ktorí prídu na pohovor s tým, že sa uchádzajú o prvé vážne pracovné miesto, je vždy na prvom mieste otázka platu. Potom sa zaujímajú o dĺžku pracovného času, či sa pracuje na zmeny, koľkozmenná je prevádzka a tiež sa pýtajú na to, či sa rotuje na pracovných miestach, či si môžu vyskúšať prácu na viacerých pozíciách. Zaujíma uchádzačov o zamestnanie vo všeobecnosti veľkosť firmy? Podľa mojich skúseností to veľmi neriešia. Takmer štvrtina ľudí vidí podľa prieskumu ideálneho zamestnávateľa v organizáciách štátu, ktoré tiež nie sú preslávené vysokými platmi. Prekvapuje vás to? Je to pochopiteľné, pretože so štátnou správou sa tradične spája istota zamestnania, hoci za nižšiu mzdu. Toto renomé však v posledných mesiacoch narúša reštrukturalizácia, ktorá prebieha v rámci reformy Eso. Podľa našich údajov zaniklo v štátnej správe v prvom a druhom kvartáli tohto roka medziročne 3,5 percenta pracovných miest a noví pracovníci sa prijímajú len v polícii.