Talentizmus

Po kapitalizme prichádza talentizmus

Paradox na trhu práce – i v období rastúcej nezamestnanosti nemôžu firmy nájsť vhodných zamestnancov. Zamestnávatelia a zamestnanci čelia výzve, aká na trhu práce ešte nikdy v minulosti nebola. Celosvetovo a celospoločensky dochádza momentálne k zásadným zmenám a tieto procesy výrazne urýchlila ekonomická kríza. Spoločnosti sú pod rastúcim tlakom na znižovanie marží a rast efektivity a sú nútení produkovať viac, s rovnakým alebo menším množstvom ľudských zdrojov. To kladie omnoho väčšie požiadavky na organizáciu a riadenie ľudských zdrojov a samozrejme i na zamestnancov na všetkých úrovniach. “Svet s10943687-pracovny-pohovora nachádza na prahu novej éry, v ktorej sa hlavným motorom ekonomického rastu stane prístup k ľuďom so správnymi schopnosťami a zručnosťami, teda k talentom,” vysvetľuje Rezlerová. Veľmi silne začal brzdiť rozvoj firiem nedostatok ľudí s potrebným profilom. Dochádza k tomu, že je na jednej strane vysoká nezamestnanosť, ale súčasne firmy nemôžu nájsť vhodných zamestnancov. Požiadavky firiem na zamestnancov sa s technologickým pokrokom menia stále rýchlejšie. Omnoho rýchlejším tempom než sa vyvíja kvalifikačná štruktúra populácie. Navyše demografický vývoj vedie k tomu, že aktívna populácia vo vyspelých krajinách sa zmenšuje. Ľudí je teda na trhu práce stále menej a títo ľudia majú stále viac „nevhodnú“ kvalifikáciu a schopnosti. “Spoločnosti budú musieť byť viac aktívni v hľadaní, získavaní a rozvoji svojich zamestnancov, prehodnotiť pracovné postupy a štruktúru pracovných síl a zaistiť, aby mali to najlepšie prostredie pre podnietenie kreativity, inovácie, empatie a intelektuálnej zvedavosti, ktorá je v každom ľudskom jednotlivcovi,” predpovedá Jaroslava Rezlerová.