Voľba správnej pracovnej ponuky

Ak sa má človek o niečom zodpovedne rozhodnúť, potrebuje dostatok informácií. Rovnaké pravidlo samozrejme platí i pre výber zamestnania. Ak sa o svojej budúcej práci budete rozhodovať len na základe neúplných informácií, často sa vaša voľba môže ukázať ako zlá. Ak máte pred sebou ponuku práce, prípadne niekoľko ponúk zároveň, je podstatné nielen poznať presnú náplň práce na pozícii, na ktorú máte nastúpiť, ale mať i čo najviac informácií o spoločnosti ako takej a podľa možnosti aj o ľuďoch, ktorí v nej pracujú. Najviac sa dozviete pri osobnom pohovore v spoločnosti. Ďalšie informácie o potenciálnom zamestnávateľovi môžete čerpať najčastejšie z jeho webových stránok, dennej tlače i odborných časopisov. Rozhodne sa nezabudnite popýtať vašich kamarátov a známych. Tí vám často môžu poskytnúť informácie, ktorých sa inak v oficiálnych materiáloch nedopátrate. Ďalej by ste mali posúdiť, ako sa daná ponuka zhoduje s vašim pôvodným očakávaním. Do výberového konania by ste mali vstupovať s určitými predstavami, ktoré sú veľmi dôležité i pre finálny posúdenie pracovnej ponuky. Musíte mať jasno v tom, čo chcete robiť, prečo chcete zo svojho súčasného zamestnania odísť alebo ako sa chcete ďalej vyvíjať. Keď vás k rozhodnutiu nepovedie ani to, premyslite si každú ponuku zvlášť a pokúste sa vymedziť jej klady a zápory. Potom zvážte, ako závažné sú všetky negatíva a do akej miery sú vyvážené pozitívami. Pri pracovnej ponuke je určite dôležité zvážiť napr. dĺžku dochádzania, priestory, kde budete pracovať, ponúkanú mzdu i ostatné benefity, rovnako ako firemnú kultúru, kolektív, v ktorom by ste prípadne mali pôsobiť, jeho atmosféru, prevládajúci typ vzťahov atď. Pri rozhodovaní o „najlepšom” zamestnávateľovi získate väčšinu informácií, ako už sme si hovorili, vhodne položenými otázkami. Nedržte sa len „tvrdých dát”, prihliadnite i k vašim dojmom a pocitom, ktoré ste si z návštevy spoločnosti odniesli. Ak idete do spoločnosti na pohovor, rozhliadnite sa, buďte vnímaví k atmosfére spoločnosti a k tomu, ako na vás pôsobí prostredie ako také. Hoci sa tieto dojmy niekedy len ťažko vyjadrujú, prihliadnite pri rozhodovaní i k nim. Na záverečné rozhodnutie si v každom prípade nechajte trochu času, minimum je jeden deň. Nenechajte sa svojim potenciálnym zamestnávateľom vmanipulovať do unáhleného rozhodnutia, ktoré by ste neskôr ľutovali.