Práca v Faurecia

Faurecia Skupina Faurecia je jedným z vedúcich dodávateľov automobilových komponentov, dodávajúca komponenty v štyroch kľúčových obchodných skupinách: automobilové sedačky, technológie kontroly emisií, interiéry automobilov a exteriéry automobilov. Spoločnosť Faurecia zamestnáva 95 000 zamestnancov v 34krajinách sveta v 320 výrobných závodoch a v 30 vývojových centrách.