Top10 najťažšie obsaditeľných pozícií v SR

„Na trhu chýbajú predovšetkým ľudia s technickým vzdelaním.Remeselníci, technici, mechanici, vodiči, obchodníci a pracovníci informačných technológií sa už tradične dostávajú do prvej desiatky rebríčku pozícií, na ktoré firmy najhoršie hľadajú vhodných kandidátov. Novým trendom na trhu práce je rastúci nedostatok vhodných pracovníkov i na nekvalifikované pracovné miesta, ako sú napríklad montážni robotníci alebo skladníci,“ hovorí Jaroslava Rezlerová a dodáva: „zamestnávatelia predpokladajú, že nedostatok vhodných talentov zníži ich schopnosť vyhovieť zákazníkom, a že sa zníži ich produktivita a konkurencieschopnosť. Nedostatok kandidátov s vhodným profilom na všetky typy pozícií bude znamenať významnú brzdu pre rozvoj slovenských firiem a spomalí ďalší pokles nezamestnanosti.“
Top10 najťažšie obsaditeľných pozícií v SR